Bilancování po čtyřech letech: Oblast školství a kultury

28. 9. 2018

Předně musím poděkovat všem kolegům a spolupracovníkům na městském úřadu, kteří byli do práce okolo školství zapojeni, za velké nasazení a vytrvalost. Dětí v Říčanech neustále přibývá a město řeší problém s nedostatečnou kapacitou na základních i mateřských školách. Za poslední čtyři roky jsme vytvořili 112 míst výstavbou MŠ Zahrádka. Koupili jsme budovu MŠ Srdíčko a máme zpracované projekty na další dvě mateřské školy. MŠ v Kuří (kapacita 48 dětí) by se měla začít rekonstruovat z dotace, která nám již byla přislíbena po novém roce. MŠ Větrník (kapacita 112 dětí) na svou dotaci ještě čeká. Na základních školách jsme zvýšili celkovou kapacitu z původních 2024 dětí na 2134, přesto jsou školy přeplněné. Roky 2021 – 2022 budou mezníkem a jasně se ukazuje správnost rozhodnutí postavit na Komenského náměstí novou budovu pro 1.základní školu s kapacitou 540 dětí. Město má povinnost ze zákona zajistit podmínky pro základní vzdělávání všech dětí. Projektovou dokumentaci budovy školy posuzuje stavební úřad a jednáme o podmínkách přislíbené dotace od MŠMT. Škola bude v docházkové vzdálenosti od centra. Už nyní se s odborem školství připravujeme na úpravu školských obvodů, aby děti z Komenského náměstí nemusely jezdt až do 3.ZŠ U Říčanského lesa. Odpovědně jsme řešili i otázku nedostatku učitelů. Učitelé dostávají motivační příplatky a ředitelé mají možnost vybírat kvalitní pedagogy. Na druhou stranu chceme také kvalitní učitele v Říčanech udržet a vážit si jejich práce. Velkou radost jsem měla v poslední době ze získání několika milionové dotace na kompletní obnovu učeben pro výuku jazyků a počítačů na všech základních školách a koupi skvělého počítačového programu zaměřeného na mluvenou angličtinu pro všechny děti v našich školách. V oblasti kultury mne naposledy velmi potěšilo, s jakým zájmem a kolik lidí se nám podařilo oslovit a snad i potěšit zdařilou připomínkou velké osobnosti československých dějin, Tomáše Garrique Masaryka. S našimi občany jsme důstojně oslavili významné výročí naší republiky. Děkuji všem, kteří se oslav zúčastnili a připomněli si, jaké osobnosti a jaké ideály stály u zrodu naší demokracie.

                Hana Špačková,

místostarostka (Klidné město)

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena