ZŠ Nerudova

29. 3. 2019

 

ZŠ Nerudova?

 

Informace k přijímání do přípravné třídy

pro školní rok 2019/2020

Stejně jako v minulých letech, tak i pro příští školní rok se připravujeme s otevřením přípravné třídy pro předškoláky. Tato třída by měla děti připravit pro jejich úspěšný nástup do školy a vyrovnání jejich vývoje. Třída nemá logopedické zaměření.

Třída bude otevřena při minimálním počtu 10 dětí, pokud bude volná kapacita počtu žáků školy a tříd, a následném schválení Středočeským krajským úřadem. Na základě přihlášky, podané zákonným zástupcem nejen elektronicky, ale i osobně, ve dnech 13. 5. 2019 a 15. 5. 2019, jejíž nedílnou součástí je doporučující stanovisko školského poradenského zařízení k zařazení do přípravné třídy a schválený odklad k povinné školní docházce, budou děti přijímány do přípravné třídy od školního roku 2019/2020 v tomto pořadí:

dítě s trvalým pobytem v Říčanech s následující předností:

1.1 dítě, které opakovaně získalo odklad začátku povinné školní docházky

1.2 dítě, jež získalo první odklad začátku povinné školní docházky

1.3 dítě, u něhož je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jeho vývoj

dítě bez trvalého pobytu v Říčanech s následující předností:

1.1 dítě, které opakovaně získalo odklad začátku povinné školní docházky

1.2 dítě, jež získalo první odklad začátku povinné školní docházky

1.3 dítě, u něhož je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jeho vývoj

V případě celkového počtu zájemců vyššího, než maximální možný počet vzhledem ke kapacitě školy, bude o přijetí dětí na úrovni jednotlivých kritérií rozhodnuto losem.

Přihlašování bude probíhat opět formou elektronického zápisu, ten bude otevřen od 7. dubna 2019 na stránkách: www.pripravka.ricany.cz, nově bude probíhat elektronický zápis i do školní družiny- viz informace na stránkách školy: www.skoly.ricany.cz, popř. http://zs-nerudova.interlet.cz.  Upozorňujeme zákonné zástupce, že v jiných dnech, než je uvedeno v úvodu (13. 5. 2019 a 15. 5. 2019) nebudou přihlášky přijaty z důvodů organizačních a provozních. Ukončení příjmu přihlášek do školní družiny je 15. 6. 2019.

V případě zájmu je možná návštěva školy, po předchozí domluvě. Další informace rádi poskytneme na tel. číslech: 323  602 005, 777 755 127, 731 449 247.

 

V těchto jarních měsících je opět naplánovaná řada akcí. Poprvé mezi nás zavítala dentální hygienista spolu s posluchači
3. LF UK v Praze, kteří učili děti nejen teoreticky, ale i prakticky pečovat o svůj chrup. Za organizaci této akce moc děkujeme Barboře Benekditové.

Dále v rámci projektu Šablony II. proběhlo 1. komunitní setkání s obyvateli Domova seniorů Říčany Voděrádky. Senioři se poprvé seznámili s naší školou již 18. března, cílem bylo nejen společné setkání různých generací, ale i společná výroba hmyzích domků a velikonoční výzdoby. Financování akce bylo z prostředků tohoto projektu. Při této příležitosti bychom chtěli poděkovat Pekařství Frydrych za pomoc při zajištění občerstvení této akce.

Tím však naše aktivity nekončí. Na jarní měsíce připravujeme již 8. ročník soutěže předškoláků v soutěži EVVO. Opět se sejdeme u nás ve škole, kde děti budou plnit různé úkoly, vítězný tým si odnese „Pohár 4. ZŠ Říčany“ - v loňském roce to byly děti z MŠ od Slunečních hodin Říčany. V EVVO budeme pokračovat i rámci workshopů, které připravujeme ve spolupráci s agenturou Recyklohraní na téma „Vzduch“.

Tak jako na všech školách je vyvrcholením celoškolní práce závěrečný výlet. I my ho uskutečníme, cílem bude Vodní svět, návštěva partnerské školy ve Vlašimi a Eko ZOO.

V červnu se do naší školy již těší závodníci na meziškolní kolo lehkoatletických závodů. Budeme soutěžit ve čtyřech klasických atletických disciplínách - běhu na 60 m, skoku do dálky, hodu kriketovým míčkem, běhu na dlouhou vzdálenost (od 250 do1500 m).

Tak to je jen malá ukázka akcí, které chystáme, o dalších vás budeme průběžně informovat.

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena