1. ZŠ Říčany

1. 1. 2021

Udělali jsme radost…

Nový rok nám otevřel svoji bránu a my všichni jsme do něj vstoupili s velkou nadějí a očekáváním.  Každý z nás si v loňském roce prošel něčím neobvyklým. Dotklo se to nejen nás dětí, ale i rodičů, a především prarodičů. Babičky a dědečkové žijící v domovech seniorů se najednou ocitli bez jakéhokoliv kontaktu s okolním světem. Byli izolováni ve svých domovech, kam za nimi ani v době předvánoční nikdo nesměl. Rozhodli jsme se proto s našimi učitelkami výtvarné výchovy udělat pro ně alespoň nějakou drobnost a malým vánočním přáníčkem je potěšit a podpořit v této pro ně těžké době. Času bylo málo, protože část výuky probíhala stále distančně, ale jakmile jsme se dostali do školy, při výtvarné výchově jsme všichni stříhali, lepili a kreslili… Svými přáníčky jsme pak obdarovali jeden z říčanských domovů pro seniory. Bylo to opravdu to nejmenší, jak jsme mohli starším lidem vyjádřit svou podporu a snad je i potěšit. Jak říká paní učitelka: „Ke stáří mějte, děti, úctu, i vy budete jednou staří.“

                                   Žáci druhého stupně 1. ZŠ Říčany

 

Dějepisné akce v online době

Podzim a konec kalendářního roku je na naší škole již tradičně spojen s několika dějepisnými akcemi. Koná se školní kolo dějepisné olympiády, zahajuje se projekt Příběhy našich sousedů a v listopadu se koná sbírka ke Dni válečných veteránů. Tento školní rok ale i tyto akce vybočily ze svých každoročních kolejí.

Nový ročník projektu Příběhy našich sousedů, ve kterém skupinka žáků zpovídá pamětníka a o jeho životě následně natočí reportáž v Českém rozhlase, jsme tentokrát neotevřeli. Naopak skupina deváťáků, Anežka, Vali, David a Šimon z 9. C, se snažila ve ztížených podmínkách dokončit ročník předchozí. Závěrečná prezentace jejich projektu, ve kterém zpracovávali příběh p. Černohorské, byla organizátory, nadací Post Bellum, odložena už na jaře 2020 na podzimní říjnový termín. Od září si tak žáci připravovali vystoupení na závěrečnou slavnostní prezentaci, která se měla uskutečnit v centru Na Fialce. Pár dnů před jejím uskutečněním došlo ale k vládnímu zpřísnění podmínek pro konání větších akcí a k následnému uzavření škol. Závěrečná prezentace se tak nakonec po rozhodnutí organizátora přenesla do online prostoru. V posledních listopadových dnech tak tým musel vytvořit zcela novou verzi prezentace příběhu paní Černohorské. Jak se mu to podařilo, budete moci zanedlouho posoudit na portále www.pribehynasichsousedu.cz (v oddíle Závěrečné prezentace, Říčany).

Netradičně se konalo i školní kolo dějepisné olympiády. Žáci neřešili soutěžní úkoly k tématu „Baroko“ ve škole, ale u svých počítačů doma. Během 90 minut museli vypracovat všechny zadané otázky a následně je odeslat vyučujícím dějepisu. Zúčastnilo se celkem 13 žáků z 8. a 9. ročníků. Těmi nejúspěšnějšími online řešiteli, kteří postupují do okresního kola, byli Anna Domkářová (8. C), Tomáš Kohoutek (9. C) a Matěj Pavlas (8. C). Gratulujeme a děkujeme všem za online účast!

Listopadové sbírky ke Dni veteránů se naši žáci kvůli hygienickým a bezpečnostním opatřením neúčastnili. Při životě se nám ale podařilo udržet školní dějepisnou soutěž, která se věnuje tématu Československo v době komunismu po r. 1948. Proluky mezi jednotlivými koly se nám sice v době online výuky trochu protáhly, soutěžící ale vytrvávají a aktivně se nyní účastní již 4. kola. Odměnou za to jim nebudou jen nabyté znalosti o dané době, ale též několik zajímavých knih, které úspěšní řešitelé získají na konci školního roku.

                              Zuzana Havlíková, vyučující dějepisu

 

Profesní testování žáků deváťáků

Pro patnáctiletého mladého člověka je složité řešit, kam se profesně nasměrovat, jakou střední školu zvolit, aby ho připravila na budoucí povolání. Právě v tom pomáhá profesní testování, kterého se i v tomto školním roce zúčastnili žáci devátých ročníků naší školy. Testování je náročné, probíhá necelé tři hodiny, kdy testovaný klient musí být soustředěný a pozorný a musí prokázat své znalosti a dovednosti.   

Žáci obdrželi výsledky testování, kde se dozvěděli, na jaké střední školy by se měli orientovat. Některým se potvrdil výběr střední školy, jiným testování pomohlo v rozhodování a někteří byli překvapeni, že se jejich představy o výběru střední školy s výsledky testů neshodují. Důležité pro všechny bylo, že vše zvládli a mnohé se o sobě z profesních testů dozvěděli. 

Nyní už naše deváťáky čeká jen vyplnit přihlášky, zvládnout přijímací řízení a být přijat na vytouženou střední školu. My učitelé jim držíme palce a doufáme, že žáci zúročí v dalším studiu vše, co se na naší škole naučili.

                                                             Jolana Grimová

Spolupráce školy a rodiny v době koronavirové

V rámci online pedagogické rady, konané v listopadu 2020, jsme hodnotili průběh online výuky a srovnávali současnou spolupráci s rodiči s březnem 2020.  Zajistili pro rodiče 22 NTB z našich zásob a dále se podařilo vyjednat 3 NTB z Koloběhu pro děti, jejichž rodiče si nákup tohoto zařízení nemohou dovolit. Koloběhu obrovské poděkování!

Dále jsme s uspokojením konstatovali, že mnozí rodiče vzali naše varování o propadu znalostí svých robátek vážně a nastavili doma nová pravidla a začali jejich plnění důsledněji vyžadovat. Je to povznášející pocit, když se s námi učiteli v době, kdy se běžně setkáváme s trendem omluv, výmluv, vytáček, zametání cestiček, osvobozování z výuky, spojí rodiče v zájmu vlastního dítěte. Takže těmto rodičům velmi děkujeme.

                                                       Pavel Bednář, ředitel

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena