1. ZŠ Říčany

2. 5. 2020

Několik postřehů k výuce během koronavirové krize

Právě dnes, 13. 4. 2020, uběhl měsíc od opatření zavedených vládou, která znamenají zatím největší a nejrozsáhlejší zásah do průběhu vzdělávání v naší zemi, který pamatuji. Byli jsme tím všichni překvapeni a zpočátku jsme nevěděli, jak vůbec s těmito informacemi naložit.

 

Vycházeli jsme z následujících faktů:

1/ ve škole nemáme jedinou kameru, která by se dala použít k online výuce, a mnohé naše vybavení prošlo už několika předchozími majiteli

2/ nikdy jsme jako pedagogický sbor neabsolvovali společné školení v oblasti výuky online, neabsolvovali jsme ani kurzy v distančním vzdělávání, ani jsme neměli doposud zkušenost s vedením konferencí a rozhovorů přes skype nebo jiné platformy, kromě několika rozhovorů s rodilými mluvčími

3/ vybavení učitelů na práci z domova je velmi různorodé a znalosti v oblasti počítačových technologií jsou taktéž velmi rozdílné

4/ možnosti, jak zlepšit současné vybavení, jak učitele během tohoto období dovzdělávat, jsou velmi omezené – jiný způsob komunikace totiž zavedli všichni, takže poptávka po instalacích, opravách, školeních je obrovská

5/ nikdo z učitelů nezná, jaké vybavení mají žáci – již dříve jsme sice žákům zadávali zpracovat ročníkové práce na PC nebo vytvořit prezentace, ale neznali jsme, jaké možnosti mají žáci ohledně komunikace z domova

7/ ve škole je 27 tříd a pracuje v ní přes 50 pedagogických pracovníků při věkovém průměru 46 let, škola má 644 žáků – tato čísla jsou výchozí pro představu, jaký kolos je třeba přetransformovat

Po zvážení všech těchto a dalších okolností bylo stanoveno, že komunikaci povede třídní učitel, neboť on nejlépe zná své žáky, má na ně a na rodiče kontakt a většinou učí i jeden nebo více z hlavních předmětů – totiž český jazyk, matematiku nebo jiný jazyk. Každý z učitelů si postupně našel nějaký způsob, jak co nejlépe komunikovat s dětmi a rodiči tak, aby komunikace byla komfortní pro obě strany.

Někteří rodiče přímo pomohli učitelům s komunikačními systémy, jiní přispěli radami, další se angažovali při nákupu techniky.

Od rodičů jsem dostával v průběhu měsíce různé informace. Někteří byli s výukou naprosto spokojeni, jejich děti jsou přiměřeně vytížené, způsob výuky, opakování i zpětná vazba jim naprosto vyhovují a nechtějí žádné změny. Jiní rodiče mně sdělili, že jsme velmi pozadu, že nemáme a neznáme moderní technologie, že se jejich dítě nudí a nebude dlouhodobě schopno přijímat tento způsob výuky.

Co k tomu říci? Nemůžeme se zavděčit všem, je třeba si uvědomit, že jsme základní škola, nikoli výzkumné pracoviště počítačových technologií. Komunikační platformy se vyvíjejí mnoho let, potom se pilotují a my se máme naučit je jednotně používat za měsíc?  Jsem přesvědčen, že mnozí učitelé si denně sahají, jak se říká, na dno. Proto všem, kteří do toho šli „ jak na cestu objevů“, nemohu ani dost poděkovat. Obrovský dík patří také naší rodilé mluvčí z USA Andree za to, že tu s námi zůstala, a že nadále pomáhá s výukou angličtiny. Zároveň jsme si vědomi mezer, které máme v tomto novém komunikačním prostředí, a pracujeme na jejich zacelení.

Pro další komunikaci v podobné situaci budeme mít všichni společnou platformu G-suite. Do každé budovy bude pořízena postupně kamera, která umožní natáčení výuky online. Vytvoříme z hlavních předmětů databázi témat natočených pro výuku. Zavedeme více hodin online zejména v hlavních předmětech. Stanovíme nejnižší možný stupeň komunikace – skype.  Některé věci už začaly fungovat ve vyšším řádu.

Beru to jako obrovský vklad pro naši práci, že si každý hledá, nebo už našel způsob, jak si poradit.

Jsem si vědom, že situace je složitá a že vyžaduje změny na všech pozicích. Nicméně žádám o trpělivost a při jednání a dopisování o věcnost.  Denně včetně víkendů chodím do školy, kde od 8.30 řeším každý den 80 – 150 emailů, které mi nabízejí roušky za výhodnou cenu, prostředky na zvýšení potence, sdělují mně, že jsem opět vyhrál 300 miliónů euro, že je třeba, abych si koupil levné to a to, vždyť to všichni znáte… a mezi těmito vzkazy najdu dopis, který všechnu naši snahu hází do stoupy, protože dotyčná/ý nevidí nic jiného než nedostatky.

Vše si žádá svůj čas, víte, jak dlouho trvá, než se vytiskne nová učebnice?  Možná tak dlouho, že to, co v ní pak čtete, už není pravda.

 Hezké prosluněné a optimismem prosvícené dny vám všem přeje

                                               Pavel Bednář, ředitel školy

 

Jen pár slov k letošní mu zápisu do prvních tříd

Zápis proběhl netradičně během pěti dnů v Olivově ulici 1308 v budově U Slunečnice. Tak, jako každý rok, přes mnohá upozornění se několik rodičů dostavilo do hlavní budovy školy na Masarykově náměstí. Po vysvětlení, že zápis probíhá na jiném místě, však informaci přijali s humorem, nadhledem či rozšafně – bylo zkrátka poznat, že rodiče mají jiné, důležitější věci na práci, než se rozčilovat…

Počet zapsaných:125

Odklady:16

Zapsaní z jiné spádové oblasti: 19

Maximální počet, který škola může přijmout: 70

Průběh zápisu byl velmi klidný, vystřídalo se několik učitelů. K zápisu se dostavili ti, kteří z nějakých důvodů nebyli schopni poslat dokumentaci přes datovou schránku nebo e-mailem. Bylo nám moc líto, že jsme děti neviděli. O to více se na ně těšíme v září.

 

Digitální fotky od žáků 6. tříd

V rámci informatiky zadal pan učitel Caudr svým žákům z šestých tříd zajímavý úkol na téma „digitální fotografie“. S pomocí kurzu zaměřeného na kompozici fotografie, který ve spolupráci s našimi pedagogy připravilo Muzeum Říčany, měly děti podle získaných vědomostí a dovedností samy vytvořit fotografii. Jejich nejzdařilejší pokusy můžete posoudit sami.

Flachs

Gahir

Křížová Anička

Moučka

Uhlíková

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena