Ze života školek, škol a gymnázií

ZUŠ Říčany se těší na nové talenty

 NOVÉ   1. 3. 2024

Vážení rodiče, milé děti, rok se s rokem sešel a znovu se nám blíží talentové zkoušky do ZUŠ Říčany. Mnozí rodiče již volají, ptají se, chtějí si upřesnit informace, což nás moc těší. I my v ZUŠ už finišujeme a připravujeme pro vás veškeré informace k talentovým zkouškám, aby...

pokračování


Mateřská škola při Olivově dětské léčebně

 NOVÉ   1. 3. 2024

Představte si útulné prostředí třídy s dlouholetou tradicí, nádechem historie, ale i s moderní interaktivní tabulí. Představte si děti, které si hrají, tvoří, malují, ale i vrtají do dřeva. Představte si tematicky připravený program i přípravu pro předškoláky. Pobyt u nás je však jen na...

pokračování


Ve škole Magic Hill si vážíme jídla, přírody i lidské práce

 NOVÉ   1. 3. 2024

Již nějakou dobu nás trápilo plýtvání jídlem ve školních jídelnách, kdy denně přichází nazmar mnoho jídla a s ním i lidské práce, energie a surovin. Rozhodli jsme se s tím něco dělat alespoň u nás, v jídelně Základní školy Magic Hill. V letošním školním roce jsme se zaměřili na...

pokračování


Pozvánky ze ZŠ Sofie

 NOVÉ   1. 3. 2024

Zápis do 1. ročníku ZŠ Sofie Rodiče dětí budoucích prvňáčků zveme na nezávaznou hospitaci do tříd kterýkoliv den, ideálně od 8.30. Termín je však třeba předem dohodnout. Hospitaci ve třídě nabízíme také předškolákům, a to v doprovodu jednoho z rodičů, v případě zájmu s možností se zapojit...

pokračování


Ve školní družině při ZŠ Nerudova je živo

 NOVÉ   1. 3. 2024

S prvním zvoněním školního roku 2023/2024 otevřela naše školní družina dvě oddělení. Kapacita i provozní doba se od let minulých nezměnila. Hlavním posláním ŠD je umožnění odpočinku a rekreace dětí po vyučování a rozvoj jejich zájmových činností. Osvědčily se nám soutěže mezi oběma družinovými...

pokračování


Posuzování školní zralosti v MŠ Nemo

 NOVÉ   1. 3. 2024

Pomalu se blíží období zápisů do MŠ a ZŠ. V MŠ Nemo mají děti možnost si vyzkoušet být školákem v Nemo školičce, kde se přípravě na školu věnujeme. Nejprve se děti přivítají s plyšákem Jablíkem a poté si procvičí počítání pomocí házení velkou kostkou. Naučí se, co znamená více, méně,...

pokračování


MAP (Místní Akční Plány) podporuje geologický kroužek 1. ZŠ ŘÍČANY

 NOVÉ   1. 3. 2024

A jak to v geologickém kroužku chodí? Naše badatelské workshopy jsou zaměřené na zpracování přírodnin s využitím moderní techniky. Scházíme se pravidelně ve středu od 14.00 do 15.30 hodin. Náplní našich setkání je geologie s důrazem na mineralogii. Kroužek pracuje už 12 let a...

pokračování


Co nového v Zahrádce?

 NOVÉ   1. 3. 2024

Zima nám v lednu ukázala svou sílu, a aby nám bylo trochu tepleji, uspořádali jsme výlet do pravěku. Rodiče s dětmi měli za úkol vyrobit, namalovat nebo vytvořit něco na uvedené téma. Kreativita rodičů i dětí byla veliká a vznikl tak nádherně vyzdobený vestibul školky plný mamutů,...

pokračování


Co je nového na GYRI

 NOVÉ   1. 3. 2024

Den otevřených dveří Dne 1. února se na naší škole konal den otevřených dveří. Akce se zúčastnili zájemci jak o osmileté, tak o čtyřleté studium. Školu bylo možné navštívit od rána v době výuky, do které mohli hosté nahlédnout. Příchozí měli možnost prohlédnout si školu společně...

pokračování


Zápis dětí do prvních tříd

 NOVÉ   1. 3. 2024

Zápis proběhne 12. 4. 2024 od 9 do 17 hodin v budově Slunečnice, Olivova 1308. Přihlášky lze podat elektronicky od 1. 3. 2024 na adrese https://skoly.ricany.cz/. Škola nanečisto Proběhne v květnu a červnu (termín bude upřesněn). Je určena pro děti, které budou přijaty do naší školy. Půjde...

pokračování


1-10/1459  starší »  »»

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena