Informace z radnice

INZERCE MĚSTA

30. 9. 2021

pokračování


Svoz velkoobjemového odpadu: podzim 2021

30. 9. 2021

  Město Říčany ve spolupráci se svozovou společností Marius Pedersen a.s. připravuje mobilní svoz velkoobjemového odpadu z domácností, a to v jarním, letním a podzimním období. Přistavení kontejnerů bude probíhat za asistence městské policie, která dohlédne na to, aby...

pokračování


Termín kolaudace ČOV se posunul na konec října

30. 9. 2021

   Vzhledem k problémům na stavbě při zprovoznění a dokončení nových částí k navýšení kapacity ČOV Říčany zhotovitel požádal o prodloužení stavby do 27. 10. 2021.  V rámci realizace projektu intenzifikace ČOV docházelo k odkrývání nepředvídatelných...

pokračování


Proč parkují na parkovišti v Olivově ulici úředníci?

30. 9. 2021

   Již v roce 2016 se podařilo městu vyjednat pronájem plochy v těsné blízkosti Masarykova náměstí. Město si plochu pronajalo od soukromého majitele se záměrem zde zřídit veřejné placené parkoviště. To však není možné bez stanovení příslušného dopravního značení, kterému brání...

pokračování


Plnění rozpočtu města

30. 9. 2021

Schválený Upravený Skutečnost   % plnění   rozpočet rozpočet k 31.8.2021 k uprav.   v Kč v Kč v Kč rozpočtu           PŘÍJMY      ...

pokračování


Dotační programy města Říčany na rok 2022 schváleny

30. 9. 2021

  Zastupitelstvo města Říčany schválilo na svém zářijovém zasedání dne 8. 9. 2021 programy AKCE a PROVOZ pro poskytování dotací z rozpočtu města na rok 2022. V případě, že žadatel nenajde vhodný dotační program, ve kterém by mohl o dotaci z rozpočtu města požádat,...

pokračování


Plnění rozpočtu města ve vztahu k projektu parkovacích zón

30. 9. 2021

  V souvislosti s parkovacími zónami bylo zveřejněno velké množství informací, ale ne všechny odpovídají realitě. Řada nepřesností, omylů i vyslovených fabulací se týká také financování projektu. V následujícím textu je proto chceme uvést na pravou míru. Všechny rozpočty...

pokračování


Říčanské slavnosti dopadly na jedničku

30. 9. 2021

Na Říčanské slavnosti zavítalo velké množství velkých i malých návštěvníků. Na Lázeňské louce byla připravena tři podia, na kterých se střídal jeden program za druhým.  Lidé si mohli užít koncerty kapel Diva Baara, České srdce, The Drops, Vypuštěné koupaliště a Eros Myth Band,...

pokračování


Dřevěnou zvoničku napadli škůdci

30. 9. 2021

  Dubovou zvoničku sochaře Pavla Cupáka, která tvoří jednu z dominant Lázeňské louky, napadla dřevokazná houba a další škůdci.  Zvonička musí být odstraněna z důvodu nebezpečí šíření na okolní dřeviny. Umělecké dílo bylo instalováno na konci května 2012 v rámci...

pokračování


Vandalové byli dopadeni, škodu museli uhradit

30. 9. 2021

  Policie ČR dopadla v součinnosti s Městskou policií Říčany vandaly, kteří v květnu závažně poškodili vrbový altán na Lázeňské louce. Jedná se o mladé muže, kteří se k činu přiznali a byli nuceni vzniklou škodu uhradit. K dopadení viníků pomohla hlídka MP,...

pokračování


1-10/1448  starší »  »»

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena