1. ZŠ Říčany

31. 1. 2021

Snaha o lepší informovanost rodičů 

V souvislosti se současnou nelehkou situací, kdy se školní výuka co chvíli střídá s výukou distanční, se vedení školy rozhodlo řešit informování rodičů o prospěchu žáků jiným způsobem, než je „papírová žákovská knížka“, na kterou jsme byli dosud zvyklí. Zvolili jsme nejprve na podzim náhradní řešení přes G-suite, ale ukázalo se, že má své nedostatky. Nyní se tedy chystáme přejít na elektronickou podobu žákovské knížky v systému Bakaláři, který nabízí podstatně výhodnější řešení. Tento systém škola dlouhodobě využívá i pro evidenci žáků, tisk vysvědčení, inventarizaci majetku a podobně.

Webová aplikace žákovské knížky umožňuje rodičům získávat informace v kteroukoli dobu a odkudkoli. Zobrazují se zde všechny zapsané známky s odpovídající váhou - důležitostí a lze zde omlouvat i absence žáků.

Prvním proškolením prošlo vedení školy a koordinátoři a metodici ICT. Dále bylo nutné doplnit potřebné informace, jako jsou úvazky, třídy a skupiny. Dalším proškolením projdou nyní všichni učitelé tak, aby mohla elektronická žákovská knížka fungovat od druhého pololetí. Dalším krokem bude i elektronická třídní kniha, která naváže v příštím školním roce.

Doufáme, že tato řešení pomohou rodičům, žákům i učitelům překonat problémy s distanční výukou. Věříme, že i v tomto budeme stejně úspěšní jako při on-line výuce.

Děkujeme všem za podporu a ocenění naší práce.

 

Úspěch týmu deváťáků v projektu Příběhy našich sousedů

Jak jsem informovala už v předešlém Kurýru, po více než roce dokončil tým deváťáků - Anežka, Vali, David a Šimon z 9. C - svou práci v rámci projektu Příběhy našich sousedů. Připomenu jen, že pro projekt připravili, natočili a sestříhali s pomocí profesionála v Českém rozhlase reportáž vytvořenou na základě pamětí paní Jany Černohorské z Říčan. Zaměřovali se zejména na aktivity paní Černohorské jako rozhlasové reportérky, které rok 1968 zasáhl do profesního i soukromého života.

Práce celého týmu byla korunována poslední školní prosincový den, kdy tým ve škole navštívila regionální koordinátorka projektu, paní Renata Skalošová, aby mu oznámila hodnocení poroty projektu. I tento závěrečný bod projektu proběhl netradičně: místo původně plánovaného slavnostního vyhlášení v kině Na Fialce se konal ve venkovních prostorách geoparku, samozřejmě v rouškách. Zde paní Skalošová předala týmu cenné písemné rady od poroty a oznámila, jak si vedl v projektové soutěži v konkurenci dalších šesti školních týmů z Říčanska. Pak četla výsledky od sedmého místa a tým musel čekat na ten svůj opravdu až dokonce. Umístil se totiž na 1. místě! Tak skvělé umístění   bylo pro všechny velmi milým překvapením a důvodem k velké radosti. Třešničkou na dortu pak byly odměny, včetně hlavní ceny v podobě voucheru na natáčení jednoho z dílů pořadu Zázraky přírody v České televizi. Všichni v týmu se už nyní těší a doufají, že na jaře se snad vše bude vracet opět do normálu a bude možnost se na konci března natáčení zúčastnit.

Ještě jednou tímto děkuji jménem celého týmu paní Janě Černohorské za to, že s námi svůj zajímavý příběh sdílela. Doufáme, že nám situace co nejdříve dovolí poděkovat jí přímo osobně.

Jako vedoucí pedagog týmu děkuji Anežce, Valče, Davidovi a Šimonovi za to, že se do projektu přihlásili, věnovali se mu ve svém volném čase a i přes nesnáze, který nám minulý rok přichystal, ho úspěšně dotáhli do konce.  Děkuji i regionální koordinátorce, paní Renatě Skalošové, za její organizační pomoc a podporu během celého projektu.

Jejich vítěznou reportáž si můžete poslechnout na https://www.pribehynasichsousedu.cz/ricany/ricany-2019-2020/cernohorska-jana/ a závěrečnou online prezentaci shlédnout na  https://www.pribehynasichsousedu.cz/prezentace/ricany/

                              Zuzana Havlíková, vyučující dějepisu

 

Povzdech ze školního parlamentu

Každým rokem v čase kolem Vánoc bylo zvykem ohlédnout se společně s členy žákovského parlamentu naší školy za uplynulou polovinou roku. Každoročně jsme si zpětně promítli naše pravidelné akce – volby do parlamentu, organizaci tradičních „dnů převleků“ nebo dnů barev, organizaci voleb do žákovského městského zastupitelstva a samozřejmě i aktivity spojené s adventem. To obyčejně družina čertů s anděly a Mikulášem (většinou žáci devátých ročníků) navštívila děti na prvním stupni s nějakým tím pamlskem. Právě v tomto čase jsme také začínali připravovat jarní celoškolní kulinářskou soutěž a pomalu začali rozjíždět přípravy na každoroční vyvrcholení práce žákovského parlamentu naší školy – tedy slavnostní červnovou rozlučku žáků devátých tříd na náměstí a tradiční TP FEST (festival třídních projektů).

 Letos je všechno jinak. Ve škole je zvláštní ticho, lavice zejí prázdnotou a jen občas se z některé třídy ozývá hlas osamoceného učitele, jemuž je sparing partnerem bledá a studená plocha počítače.

Nefunguje tedy samozřejmě ani žákovský parlament. Přesto jsme ale jednu věc museli zvládnout - děti hlasováním rozhodovaly, co si přejí pořídit za částku 20.000,- Kč, kterou dostaly od městského zastupitelstva. Nejprve jsme tedy sbírali návrhy a musím přiznat, že jich letos ani moc nebylo. Některé v sobě odrážely současnou situaci kolem nás (např. přání pořídit čističky vzduchu), pro některé děti bylo důležité sledování času (veliké hodiny na chodby školy), jiní zase navrhovali koupit do školy automat na školní pomůcky. V loňském roce jsme do školy pozvali jakousi pojízdnou laboratoř – autobus, ve kterém pár nadšenců (studenti VŠ) připravilo spoustu zajímavých chemických a fyzikálních pokusů. Žáci, kteří se programů zúčastnili, navrhovali pozvat je za oněch 20.000,-Kč znovu. Mezi dalšími nápady byly sedací vaky do tříd a další sedačky na chodby školy. Žáci prvního stupně také přišli s tím, aby se pořídila jakási stříška nad vchod do budovy „U soudu“. Po sepsání návrhů tedy došlo k samotnému hlasování. Proběhlo většinou on-line a bylo patrné, že některé třídy ho odsunuly až na konec svých aktivit a priorit. Nejvíce hlasů připadlo automatu na školní pomůcky. Ten se však z těchto peněz financovat nedá (automaty se do škol pronajímají), a tak nakonec došlo k pořízení dalších sedaček na chodby školy, které v hlasování obsadily druhé místo.

Jen doufám, že již v co nejkratší době je bude mít kdo obsadit a že se do školy co nejdříve vrátí ruch, hlahol, smích a i trocha toho zlobení, která prostě k dětem neodmyslitelně patří.

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena