Bude mít kdo učit naše děti?

29. 8. 2020

Názor: SRPŠ při gymnáziu Říčany, reakce: Anna Stočesová Martinková, ředitelka gymnázia

Jako Spolek rodičů a přátel školy při Gymnáziu Říčany bychom chtěli informovat občany města Říčany o současné situaci na gymnáziu.

Na škole vznikl spor mezi profesorským sborem a ředitelkou gymnázia, který vyústil do otevřené výzvy k rezignaci paní ředitelky, podepsané více než 80 % pedagogického sboru. K řešení sporu byli přizváni zástupci SRPŠ, Školská rada i zřizovatel – Středočeský kraj a všichni se po jednání s oběma stranami sporu a na základě svých zkušeností s jednáním paní ředitelky shodli, že nejlepším řešením problému je odstoupení paní ředitelky a vyhlášení řádného konkurzu. K odstoupení tak paní ředitelku vyzvalo následně i SRPŠ, Školská rada a zástupci Kraje, pro její odstoupení byly zorganizovány i dvě petice – rodičů studentů gymnázia (230 podpisů) a absolventů (173 podpisů). Paní ředitelce letos skončilo funkční období a Středočeský kraj se v dubnu rozhodl na její místo vypsat konkurz. Z důvodu COVID krize však všechny konkurzy následně zrušil a paní ředitelku potvrdil ve funkci na dalších šest let. Nejspíš proto paní ředitelka na všechny výše zmíněné výzvy reaguje tím, že k odstoupení neshledává žádný důvod a ve funkci setrvá, protože pro školu dle svého názoru dělá jen to nejlepší.

Náš názor ovšem je, že kolektiv vedený člověkem, jehož ve své funkci drtivá většina zaměstnanců nechce, je pro nás návrat do dob minulých a rozhodně nekoresponduje s představou gymnázia, pro které všichni žijí a pracují tak, aby rostly jeho prestiž a věhlas, a na které bude každý Říčaňák hrdý.

Část pedagogů již zvažuje odchod z Gymnázia a my začínáme mít obavy, zda naše děti bude mít kdo učit. Pokud vám, současným, budoucím i minulým studentům a rodičům studentů gymnázia či říčanským patriotům není osud a další rozvoj gymnázia lhostejný, podpořte nás prosím ve snaze udělat z něj opět prestižní školu pro naše děti. Začněte se o situaci zajímat.

Rádi vám sdělíme bližší informace,

e-mail: srps@srpsgyri.cz.

 

Zřizovatelem jsem byla potvrzena na dalších 6 let v pozici ředitelky školy a nebyla jsem jím vyzvána k odstoupení. Zdůrazňuji však, že tím nejdůležitějším v současné náročné době je soustředit se na žáky a jejich vzdělávání. Jakákoliv nestabilita vyvolaná osobní zaujatostí vůči mé osobě není na místě. Pokud chybí komunikace, pak je konečně zapotřebí začít k ní přistupovat konstruktivně třeba s využitím mentora s jasným cílem a tím není odstranění mé osoby z pozice ředitelky školy, zejména pokud stojí za tolika změnami při zavádění moderních metod výuky s využitím ICT.  Strategii digitálního vzdělávání žáků jsem se věnovala již mnoho let dříve před nástupem do funkce ředitelky školy a bylo pro mě přirozené okamžitě po jmenování nastavit ve škole první změny - zaregistrování nové domény “gyri.cz”, kterou jsem prosadila mezi žáky, rodiči a učiteli a zavedení cloudových nástrojů Google Suite do vzdělávání žáků. Právě tyto dlouhodobě používané nástroje se ukázaly jako velmi užitečné v době uzavření škol a nyní je zapotřebí je využít i v běžné výuce např. využít virtuální učebnu a videokonferenční výuku v individuálním přístupu k žákům, v době jejich nemoci nebo při zefektivnění samotné výuky. V koncepčním záměru plánuji ve výchovně vzdělávací oblasti zahrnout využívání ICT do všech vyučovacích předmětů. V rámci nového financování školy bude zajištěno dělení hodin výuky v matematice a v seminářích s výukou cizího jazyka. V personální oblasti plánuji rozšířit pedagogický sbor, neboť je předpokládán v dalším školním roce odchod pedagogů v důchodovém věku, kterých je více než 5. Pro posílení klima školy mezi vedením školy a pedagogy plánuji zavádět účinnější autoevaluační nástroje pro zjišťování zpětné vazby. Na podporu žáků a jejich “projektů” budou zaváděny hodnotící zprávy “co se povedlo, nepovedlo”, ve kterých budou zhodnoceny dílčí záměry např. aktualizace webových stránek atd. Závěrem uvádím novinky pro nový školní rok: nové uživatelské účty i pro rodiče žáků, výstavba nové tělocvičny a dvou učeben v přístavbě (financování schváleno 3.8.). Nebo očekávané potvrzení našeho gymnázia jako inovativní školy. Čeká nás také realizace projektů na podporu pedagogických dovedností vzdělávat moderně a efektivně a inspirovat se také v zahraničí. Nový školní rok se blíží a já se těším na studenty, rodiče i učitele.

                                           Anna Stočesová Martinková,

                                                                  ředitelka školy

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena