1. ZŠ Říčany

1. 6. 2020

Otevíráme ve školním roce2020/2021 6. třídu s rozšířenou výukou matematiky

Písemná přijímací zkouška (zařazovací řízení) se koná ve středu 17. června 2020 ve 14.00  v budově 1. ZŠ, Masarykovo náměstí 71. Případné další informace budou zveřejněny na webu školy. 

Zkoušky probíhají formou matematického testu. Testu se neúčastní žáci, kteří již byli přijati na osmiletá gymnázia a odevzdali tam zápisový lístek. Pokud se testu vaše dítě nebude účastnit (bylo například přijato na gymnázium), prosíme o informaci.

Žáci si přinesou psací a rýsovací potřeby. Přihlášky s kopií vysvědčení za 1. pololetí pátého ročníku musí být dodány nejpozději  22.5.2020 do 12.00 hodin  do budovy školy.

Budou přijímáni pouze žáci, kteří mají jako cizí jazyk angličtinu. Přihlášku lze vyzvednout v hlavní budově školy nebo stáhnout ze stránek školy (www.zs-ricany.cz).

O zařazení žáka do této třídy rozhoduje ředitel školy na základě výsledků zařazovacího testu, hodnocení v 5. ročníku (vysvědčení) a kapacitních možností školy. Náhradní termín nevypisujeme.

Další informace na tel. čísle 323 602 794.

 

Další úspěch v geologické olympiádě

V loňském roce základní školy z Říčan způsobily v Berouně na krajském kole geologické olympiády svými výsledky doslova poprask. 1. ZŠ obsadila první, čtvrté, šesté, sedmé, osmé a desáté místo ze dvou desítek účastníků. 3. ZŠ Říčany pak zabrala druhé a deváté místo.

Na otázku pořadatelů z Berouna: „Jak je možné, že je tam tolik dětí z Říčan?“ zněla odpověď:  „Asi se tam té geologii věnují.“  Co dodat? Je to pravda.

Marek Vilimovský pak v celostátním kole obsadil dvanácté místo, což je nejlepší výsledek v individuální soutěži, kterého žák naší školy dosáhl v polistopadové době.

V letošním roce sice geologická olympiáda probíhala netradičně online testem i v krajském kole, ale to nijak nesnižuje její obtížnost a objektivitu výsledků.

Naše škola opět zazářila. V krajském kole zvítězil David Schnabl a na třetím místě skončil Tomáš Kohoutek. Blahopřeji oběma žákům ke skvělému výsledku a Davidovi přeji další úspěch v celostátním kole.     

Pavel Bednář, ředitel školy

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena