Alternativní technologie ušetří při opravách komunikací statisíce

25. 3. 2013

Město Říčany se podobně jako většina srovnatelných měst dlouhodobě potýká s nedostatkem prostředků na opravy místních komunikací. Ať už se jedná o hlavní komunikace s vysokou intenzitou provozu nebo o malé uličky, kde provizorní povrch dávno rozebral zub času, pokud tam vůbec kdy nějaká vozovka byla.

V okamžiku, kdy již nestačí pouze lokální vysprávky (které jsou ovšem stejně důležité a výrazně prodlužují životnost vozovky), je zapotřebí přistoupit k rekonstrukci komunikace vč. tzv. konstrukčních vrstev – je tedy nutno odebrat z vozovky přibližně 40–50 cm materiálu a ten nahradit kamenivem, cementovými vrstvami a asfaltem. Náklady na 1 m² takové konstrukce se pohybují i při dnešních nízkých cenách ve stavebnictví kolem 1200 Kč.

Takový postup ale není vždy nutný. Jedná-li se o komunikaci s minimálním provozem bez těžkých nákladních vozidel, můžeme použít vozovku z tzv. penetračního makadamu. Jde o přibližně 10 cm tlustou vrstvu kvalitního štěrku prolitého asfaltem, který je opatřen dalším nátěrem z asfaltu a podrceného štěrku.

„Tuto technologii jsme v minulém roce s úspěchem otestovali na několika komunikacích ve městě a i po první zimě jsme s výsledkem spokojeni. V letošním roce proto budeme ve výstavbě vozovek touto technologií pokračovat – oproti standardní vozovce se navíc pohybujeme na úrovni 30% nákladů,“ uvádí Marián Svetlík z oddělení technické správy města.

Jaké jsou ale možnosti v případě komunikací, na kterých je nutné zajistit i provoz nákladních vozidel nebo autobusů? Přibližně před 15 lety byla v Holandsku představena technologie spočívající ve zlepšení stávajícího materiálu komunikace. Na nově vzniklou desku lze pak bez problémů položit obrusnou vrstvu z klasického asfaltu. Oproti klasické konstrukci pak dochází k úspoře až 30 % při zachování požadovaných mechanických vlastností.

„Výhodou této technologie je využití na místě existujících materiálů, které jsou pro klasickou technologii většinou nevhodné – např. jíly. Stávající povrch je do hloubky přibližně 30 cm strojně promíchán s cementem a speciálními přísadami, čímž vznikne velice pevný, avšak na rozdíl od klasického betonu rovněž pružný podklad. Výrazně se tak omezí množství přemísťovaného materiálu a zároveň se významně zkracuje čas nutný k provedení stavby,“ doplňuje Svetlík.

První komunikaci v Říčanech bychom rádi touto technologií opravili už v tomto roce – a pokud se osvědčí, čemuž napovídají i čerstvé zkušenosti z nedaleké Kamenice, mohli bychom při opravách a rekonstrukcích komunikací v příštích letech výrazně ušetřit.

 

Miloslav Šmolík

radní města pro dopravu

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena