ZŠ Bezručova

28. 12. 2018

Co nového v Bezručovce?

Po škole s knihou

V dnešním „digitálním“, přetechnizovaném světě není snadné motivovat děti ke čtení knih. O to víc nás těší, že po loňské premiéře pokračuje i letos zájem žáků z 2. stupně navštěvovat čtenářský klub, který jsme nazvali „Po škole s knihou“.

Skupina čtenářů ze 7. a 8. ročníků se schází ve školní knihovně každé pondělní odpoledne, od listopadu do dubna. Společně si vyzkoušíme různé metody a techniky práce s textem, např. řízené a tiché čtení, čtení s předvídáním, podvojný deník, čtení v rolích, myšlenkové mapy, předvídání z klíčových slov, „pětilístek“ nebo volné psaní. Čtení doplníme poslechem audioknih, výtvarnými aktivitami i hraním divadla. A třeba se nám podaří napsat podle literární předlohy i kousek filmového scénáře, fantazii se meze nekladou. Žáci se mohou těšit také na „Předvánoční literární čajovnu“, společenskou deskovou hru „Přines si svou knihu“ a literární besedu se spisovatelkou, jejíž jméno zatím neprozradíme. 

Knihy vybíráme z různých literárních žánrů, aby se čtenáři lépe zorientovali v současné knižní nabídce. Zájem je hlavně o dobrodružství, fantasy a sci-fi literaturu, ale také o dystopie. Díla světových autorů pro dospívající mládež („young adult“) znají studenti často jen z filmu a televize, a tak je dobré nabídnout jim srovnání s kvalitní literární předlohou.

Ukazuje se, že společné sdílení čtenářských zážitků přináší žákům větší pochopení a silnější zážitek z četby a dává jim prostor pro diskusi, vlastní iniciativu a kreativitu. Čtenářský klub je v naší škole realizován od roku 2017 v rámci projektu Šablony pod názvem „Podpora vzdělávání žáků, učitelů a rodičů“. Věříme, že si studenti najdou cestu ke knihám i po skončení projektu.

Iva Mašková - učitelka českého jazyka

a literatury, vedoucí čtenářského klubu

 

Klub zábavné logiky a deskových her

Od minulého školního roku na naší škole pracuje Klub zábavné logiky a deskových her. Přihlášené děti se schází jednou týdně od začátku listopadu do konce března. Cílem klubu je rozvíjet logické, informativní a strategické myšlení žáků, rozvíjet matematickou gramotnost, postřeh, představivost, paměť. Děti se učí mezi sebou nejen soutěžit, ale i navzájem spolupracovat, poznávat se a pomáhat si. Učí se dodržovat pravidla hry a umět nejen prohrávat, ale i vyhrávat.

Škola zakoupila deskové hry a hlavolamy různých druhů. Děti si tak mohou vyzkoušet strategické, logické, vědomostní a společenské hry, hry na procvičení a rozvoj paměti, postřehu a rychlosti. Nechybí ani abstraktní hry s čísly, se slovy nebo s obrázky, hry rozvíjející prostorovou představivost a hlavolamy určené pro jednoho nebo dva hráče. Vlastníme hry různé náročnosti s jednoduchými i složitějšími pravidly, hry s různě dlouhou herní dobou, hry s možností zapojit do hry všechny hráče, aniž by významně narostl herní čas. Velice oblíbené jsou mezi dětmi týmové hry, kde společně vymýšlí strategii a společně se rozhodují, jak budou postupovat.

Každý týden hrajeme nejprve hru, kterou jsme se naučili předcházející týden, někdy i častěji ve složitější verzi nebo její rozšíření. Pak se seznámíme s pravidly další hry a zkusíme si ji zahrát. Začali jsme s Carcassonne, následovali Osadníci, Ubongo, Blokus, Othello, Abalone, Záchranáři, Cable Car, Dominion a Dixit. Čekají na nás další hry jako Puerto Rico, Diamant, Ostrov Skye, Krycí jména, Port Royal, Abaku nebo Mikro Robots. Budeme trénovat představivost a rychlost hraním hlavolamů ve stále obtížnější verzi. Pobavíme se u her na postřeh jako Duch, Duchová a Hodina duchů. Aby měl klub pořádný náboj, uspořádáme turnaj. Nakonec vybereme několik her a vyhlásíme turnaj i pro ostatní zájemce z naší školy.

Abychom porovnali své schopnosti, dovednosti i štěstí se svými vrstevníky, zúčastníme se Vánočního turnaje v Praze. Každý z žáků bude hrát jednu hru v několika kolech, dokud se nerozhodne o vítězi.  Máme se na co těšit.

Miloslava Straková – učitelka matematiky a lektorka klubu

 

Dílny s Muzeem Říčany

V předvánočním období proběhlo tradičně několik Dílen, které pro naše žáky připravuje Muzeum Říčany. Žáci se seznamují s různými řemesly a sami si vyzkoušejí, jak se dá něco vyrobit. V loňském roce byla favoritem výroba dřevěného šperku, letos se žáci 6. ročníku učili plstění. Dílny zajišťuje paní učitelka Eva Kapounová.

Plstění míčků - Dnes jsme plstili míček. Opravdu jsme si to užili. Paní lektorky byly velmi příjemné a dobře se s nimi pracovalo. Když jsme něco nevěděli, ochotně poradily. Naše třída obvykle moc trpělivá není, tak mě skoro překvapilo, že děti moc nevyrušovaly a trpělivě pracovaly. Všechny to moc bavilo, i kluky, i když by se dalo říct, že plstění je spíše pro dívky. Bylo by dobré podobnou akci někdy zopakovat. Rozhodně to nebyly nudné hodiny. Všem se míčky povedly, některé byly nádherně barevné.

Do Muzea chodíme se školou často a nikdy nás to tam nezklamalo. Těšíme se na další akce.

žáci 6. B

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena