ZŠ Bezručova

1. 3. 2019

Co nového v Bezručovce?

Hvězdy

v Nehvizdech

Prvního února proběhl v Nehvizdech velký mezinárodní mítink za účasti těch nejlepších světových výškařů, výškařek, dálkařů, dálkařek a koulařů. Na startovní listině byli atleti ze zhruba 25 zemí světa. Jako předprogram proběhla ve čtvrtek, na den vysvědčení, soutěž škol. Účast některé školy odřekly na poslední chvíli. I tak se ovšem sešla kvalitní konkurence atletů a atletek z našeho kraje doplněná účastníky z Jablonce či Brna. A na této skvělé akci nechyběla Bezručka.

Vypsáno bylo osm kategorií. Děti soutěžily v běhu na 60 metrů a podle své kategorie ve skoku dalekém nebo skoku dalekém z místa a v hodu pěnovou raketkou či ve vrhu koulí. Každému závodníkovi se sečetly body ze všech tří disciplín a vzniklo tak celkové pořadí. My jsme si znovu mohli ověřit, že kromě skvělých hudebníků máme i sportovce na kvalitní úrovni. Naši žáci stáli 5x na stupních vítězů. V kategorii 2. - 3. tříd ovládli závod naši chlapci, když se umístili na prvním a druhém místě. Stříbrné pozice jsme obsadili rovněž v kategoriích chlapců 4. - 5. tříd a chlapců 6. - 7. tříd. Další vítězství nám připadlo v kategorii děvčat 6. - 7. tříd. K tomu všemu přibyla čtyři čtvrtá místa a dvě pátá místa.

Kvalitu výkonů potvrzuje i to, že žáci druhého stupně celkem 13x překonali dosavadní atletické rekordy školy. Zážitek z akce pak umocnilo samotné předávání cen, které dětem předával O‘Dayne Richards, jamajský koulař s úctyhodným osobním rekordem 21,96 metrů. Tento silák má na svém kontě bronzovou medaili z mistrovství světa v roce 2015 a na OH v Riu o rok později skončil na 8. místě. V Nehvizdech obsadil 2. místo za skvělých 20,68 metru, čímž vytvořil nový jamajský halový rekord. Doufáme, že děti si celou akci užily a budeme se těšit opět za rok na tento skvělý mítink.

David Beneš a Jan Šindelář

 

Základní informace k zápisu do prvního ročníku

2. základní škola Bezručova Říčany, příspěvková organizace

Bezručova 94/19 – hudební třída

Sokolská 1376 – bilingvní a běžné třídy

ředitelka školy (v době zápisu)

Marie Lejčková

e-mail: reditel@2zs.ricany.cz

www.2zsricany.cz

telefon: 323 602 217

 

Otvírané třídy 1. ročníku pro školní rok 2019/2020

4 třídy – maximálně 100 žáků (třídy se naplňují do 25 žáků)

Z toho:                            • 1 třída s bilingvní programem

• 1 třída s hudebním zaměřením

• 1 – 2 třídy s výukou bez spec. zaměření

Zápisem do základní školy se rozumí podání písemné žádosti k základnímu vzdělávání věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, kterým je v tomto případě základní škola 2. ZŠ Bezručova Říčany.

 

Den zápisu je stanoven

na 5. duben 2019.

Možnosti podání žádosti k základnímu vzdělávání

• elektronicky v době od 1. 3. 2019 do
4. 4. 2019

• přímo na místě (na dané škole) v den zápisu 5. 4. 2019

• žádost naleznete zde: www.skoly.ricany.cz/info/kriteria-prijeti-zs

• vyplněnou žádost je třeba odeslat elektronicky nejpozději do 4. 4. 2019

Při přijímacím řízení budou děti přijímány podle stanovených postupových kritérií v tomto pořadí:

1. děti s trvalým pobytem v Říčanech, které bydlí ve školském spádovém obvodu škol

2. v případě volné kapacity školy ostatní děti z jiných spádových oblastí města Říčan         3. v případě volné kapacity školy, děti z nespádových oblastí

 

Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok.

Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Ředitel následně rozhoduje o udělení odkladu povinné školní docházky podle § 36 odst. 4 školského zákona, jsou-li zákonným zástupcem předloženy oba doporučující posudky.

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena