1. ZŠ Říčany

6. 7. 2020

Jak fungovala naše školní družina v omezeném režimu?

Nejpočetnější skupiny tvořili žáci 1. a 2. tříd. Po velmi opatrném a všemi pravidly hygieny svázaném začátku se postupně spektrum našich činností rozšiřovalo a obohacovalo.

Konec měsíce května probíhal především ve znamení roušek, rozestupů a individuálních aktivit žáků, jako jsou výtvarné činnosti, luštění, kvízy… Ale stavebnice byla vždy zapůjčena jen jednomu žákovi, potom se dezinfikovala, aby si ji mohl půjčit někdo další.  S rozvolňováním vychovatelky připravovaly žákům pestrý program pro pobyt ve třídách i venku. Ke sportu jsme využívali školní zahrady, ale i ragbyové hřiště nebo Lázeňskou louku.  V polovině června jsme venku odložili roušky a naše činnosti se vrátily téměř do normálu – pohybové hry, závodivé hry a soutěže.

Všem dětem patří veliká pochvala za trpělivost a důsledné dodržování nařízených opatření.

Děti byly rády, že se opět setkaly se svými spolužáky, a závěr roku jsme si společně hezky užili.

J. Červenková

 

Příprava 9. tříd na přijímací zkoušky

Uzavření škol zasáhlo především deváťáky. Byli už nachystáni, že v dubnu půjdou k přijímačkám, a najednou zůstali doma bez pravidel, denního režimu a informací, co bude.

V této těžké situaci učitelé ČJ a M, kteří byli s 9. třídami celé čtyři roky, začali s intenzivní distanční výukou několikrát týdně, hlavně s pokračováním přípravy na přijímačky v on-line výuce. Deváťáci samozřejmě nejvíce uvítali možnost konzultací přímo ve škole. Od 11. 5. na konzultace z ČJ a M docházelo 53 žáků z 58 přihlášených na SŠ, kde 8. 6. probíhaly přijímací zkoušky.

Navzdory všem úskalím, spojeným s karanténou, obsadila řada žáků matematické třídy první místa na pražských prestižních školách. Moc jim blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

                          Za učitele ČJ a M 9. tříd A. Kouklíková

 

Jak vypadal návrat k „normální výuce“ na konci roku?

Jako prvním bylo od 11. května umožněno přijít do školy žákům devátých ročníků, kteří se ve škole se svými učiteli mohli připravovat k přijímacím zkouškám z matematiky a češtiny.

Od 25. května 2020 se mohly po třech měsících domácí výuky vrátit do školy děti z 1. stupně. K prezenční výuce se na začátku přihlásilo 105 žáků, což je skoro třetina z celkového počtu. Výuka probíhala podle týdenních instrukcí třídních učitelek a spočívala v opakování učiva a individuálním doplňování. Postupně někteří žáčci začali odpadávat, když zjistili, že ve škole dělají stejné úkoly jako doma, ale pod dohledem několika učitelů z 2. stupně a asistentek pedagoga. Protože nadále probíhala i distanční výuka, jejich třídní paní učitelky měly na starost ostatní děti doma na online hodinách.

Děti, které docházely do školy, byly rozděleny do sedmi skupin a učily se každý den dopoledne čtyři hodiny.

Poté šly děti s pedagogickým doprovodem do školní jídelny, kde obědvaly opět po samostatných skupinách. I tady panoval mimořádný režim - hned u vstupu do jídelny si každý musel dezinfikovat ruce roztokem připraveným v bezdotykovém aplikátoru, děti dodržovaly rozestupy po 2 m a u stolů seděly samostatně. Když se naobědvaly, musela být po každé skupině jídelna opět dezinfikována.

Na 2. stupeň mohli žáci 6. – 8. tříd nastoupit od 8. června. U nich byl zájem o konzultace ve škole o něco menší než u mladších dětí, protože i zde nadále probíhala v tuto chvíli už dobře propracovaná distanční výuka, ostatní se tedy učili z domova.

Z 6. ročníku se přihlásilo 13 žáků, kteří docházeli do školy 1x týdně v pondělí dopoledne. Další dny v týdnu chodili do školy sedmáci, přihlásilo se jich celkem 27 a do školy docházeli střídavě ve skupinách od pondělí do čtvrtka. Z 8. ročníků navštěvovalo školu v závěru školního roku 23 žáků vždy ve středu. Probíralo se učivo ze všech hlavních předmětů, hodin angličtiny se zúčastňovala i naše zahraniční lektorka Andrea.

Zuzana Pacovská, Alena Šnajdrová

 

David Schnabl z 8. A naší školy skončil na 3. místě celostátního kola geologické olympiády v Brně. Blahopřejeme! Je to nejlepší individuální výsledek, kterého náš žák dosáhl.

 

1. základní škola Masarykovo nám., Říčany, příspěvková organizace, přijme od září 2020

učitele na 2. stupeňaprobací český jazyk.

Podmínky: náborový příspěvek 24 tisíc první tři roky, pak stabilizační příspěvek až 25 tisíc ročně, příjemný kolektiv, možnost dalšího vzdělávání, perspektivní práce tel: 323 602 794.

 

 

Vážení rodiče,

minulý týden jste byli znovu vystaveni nátlaku z naší školy, opět jsme po vás chtěli vyplnit hodnocení distanční výuky. Přehledné hodnocení v tabulce najdete pod tímto textem, tutéž tabulku pak najdete na webových stránkách školy. Hodnocení je pro nás zpětnou vazbou, mnohé názory v poznámkách jsou pro naši práci inspirující, některé komentáře nás potěšily, jiné nepotěšily, některé rozčílily… přesně tak, jak to v životě bývá. Každopádně si z celého tohoto „ výjimečného stavu“ vezmeme mnohá ponaučení.

Zásadním ponaučením pro mě jako ředitele školy a člověka, který pracuje ve školství třicet let, je to, že ministr školství narušil naprosto nejdůležitější základní kámen – totiž povinnou školní docházku. Dobrovolná docházka, i když stanovená v době možného ohrožení, bude mít nedozírné následky. Povinnost školní docházky je poslední povinnost, která byla nedotknutelná, vymahatelná a sledovaná. Práva rodičů a žáků jsou již dávno v obrovské převaze nad povinnostmi.

Dalším ponaučením je skutečnost, že v době, kdy může kdokoli z vás s učitelem komunikovat, spolupracovat, kdy můžete v podstatě učiteli říci cokoli včetně invektiv, a to bez následků („Co vám asi tak od učitele hrozí?“), se dozvídám, že mnozí se bojí učitele za jeho práci ohodnotit, nebo ho hodnotí mírněji se slovy: „Já bych nerada ublížila svému dítěti“. Od nás tito rodiče chtějí spravedlivé a objektivní hodnocení a sami…

Pak budu ještě pokračovat třeba tím, že v mnohých třídách se najde někdo, kdo se ve svých názorech diametrálně odlišuje od ostatních. Drtivá většina třídy hodnotí práci učitelů velmi dobře až výborně a najde se jeden, který nenajde nějaké dvě, tři chyby, ale ví, že všechno je úplně špatně. Dokonce neustoupí od svého názoru ani tehdy, když po přesvědčování ostatních rodičů, že je vše špatně, neuspěje.

Dále se jednoznačně prokázalo, že děti, které mají doma režim odpovídající jejich věku, mají stanovená pravidla, mají vybudovaný díky rodičům rozumný hodnotový žebříček, děti, které umějí s kantorem diskutovat a mají zájem se vzdělávat čistě pro sebe, děti, které umějí rozumně nakládat s volným časem – protože mají v rodičích příklad, tak tyto děti a jim podobné koronavirovou krizi zvládly bez větších problémů.

Co říci závěrem? Možná stačí jen málo. Chcete, abychom byli shovívaví k vašim dětem, když se dopouštějí chyb, chcete, abychom jim vyšli vstříc v případě nějakých problémů, chcete, abychom byli nekompromisní, když vašim dětem někdo ubližuje, chcete, abychom dětem způsob výuky ušili dle jejich individuálních potřeb, chcete, abychom s dětmi nemluvili sprostě, neuráželi je, nezesměšňovali, nefrustrovali, nenakládali toho na ně příliš…

Snažíme se toto všechno a jiné další nekonečné požadavky splnit, někdo s větším, někdo s menším úspěchem. Pro většinu z nás jsou vaše děti i naše děti, prosím, chovejte se k nám tak, jak chcete, abychom se chovali k vašim dětem. Pokuste se přenést požadavky, které kladete na školu, i do vašeho rodinného zázemí. Dětem tím jenom prospějete.

Za celý pedagogický sbor i ostatní zaměstnance školy vám krásné prázdniny, strávené dle vašich představ a těším se na shledání s vámi a vašimi dětmi v září bez roušek, bez omezení, bez předsudků, ale s odhodláním, s optimismem a s důvěrou.

Hodnocení distanční výuky

Ve sloupci Poznámky jsem vybral jednu pozitivní a jednu negativní, pokud byla tato možnost.

 

třída

Počet žáků

Počet hodnotících

Zlepšení

stagnace

Zhoršení

Průměr

Poznámky + -

1. A

24

16

16

0

0

 

Velmi oceňujeme dennodenní kvalitní přípravu, nepolevující tempo a úroveň výuky paní učitelky Gondové. Myslíme si, že v současných podmínkách dělá maximum.                                                                  

1. B

23

14

7

7

0

1,2

Naše výuka s paní učitelkou Sachsovou je pořád stejně skvělá, jsme i syn velmi nadšeni, interaktivní přístup k učivu i dětem, prostě skvělá práce. Paní učitelka je profesionál.                                        Je toho moc.      

1. C

24

11

11

0

0

1,09

Každodenní online, velká spokojenost.                       

2. A

24

14

10

1

0

1,28

Paní učitelka je skvělá, on-line hodiny, zadávání úkolů, provozování webu, emailová komunikace... Vše naprosto jasné a přehledné jak pro žáka (je schopen pracovat naprosto samostatně) tak následně pro rodiče. Procvičení velkého množství látky v krátkém časovém úseku pravidelně každý den. Skvěle zvolený stabilní program Zoom! Absolutně perfektní, profesionální přístup!                                                      

Naše hodnocení se vztahuje k nečinnosti a neschopnosti vedení školy zajistit jednotlivým vyučujícím pedagogům podmínky a systémové řešení pro provádění distanční výuky, obzvlášť, když firmy jako Microsoft a Google nabízejí zdarma řešení online výuky pro celou školu.                                                                        

2. B

25

10

3

7

0

1,5

Se synem jsme zvyklí doma pracovat, takže žádné překvapení. Jen nám to zabralo více času, logicky.                                                             

Očekávala bych od začátku větší podporu ze strany učitelky, školy. Online výuka probíhala na základních školách co jsem slyšela zcela běžně už od začátku karantény.                             

2. C

24

15

12

3

0

1,2

Jsem spokojená, komunikace s paní učitelkou je naprosto výborná.                                              

3. A

24

16

9

7

0

1,5

Jsem plně spokojena s výukou. Přes všechny překážky se paní učitelka Mlchová přenesla s gracií a udělala maximum pro děti. Zato ji vystavuji 1*.                                                                                 

3. B

22

12

3

9

0

2,33

Paní učitelka Vyhnánková zasílá učivo přehledně. Je vždy k dispozici. Volá nebo píše hodnocení na odeslané ukoly. Řeší i se synem konkrétní chyby. Ta nás všechno v naprostém pořádku.                                                                                         Nebyla výuka, pouze zadávání domácích úkolů a konzultace.                                       

3. C

23

9

5

4

0

1,44

Paní učitelka Artmanová, nám posílala rozumně úkoly každý týden a výuka se dala bez problému doma zvládnout a byla nám kdykoli k dispozici. Velmi pěkně ji tímto děkuji a oficiálně uděluji VELKOU POCHVALU za skvěle a rozumně zvládnutou situaci distanční výuky.  S přátelským pozdravem Kučerová Strejcová

 

                jednou týdně je málo                                                              

4. A

25

13

9

4

0

1,92

Od minulého hodnocení se pro mě zlepšil systém zadávání úkolů a přibyla online výuka. Škoda ovšem, že nezačala dříve. Kdyby se situace měla opakovat, tak bych ocenila, kdyby vedení školy učitelům se zavedením online výuky pomohlo. Pozitivně hodnotím množství zadávaného učiva, které se i při více malých studentících dalo zvládat, a zároveň se probrala spousta učiva. Děkuji.                                                                                      V době Covid19 výuka naprosto selhala. Místo okamžitého nastavení online výuky v rozsahu standardní výuky byla stagnace a přenesení veškerého učení na rodiče. Neprobíhala žádná informovanost rodičů o postupu a následném vývoji výuky. Nemyslím si, že zaslání úkolů emailem je adekvátní výuka.                                                                                  

4. B

23

11

7

4

0

1,18

Já myslím, že v rámci možností vše probíhalo skvěle, jak zadání, tak komunikace s paní učitelkou a myslím, že syn za tyto 4 měsíce látku zvládl a pochopil.                                                                                              

4. C

25

17

8

9

0

1,94

Chválím „školu v pyžamu“, dcera zvládala bez problémů plnit a odevzdávat úkoly sama, sama komunikovala s paní učitelkou                                                                            

Z hlediska takto dlouhého období je výuka pro dítě neefektivní, obzvlášť pokud rodiče chodí do zaměstnání na plný úvazek, včetně zajištění veškerých potřeb dítěte. Za dobu opatření vlády škola nezřídila on-line formu výuky.Chválíme ale dostatečnou komunikaci paní učitelky Kuprové.Nemůžeme plně nahradit dlouhodobě povinnou školní docházku. 

5. A

24

10

6

3

1

2,5

E-mailová výuka je v tomto věku a situaci absolutně nedostačující. Nicméně způsob komunikace, zadávání úkolů a zpětná vazba se zlepšila.

 

Vzhledem k tomu, že distanční výuka na základní škole je nezákonná (nemá oporu v zákoně), nebudu ji hodnotit (musel jsem dát variantu, ale nehodnotím). Žák ZŠ má mít dle zákona denní výuku, ve škole zřízené zřizovatelem a s učitelem, který má ze zákona mít nějaké kvalifikační předpoklady. Prakticky stát vydal zákon a sám ho porušil. Stát definoval, co je epidemie (1700 nakažených na 100.000 obyvatel) a definici sám porušil.

5. B

24

23

17

6

0

1,21

Bez ochoty paní učitelky by výuka doma nefungovala. Učitel motivuje dítě lépe pracovat a pochvala má velkou moc. Paní učitelka je velmi svědomitá, úžasná a vstřícná. Děkuji za distanční výuku.

 

 Jedinou připomínku bych chtěla podotknout k výuce ANG. Myslím si, že kdyby probíhala 2 - 3x v týdnu stejným způsobem přes Skype, určitě bych to uvítala. Bohužel, neumím anglicky a dceři pomáhat v ANG je pro mě obtížné. Tady si myslíme, že zasílání domácích úkolů bylo skoro zbytečné, pokud někdo v rodině neumí ang. jazyk. Dcera to všechno sama nechápala a já jí nemohla pomoci. Byla to spíše výuka „samo-učící“! Bohužel, nám to nic nepřineslo.

5. C

24

13

4

9

0

2,0

Vzhledem k vytíženosti našeho domácího počítačového vybavení jsme uvítali, že nebyla výuka on-line.

 

 Je trapné, když se v televizi objevují reportáže z „Horní-Dolní“ o tom, jak výuka probíhá on-line v reálném čase a my si tu vyměňujeme e-maily... 

6. A

24

21

15

6

0

1,47

Líbila se nám i předtím, teď byla navíc zařazena online výuka důležitých předmětů, k velké spokojenosti.

 

Málo předmětů a krátké vyučovací časy.                   

6. B

23

15

10

4

1

1,6

Chci poděkovat všem učitelkám, byly úžasné.

               

Ze začátku zadávání úkolů dost chaotické. Jsem matka samoživitelka a celé dny v práci. Tudíž mé dítě doma celé dny samotný a do úkolů se jen tak sám nehrnul a vše víceméně musel (ne)zvládnout sám.

               

6. C

30

24

15

8

1

1,95

Chválím přidání online hodin u téměř všech předmětů.

 

Zasílání zadání mělo příliš cest a zasílání vypracovaných úkolů ještě větší. Některé úkoly se odesílaly na e-mail, z toho některé jedině na gmail, jiné na WhatsUp, novinkou byl G-suite. Uhlídat kam má být vše odevzdáno, bylo pro děti složité, takže jako rodič jsem pravidelně vše musela kontrolovat. Množství zasílané výuky mi v některých předmětech (hlavně Ang.) přišlo také příliš velké. Potřeba tisknout pr. listy ČJ a D  byla nepraktická.                        

7. A

22

15

11

4

1

2,33

Výuka by byla dobrá u většiny předmětů, někdy se kryje on-line výuka s výukou ve škole-to by bylo skvělé poladit.                                                     

V době Covid19 výuka naprosto selhala. Místo okamžitého nastavení online výuky v rozsahu standardní výuky byla stagnace a přenesení veškerého učení na rodiče. Neprobíhala žádná informovanost rodičů o postupu a následném vývoji výuky. Nemyslím si, že zaslání úkolů emailem je adekvátní výuka.                                                                                                                 

7. B

22

14

8

6

0

2,35

Žádné připomínky nemám.

Máte jako sbor můj obdiv.

 

Myslím si, že by výuka mohla probíhat více, do školy chodí každý den na minimálně 6 hodin, tak proč té výuky bylo tak málo? Nebude jim to chybět v příštím roce?                                                                                                                 

7. C

24

14

11

2

1

2,0

Moc oceňuji on-line hodiny, kdy se vyučující dětem opravdu věnují a nenechají je jen vypracovávat samostatně úkoly.

Spíše než o výuku se jednalo o distanční zadávání úkolů. Online výuka částečně probíhala pouze v Aj a Nj, později v M, Z, Fy. Nicméně bez pomoci rodiče by se dítě nemělo šanci cokoli naučit. Motivace často probíhala negativně - vyhrožováním pětkami. Testy občas (zejména v Čj) bez zpětné vazby - označena chyba, ale nikoli správné řešení.                                                                                      

8. A

24

18

15

3

0

1,33

Chtěla bych tímto poděkovat paní učitelce Vydrové za úžasnou výuku a obrovskou snahu při výuce.  Dětem zůstal alespoň nějaký režim a návrat do školy nebude pro ně tak bolestivý. Dík patří i ostatním vyučujícím.

                              

Velké množství zadávané práce.                              

8. B

23

16

11

5

0

1,81

Mohu jen chválit, výuka probíhá, úkoly mi připadají rozumné a adekvátní situaci.

 

Chybí průběžné hodnocení.

                                                              

8. C

23

13

12

1

0

1,76

Distanční výuka prostřednictvím classroom se mi jeví jako nejlepší způsob vzhledem k dané situaci. Jsem ráda, že hodiny probíhaly. Nebylo by špatné, kdyby se dal classroom využít i za normálního provozu školy (ukládání prezentací, výpisků, úkolů apod.)

                              

Není nad klasickou výuku.                                                                              

9. A

24

9

3

2

4

2,33

Distanční výuka klade enormní nároky především na kantory, kdy podle časů jimi rozesílaných úkolů v kombinaci s online semináři mají vyšší zátěž. Dětem vyhovuje, že nemusí vstávat na konkrétní vlak/autobus, jde o jedince, jak se k individuální přípravě postaví. Pokud mám ve stejnou dobu „Home Office“ mohu posoudit studijní úsilí dítěte a případně mu pomoci, pokud tuto šanci nemám, musí dítě využít sociální sítě…

 

Chaotické, nekoncepční bez možnosti kontrolovat u dítěte úroveň přípravy. Celkově zhoršení všech návyků dítěte počínaje pravidelným vstávání do školy, konce vnímáním školy jako jedné z povinnosti                                    

9. B

22

8

3

4

1

2,25

Naprostá spokojenost. Děkujeme.           

Dítě nebylo patřičně připravené na příjímací zkoušky, známky dávané ve škole neodpovídají vědomostem (známka lepší než realita), matematika velmi špatná, přípravný kurz zbytečně zrušen, při troše snahy mohl fungovat on-line.                                                

9. C

24

9

4

5

0

2,33

Nechci hodnotit výuku jako celek. Kvalita a úroveň se u jednotlivých učitelů liší. Ale celkově podle mého názoru je úroveň velmi dobrá.                                                                          Přimět puberťáka ráno vstát a přimět ho aby se choval jako by šel do školy - nadlidský výkon.                                                                                 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena