Celoplošná oprava havarijního stavu části ulice Březinova

29. 8. 2021

 

Dlouhodobě špatný stav povrchu komunikace Březinova ještě výrazně zhoršily letošní extrémní deště. Proto město přistoupilo k havarijní opravě komunikace v úseku ulic Březinova od křížení s Říčanskou po Brožíkovu a další navazující úsek od ulic Na Fabiáně po Vrchlického. Celoplošná oprava krytu vozovky je provedena z penetračního makadamu. Dešťová voda se na tomto povrchu při extrémních srážkách lépe tříští, rozvádí a dále vsakuje do okolní zeleně. Opravu měl původně, již před šesti lety, provést developer, který ovšem svůj závazek díky právním kličkám nesplnil. Tato oprava je provizorní, neboť je připraven investiční záměr pro celkovou rekonstrukci ulice Březinova.

Kateřina Lauerová

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena