Bezpečnost v Říčanech se rapidně zhoršila

31. 1. 2020

Jiří Kozák, zastupitel (ODS)

 

To potvrzují i statistiky ministerstva vnitra. Například obydlí bylo jen za listopad 2019 vykradeno tolik, co v celé druhé půlce roku 2018. Chat bylo vykradeno za říjen a listopad 2019 víc než za celý rok 2018.

Možnosti města něco s tím udělat jsou sice limitované, ale nejsou nulové. Chceme-li bezpečné město, musíme využít každé rozumné možnosti a město musí hlavně začít konat. Na prosincovém zastupitelstvu jsem proto přednesl návrh dvou usnesení, která vyzývají vedení města, aby se problematikou zabývalo. Jedno znělo:

Zastupitelstvo města Říčany vnímá zhoršující se bezpečnostní situaci ve městě a pověřuje vedení města, aby hledalo kroky ke zvýšení bezpečnosti občanů Říčan a jejich majetku, aby vešlo v jednání s Policií ČR o posílení přítomnosti hlídek na území města a aby více zapojilo městskou policii do preventivní a hlídkové činnosti v oblasti majetkové kriminality na celém území města včetně osad.

Od mnohých z vás mám informace o problémech s nelegálními ubytovnami. Ty vnímám jako jeden z možných zdrojů drobné majetkové kriminality, druhý můj návrh proto zněl:

Zastupitelstvo města Říčany pověřuje vedení města, aby hledalo řešení nelegálních ubytoven, které se nacházejí na území města. Nelegální ubytovny představují potenciální i reálné riziko zvýšeného počtu přestupků proti občanskému soužití i trestné činnosti.

Zpřísňují se podmínky pro legální ubytovávání v Říčanech. Není možné, aby město přehlíželo nelegální ubytovny a tím v podstatě zlehčovalo život nelegálně ubytovaných na úkor obyvatel města, a nelegálních ubytovatelů na úkor řádných provozovatelů ubytovacích kapacit.

I tyto ubytovny možná souvisí s další věcí, kterou nelze přehlédnout. V poslední době přibylo v Říčanech osob, které na první pohled nezapadají. Subjektivní pocit bezpečí je důležitý. A hloučky podivně se chovajících či podnapilých lidí na náměstí, kolem nádraží, kolem supermarketů a jinde, mu rozhodně nepřidávají.

Děkuji všem zastupitelům, kteří obě usnesení podpořili a pomohli jejich schválení. Věřím, že město touto deklarovanou podporou zastupitelstva získává silnější mandát nejen pro vyjednávání s Policií ČR, ale i pro změny priorit v zadání pro říčanskou městskou policii.

Jiří Kozák,

zastupitel (ODS)

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena