1. Základní škola Říčany

30. 8. 2019

Dlouho očekávaná stavba; Teambuilding; 4. ročník Amatérské mineralogické burzy;

Dlouho očekávaná stavba

Na pozemku budovy č.p.71 za hřištěm probíhá dostavba venkovní učebny geomorfologie. Tento rozsáhlý neobvyklý projekt by měl být dokončen začátkem listopadu letošního roku. Stavební práce začaly o hlavních prázdninách v červenci. Bylo zapotřebí vyhloubit základy a zbudovat opěrné zdi budoucí jeskyně. Na hřišti školy jsou dočasně umístěny balvany aragonitu, travertinu a jeskynního sintru opatřené ze Spišského podhradí. Dále pak kameny na obložení jeskyně a v poslední řadě rudnina, která bude použita na pokrytí stěn štoly. Budeme se maximálně snažit o to, aby stavba vypadala autenticky a vzbuzovala tak v žácích pocity, že jsou ve skutečných krasových prostorech.

Poznámka:  Po skončení stavby bude hřiště uvedeno do původního stavu a ve druhém pololetí bude opět k dispozici na hodiny TV.

ředitel školy

Teambuilding

Každoročně pořádá vedení školy pro zaměstnance školy školení a společný výlet k zakončení školního roku. Někdy se podaří obě akce spojit, jindy jsou odděleny tak, jako tomu bylo letos.

9. 5. 2019 proběhlo školení pro všechny zaměstnance školy na téma „ Vyhoření  - jeho symptomy a prevence“ vedené Šárkou Dynákovou. Úroveň přednášky, komunikace s přednášející, zkrátka celý ten sedmihodinový maratón byl dle sdělení účastníků velmi přínosný. Proto bylo třeba výlet pojmout sportovně – relaxačně.

Dne  15. 6. Ráno byl přistaven Posázavský pacifik, který valnou část ped. sboru převezl do stanice Ledečko. Odtud se někteří odebrali po svých do Sázavy a druzí –  početnější se tamtéž dopravili na raftech – některé kolegyně poprvé v životě na vodě.  V restauraci na nádraží se konal pozdní oběd – mimochodem vynikající a po tom nás opět  soukromým vláčkem čekala cesta do Říčan. Vše proběhlo ve skvělé atmosféře a bez komplikací. Na závěr bych poděkoval panu Macháčkovi za vyzbrojení lokomotivy a stálý dohled nad dodržováním pitného režimu a paní Obrátilové z firmy ARTER za skvěle připravené pohoštění na cestu vláčkem.

 

4. ročník Amatérské mineralogické burzy

22. 6. 2019 se v hlavní budově školy konal již čtvrtý ročník Amatérské mineralogické burzy. Počet vystavovatelů byl podobný jako v předchozích letech, tedy přes čtyřicet. Prostory byly připraveny včas, jako parkovací plocha bylo použito přilehlé hřiště. Byly k vidění krásné ukázky minerálů z celého světa. Probíhaly diskuse, setkání vystavovatelů a veškerý doprovodný program. Pořadatelskou službu skvěle zvládly paní učitelky, členové geologického kroužku a dobrovolníci z osmé a deváté třídy. Pohoštění na výtečné úrovni zajistila firma ARTER, která vaří pro školní jídelnu. Příští ročník bude první malé jubileum, a proto chystáme překvapení pro vystavovatele i návštěvníky. Pevně doufám, že se naše burza stane důležitou akcí v kalendáři říčanské veřejnosti a že vás příští rok přijde mnohem víc.

Těšíme se na setkání s našimi žáky v novém školním roce a doufáme v úspěšnou spolupráci. Učitelský sbor.

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena