Centrum primárních programů

31. 5. 2024

Jednou ze služeb Cesty integrace je i Centrum primárních programů. Realizuje programy pro celé třídní kolektivy na nejrůznější témata rizikového chování – prevence šikany a kyberšikany, návykové látky, dále se zaměřuje na zdravý životní styl, dopravní výchovu a první pomoc, sexuální výchovu, právní povědomí, adrenalin a rizikové sporty a multikulturní oblast – práce s předsudky a mnoho dalšího. Jeden spojovatel je ale práce se třídou, otevřená komunikace, snaha o spolupráci, vzájemný respekt a podporu. Ve školách je prevence velmi důležitá a téměř všechny školy v Říčanech stavějí na komplexním, dlouhodobém a zacílením programu. Jak to vypadá v praxi? Externí lektor pracuje s jednou třídou 2–4× do roka po dobu několika let (ideálně od 1. do 9. třídy), programy trvají 2 hodiny, žáci si „hrají a povídají“ – ale učí se od sebe, sdílejí své názory, postoje, podporuje se zdravý skupinový tlak a otevírají se témata, která děti mohou tížit. Pracuje se tzv. modelem KAB (knowledge, attitudes, behaviour = znalosti, postoje, dovednosti). Školní prevence je velmi malý střípek v tom, co všechno děti ovlivňuje (rodina, vrstevníci, vztahy, …), ale hraje důležitou roli. Prevence by rozhodně neměla spočívat jen v informacích, a už vůbec ne v zastrašování. Všeobecná primární prevence je pro všechny, a když to nestačí, něco se ve třídě děje, nastupuje selektivní prevence, kde se intenzivněji pracuje na problému. Někdy ani to nestačí a je nutná indikovaná prevence – práce s dítětem a jeho rodinou. Cesta integrace nabízí programy všeobecné a selektivní prevence. Realizuje adaptační programy pro žáky 6. tříd, vzdělává pedagogy v tématu práce třídnických hodin. Nedílnou součástí je dopravní výchova pro 4. třídy (podpora od BESIP) a mateřské školy. Programy otevírají témata, která se dětí dotýkají. Proto naši lektoři nabízejí i odborné sociální poradenství – anonymní, bezplatné.

Naši lektoři za poslední rok na poli dlouhodobé prevence spolupracovali s 22 školami, 333 třídami, realizovalo se 482 programů a prevence zasáhla 7124 dětí.

Centrum primární programů finančně podporuje MŠMT, Středočeský kraj a město Říčany.

 

Markéta Hubínková, vedoucí CPP Cesty integrace

Přílohy:

DEN ZÁCHRANÁŘŮ_kurýr_165x245mm (1).pdf (6379 kB)

program klubu 6-2024.pdf (2341 kB)

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena