Překvapte Říčany

Známe výsledky Překvapte Říčany 2024!

30. 6. 2024

Jaké projekty Říčaňáci zvolili?

pokračování


Volejbalové a nohejbalové hřiště u Marvánku

5. 5. 2024

Navrhuji výstavbu jednoduchého volejbalového a nohejbalového hřiště na koupališti Marvánek. Dříve zde podobné hřiště bývalo. Hřiště by mělo štěrkový nebo antukový povrch s uprostřed upevněnou sítí. Možností by bylo i hřiště na plážový volejbal. Ideální umístění je na zelené ploše u sochy Sněhuláka...

pokračování


Učebna pro dopravní výchovu a Klub Cesta

5. 5. 2024

Na jaře 2025 doslova padne budova, kde od roku 2004 funguje Klub Cesta a učebna dopravní výchovy (Na Obci 2049). Cesta integrace, o. p. s., těmito dvěma službami je nejenom v Říčanech, ale i v regionu Říčan výjimečná a potřebná. Tímto projektem žádáme o pomoc s výstavbou nového...

pokračování


Radostná zeleň ve vodních plochách Říčan

4. 5. 2024

Návrh počítá s osázením potoků a rybníků na Říčansku vhodnými vodními a pobřežními rostlinami. Ve všech vodních plochách jsou rostliny jejich významnou součástí a přispívají k obnově života a zvýšení biodiverzity. Nemají jen funkci estetickou, ale rostliny odčerpávají z vody živiny a tím brání...

pokračování


Úprava škodlivého veřejného osvětlení v ulici Černokostelecká – instalace stínidel a filtrů modrého světla

4. 5. 2024

Veřejné osvětlení (VO) v ulici Černokostelecká je tragickým pomníkem hlouposti a arogance osvětlovacího průmyslu. Veřejné osvětlení na této ulici svítí vysoko až do třetích pater domů i nad horizontálu a je jedním z hlavních zdrojů světelného znečištění v Říčanech. Používá svítidla LED vyzařující...

pokračování


Za Říčany sjízdné i pro cyklisty

4. 5. 2024

Navrhuji vytvoření souvislého asfaltového pruhu šíře cca 50 cm u důležitých (ale i méně důležitých) ulic, které jsou spojnicemi mezi zásadními komunikačními body v Říčanech. Poměrně levné a rychlé řešení pro záplatované a rozpadající se říčanské komunikace, které v dohledné době nebudou...

pokračování


Rytířské putování v Říčanech – venkovní dřevěné hrací panely pro děti i rodiče

4. 5. 2024

„Říčany jsou město krásné, jedno je však jasné, i rytíř při svém putování beztak často žasne.“ Toto je úvodní motto rytířského putování v Říčanech, které je založeno na vymyšlené postavě rytíře Řehoře, který provede děti a jejich rodiče částí Říčan a ti si díky dřevěným herním nástrojům užijí...

pokračování


Pohodové údolí 2 – stezka podél Říčanského potoka

4. 5. 2024

V posledních letech se odhalují krásy Říčanského potoka. Název projektu vychází z Pohodového údolí za Mlýnským rybníkem. Loni byla odhalena další část potoka na Olšanech. Navrhuji zpřístupnit další díl Říčanského potoka, který se ukrývá v hájku za zimním stadionem směrem...

pokračování


Pás pro pěší a cyklisty v části ulice Škroupova

4. 5. 2024

Ulice Škroupova je oblíbenou vycházkovou ulicí, která navazuje na cyklostezku vedoucí k Marvánku. Dopravně nejfrekventovanější je úsek mezi ulicemi Dvořákova a Fibichova, který je ale poměrně úzký. Kvůli zatáčce a objektu postavenému na hranici pozemku u křižovatky je tento úsek velmi...

pokračování


Hračkopoličky

4. 5. 2024

Stává se, že děti vyrostou a odložené hračky není komu věnovat. Často tak končí v kontejneru a to je škoda. Navrhuji zřídit poličky na odložené hračky, podobně jako jsou osvědčené knihpoličky. Hračky by tu bylo možné odložit nebo si je zdarma vzít. Hračkopoličky by mohly mít různou podobu...

pokračování


Studovní/coworkingové komunitní centrum

4. 5. 2024

Projekt Studovní/coworkingové komunitní centrum je inovativním konceptem, který spojí prvky veřejné studovny, coworkingového prostoru, kavárny a zasedací místnosti vytvářející tak nejen sdílené pracovní prostředí pro širokou veřejnost. Nacházela by se v 2. patře budovy říčanské pošty, případně...

pokračování


Na kus řeči aneb multifunční prostor pro setkávání

4. 5. 2024

Co v Říčanech chybí? To je místo pro setkávání… Při zjištění potřeb je to jasné: První cílovou skupinou jsou matky s malými dětmi, tedy tzv. nízkoprahové neformální rodinné centrum, žádná komerční služba na odložení dětí, ale místo, kde si děti mohou spolu hrát, i když je venku ošklivo, a...

pokračování


Vyžádané připomenutí „zítra budou jezdit popeláři“

4. 5. 2024

Praktické připomínání svozu odpadu (kdy se sváží který druh) SMS/e-mailem na vyžádání s vybraným předstihem. Informace vycházející z harmonogramu (i aktuální situace) o svozu odpadu v oblasti – lokalitě místa bydliště. Zprávy mohou obsahovat: připomínku dne svozu druhu odpadu: STKO / organický...

pokračování


Stromy do Sokolské ulice

4. 5. 2024

Návrh je ukázkovou úpravou ulice Sokolská (v úseku Jiráskova–Štefánikova, návazně na Sokolskou mezi Štefánikovou a Mánesovou a celou Nerudovou) zahrnující výsadbu perspektivního stromořadí využívajícího principy modrozelené infrastruktury. Stromy rostoucí poblíž centra jsou důležitou částí městské...

pokračování


Vodní park na Marvánku

4. 5. 2024

Rybník Marvánek by se přiblížil instalováním plovoucích vodních prvků dřívějšímu rekreačnímu koupališti vybudovanému v letech 1937–1942. Jedná se o sezónní, na hladinu umístěného nafukovacího vodního parku v kombinaci různých elementů pro děti i dospělé – plovoucí bazénky, chodníky, lezecké...

pokračování


Nový chodník v ulici Dukelská v úseku Domažlická/Bezručova

4. 5. 2024

Návrh počítá s logickým prodloužením letos nově vybudovaného chodníku a komunikace v Dukelské ulici v úseku Černokostelecká–Bezručova až do Domažlické ulice. Projekt chodníku v Dukelské mezi ulicemi Bezručova a Domažlická byl navržen již v loňském ročníku Překvapte Říčany a umístil se na 6. místě....

pokračování


Vyhlídka Rozpakov

29. 3. 2024

Severní část říčanského katastru je územním plánem vymezena jako přírodní park Říčansko. Uprostřed tohoto přírodního parku u rybníka Rozpakov je malá vyvýšenina. Na té navrhujeme postavit vyhlídku. Z té bude vynikající rozhled po celém přírodním parku. Je to jedinečné místo, jiné takové v Říčanech...

pokračování


Edukativní lesní stezka z Radošovic do Strašína

29. 3. 2024

Propojit městské části Říčan edukativní lesní stezkou mezi Radošovicemi a Strašínem? Proč ne! Tato vize spojení přírody s obyvateli města otevře dveře do světa přírody pro děti i rodiče. Stezka nabídne nejen krásu přírody, ale i možnost objevování a učení. Děti budou mít příležitost poznat...

pokračování


Odvod dešťové vody z oblasti Masarykova náměstí mimo splaškovou kanalizaci

31. 5. 2023

Vážení spoluobčané, pokud chodíváte po Kolovratské ulici přes most v místech, kde se Říčanský potok vlévá do Mlýnského rybníka, jistě Vám neunikne odpudivý zápach, šířící se občas z vody. Jedná se o neblahé dědictví návrhu kanalizačního systému z minulých dob. Na většině území Říčan jsou totiž...

pokračování


Bobkomaty s příběhem

31. 5. 2023

Jsem klikařka. Z deseti psích exkrementů ležících na zemi trefím průměrně dva až tři. Potud mohu říct – moje blbost, mám koukat pod nohy. Žel, jsem rovněž matkou tří dětí, takže násobeno počtem jejich podrážek, kol dětských kočárků, odrážedel a koloběžek se nebezpečně blížím 100% úspěšnosti. Ptala...

pokračování


Přírodní mini divadlo a hrací prvky

31. 5. 2023

Navrhuji využít část Lázeňské louky pro přírodní minidivadlo pro pořádání menších akcí mládeže i dospělých, škol i školek nebo rodinných akcí. K tomu doprovodné hrací prvky pro děti. Na této louce již některé kulturní akce probíhaly. Jde pouze o přírodní prvky, aby byl zachován ráz okolí....

pokračování


Stezka pro děti: objevujeme přírodu

31. 5. 2023

Chceme podpořit trávení volného času a pohybu v přírodě u menších dětí. Mezi Říčanskou hájovnou a Olivovnou bychom na hlavní trasu umístili nízké dřevěné prvky, které by motivovaly děti k pozorování přírody. Nejednalo by se o klasické velké informační cedule, ale o nízké dřevěné prvky (spíše špalky...

pokračování


Sdílená kancelář není jen místem, kde si odpracujete své hodiny

31. 5. 2023

Myšlenkou coworkingu – anglické označení pro sdílený prostor – je především spolupráce. Členové tedy sdílí nejenom kancelář, ale často pracují i na stejném projektu nebo jsou zástupci stejného oboru. Mohou se tak navzájem inspirovat a podporovat se. Sdílená kancelář je otevřeným místem pro...

pokračování


Veřejná sauna

31. 5. 2023

Krásné prostředí Jurečku v posledních letech využívají otužilci, a to i díky molu z minulých ročníků Překvapte Říčany. Patříte k těm, kteří by do ledové vody jen tak nevlezli, ale jako zchlazení po horké sauně si to dovedete představit? Myslím, že je nás víc. Dnes velmi oblíbená a zdraví prospěšná...

pokračování


Úprava rušivého veřejného osvětlení

31. 5. 2023

Veřejné osvětlení (VO) se stalo kulturní normou poskytující určitý komfort a pro někoho pocit bezpečí. Reálný vliv VO na bezpečnost (dopravní i kriminální) je ovšem nejednoznačný, a novější studie dokonce ukázaly, že VO kriminalitu přitahuje. Umělé světlo v noci navíc prokazatelně poškozuje zdraví...

pokračování


Venkovní posilovna na Marvánku

31. 5. 2023

Pojďme společně udělat venkovní posilovnu jak pro mládež, tak i pro dospělé, a to u Marvánku ve stínu stromů. Výhodou je, že by posilování bylo zdarma, takže by bylo dostupné i pro lidi, kteří si nemohou dovolit drahé posilovny platit. Další výhoda je, že cvičíte venku a můžete dýchat čerstvý...

pokračování


Solární parkoviště – energie pro město, stín pro auta

31. 5. 2023

Žijeme v době rozsáhlých energetických změn. Ve Velké Británii v květnu poprvé nebyly největším zdrojem energie uhelné nebo jaderné elektrárny. Největší podíl na trhu výroby energie dosáhly elektrárny větrné. Nicméně britské větrné parky využívají především volnosti mořské hladiny. U nás...

pokračování


Svoboda přírodě – bezzásahová území u Říčan

31. 5. 2023

Život potřebuje svobodu. To platí nejen pro člověka, ale také pro rostliny a živočichy. Jenže naše krajina se proměnila, lidé hospodaří všude a příroda čelí ohromnému tlaku. Zemědělci intenzivně pečují o svá pole. Snaží se, aby kromě vysazené plodiny nebyl na poli žádný plevel či škůdce. Stejný...

pokračování


Rezervace Říčanská Rokytka

31. 5. 2023

Ta místa máte určitě také rádi. Procházka údolím Rokytky má svou romantiku v každém ročním období. Potok se divoce klikatí lesem, voda vymílá svou cestu a tvaruje svět, jako to dělala miliony let. Příroda v okolí Rokytky je ale pod tlakem civilizace. Občas někdo zkusí nevšední terén pro kouzla...

pokračování


Úprava navezené hlíny – svah pro zimní a letní aktivity dětí

31. 5. 2023

Úprava navezené hlíny je jednoduchá. Jeden den práce malého buldozeru. Aby hromada posloužila radovánkám, musí být pro děti bezpečná. Tedy aby horní hrana „půlmisky“ byla vodorovná, dostatečně široká, svah prudký, ale vyspádovaný tak, aby byl dojezd v zimě do zastavení lyží, saní i bobů ještě před...

pokračování


Nový chodník v Dukelské mezi ulicemi Domažlická a Bezručova

31. 5. 2023

Ulici Dukelskou mezi ulicemi Šumavská a Černokostelecká protínají tři ulice: Legií, Domažlická a Bezručova. Od ulice Šumavská po ulici Legií už chodník je nový. Schválen byl chodník od ulice Bezručova po Černokosteleckou. Z logiky věci by měly být upraveny i zbylé dva úseky, ale hlavně mezi...

pokračování


Posezení na lavičkách bez zablácených bot

31. 5. 2023

Na procházkách po centru Říčan, kde naše kroky vedou pouze po chodnících či asfaltové cyklostezce, narážíme na lavičky s krásnými výhledy, které lákají posedět, ale tenisky do města to po dešti dost odnesou. Například u Mlýnského rybníka, některé u Marvánku, u cyklostezky nemají dlážděný...

pokračování


Venkovní sprcha na Marvánku

31. 5. 2023

Nové říčanské koupaliště v nedohlednu a současná koupaliště v okolí jsou v horkých dnech přeplněná. (Kdo byl v létě na Jurečku nebo na koupališti v Kolovratech, tak to jistě zažil.) Co s tím? Pojďme udělat na Marvánku plnohodnotné přírodní koupání. Stačí celkem málo –...

pokračování


Fontána pro okrasu i pro děti na Masarykově náměstí

31. 5. 2023

Dcera vše shrnula do jednoho slova: Wow! A to ani nevěděla, že je návrh náš! Počítačově řízený systém fontán a vodotrysků by oživil naše Masarykovo náměstí. Děti by se v něm mohly v letním parnu proběhnout a schladit se. Při konzultaci s městem jsme se ale dozvěděli, že náměstí čeká...

pokračování


Komunitní vnitroblok – KOLOBLOK

31. 5. 2023

Za dobročinným obchodem Koloběh se nachází poměrně velký vnitroblok, který je nyní využíván pouze jako parkoviště a je v zuboženém stavu. Revitalizací tohoto vnitrobloku, který je unikátní tím, že je přístupný přímo z Masarykova náměstí, by vznikl prostor, který by se mohl využívat jako...

pokračování


Hříčanka – centrum pro děti a rodiče

31. 5. 2023

Chtěli bychom vytvořit inspirativní prostor pro setkávání, trávení volného času i seberealizaci dětí i rodičů. V Říčanech už dlouhodobě chybí místo, kde by rodiče především s malými dětmi mohli trávit čas. Tou by mohla být Hříčanka – moderní hernička dostupná v centru města pro každého. Místo, kde...

pokračování


Pití bez odpadu

31. 5. 2023

Cyklisté i další návštěvníci altánů u cyklostezky by zejména v létě jistě využili možnost doplnit si lahev vodou. Pítka by byla instalována jen u altánů, kam lze snadno zavést nebo dopravit pitnou vodu. U některých altánů, např. za Pohodovým údolím, u Rozpakova, Světic a u skateparku, by mohly...

pokračování


Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena