Český svaz včelařů, z. s.

1. 11. 2020

Co znamená „včelí pastva“?

Jak k ní můžeme přispět?

(pojednání o včelí pastvě vychází v tomto a pokračování v příštím čísle.)

 

Včely jsou přísnými vegetariány (ve světě se najdou výjimky). Celou výživou jsou odkázány na rostliny.

Od časného jara do podzimu navštěvují květy a sbírají
z nich pyl a nektar. Proto jsou často rostliny zmiňovány jako pylodárné, či nektarodárné v souvislosti se včelami.

Pyl sbírají na prašnících květů rostlin a je pro včely zdrojem bílkovin, vitamínů, minerálů a všech možných dalších složek potravy, obzvlášť důležitých pro vývoj včely od larvy po dospělost. Ne nadarmo se ve včelařské terminologii říká pyl = včelí chléb.

Zároveň poskytují rostlinám cennou službu - opylení jejich květů. Takzvaných opylovačů je v přírodě celá řada, motýli, čmeláci, včely samotářky, ale včela medonosná (Apis meliffera) je jedna z nejvýznamnějších.

Medonosná proto, že kromě pylu sbírá nektar z květů, což je sladká šťáva s obsahem látek důležitých pro její zdraví. Dále také medovici z povrchu listů a jehličí lesních dřevin, kterou tam produkuje stejnokřídlý hmyz na nich žijící (mšice, puklice, červci, atd.). Z obojího složitým biochemickým procesem ve vlastním těle vytváří med, kterým se živí. Pyl přináší pro své společenství do úlu ve formě pylových rousků (barevné bambulky na 3. páru nohou, viditelné pouhým okem). Nektar a medovici
v medném váčku svého těla. Vše posléze ukládá do buněk v plástu úlu jako do zásobárny.

 Úspěch celého procesu ovlivňuje několik faktorů. Pestrá skladba rostlin, jejich množství a počasí (popsáno v minulém čísle).

Rostliny ve volné přírodě a počasí sice neovlivníme, ale pestrost a množství rostlin pylo a nektarodárných, alespoň na našich zahradách, ovlivnit a tímto přispět můžeme.

 

 Je třeba dbát na to, aby na zahradách stále něco kvetlo. Není nutné pěstovat jen trávník, který sekáme každý týden. Vzorem nám mohou být, mimo kvetoucích rostlin na záhonech, klasicky obhospodařované louky, sekané 2x ročně. Taková louka je nejen krásná v době květu, ale je zdrojem velmi bohaté nabídky pylu a nektaru pro včely. Takovou louku či loučku je možné si vypěstovat i u domu. Nejvhodnější termín založení „květnaté louky“ je jaro a podzim. Zakládáme jí na čistý, připravený pozemek, ne do trávníku. Osiva pravých květnatých luk nemícháme s travním semenem. Louka kvete druhým rokem po výsevu..

Vaši říčanští včelaři na www.vcelyricany.cz

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena