1. Základní škola Říčany

28. 9. 2018

„Učíme se ušima, ne očima“

Za podpory města Říčany, které získalo dotaci z Evropských fondů, byla během prázdnin zcela nově vybavena školní počítačová pracovna, která bude sloužit především výuce angličtiny a cizích jazyků. Pracovna je vybavena 25 novými počítači a novým serverem, barevnou tiskárnou, 3D tiskárnou, interaktivní tabulí a také novým nábytkem. Naše ZŠ se v letošním roce spolu s ostatními říčanskými školami stala součástí projektu Moderní výuka anglického jazyka a počítačová výuka na základních školách v Říčanech“, v rámci kterého byly zakoupeny licence k systému DYNED. Jedná se o výuku angličtiny jinou formou – „učíme se ušima, ne očima“ - žáci se tedy neučí jazyk čtením, ale poslechem. Kurzy jsou „šité na míru“ pro jednotlivé věkové skupiny, vhodné jak pro nadané žáky, tak naopak i pro děti s poruchami učení. Žáci se mohou do programu zapojovat samostatně na PC nebo tabletu kdekoliv, hlavně mohou tedy pracovat i z domova.

Domino - umělecké, vzdělávací a sportovní kroužky pro volný čas

Jak už je u nás ve škole mnohaletou tradicí, nabízíme i v letošním školním roce bohatý výběr kroužků a volnočasových aktivit pro malé i starší děti. Pro děti z prvního stupně jsou určeny např. kroužky zaměřené na výtvarné techniky, koláže, aranžování a práci s přírodninami. Nebo zábavnou formou vyučované základy německého jazyka, hra na klavír či čtenářský klub. Ze sportovních aktivit lze vybrat  pohybové hry, mažoretky či florbal. Starším žákům nabízíme např. sportovní kroužek volejbalu, zájemci o přírodní vědy mohou navštěvovat geologický kroužek. Pro žáky 5. a 9. tříd otvíráme i letos od října přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka. Všechny kroužky vedou zkušení lektoři, bližší informace naleznete v případě zájmu na webových stránkách školy www.zs-ricany.cz.

Zajímavé literární publikace
z pera našich bývalých žáků 

Na konci loňského školního roku vydala naše škola dvě zajímavé publikace, sestavené z ročníkových prací žáků 9. tříd. Žáci dostali zadání pátrat po osudech svých předků ve 20. století a práce je natolik zaujala, že se ve výsledku sešla řada zajímavých a neobyčejných příběhů. Ty zase natolik zaujaly vedoucí práce p. uč. Dynybilovou a pana ředitele, že se je rozhodli při příležitosti 100. výročí vzniku republiky a 110. výročí vzniku naší školy vydat knižně. Mapují totiž historické „kotrmelce“ vývoje naší republiky a zároveň jsou i ukázkou schopností našich (dnes už bývalých) žáků. Obě publikace je možno v případě zájmu zakoupit v budově školy na Masarykově nám. 71 (u kostela).

Zuzana Pacovská

Deváťákům pomohou při
rozhodování profitesty

Nový školní rok je opět zde a pro žáky devátých ročníků začíná tradiční „maraton“ výběru střední školy. V jednom mají naši „deváťáci“ jasno – vědí, kam je nasměrovaly profitesty, které absolvovali v minulém školním roce.

Již několik let probíhá na naší škole profesní testování žáků osmých ročníků, které pro všechny zúčastněné organizuje a hradí škola. Testování je náročné, ale výsledný záznam je pro testované jedince velmi přínosný. Některé žáky nasměruje, jakou cestou se v budoucnu vydat, jiným potvrdí, kterou střední školu nebo učňovský obor vzdělání si vybrat.

Sami žáci vyhodnotili profitesty velmi pozitivně, vidí je jako užitečné a důležité, což je pro nás, kteří testování organizujeme, ta nejlepší zpětná vazba. I letos držíme žákům devátých ročníků palce nejen při výběru střední školy, ale hlavně při přijímacích zkouškách!

Výchovná poradkyně 1. ZŠ Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena