Český svaz včelařů, z. s.

29. 12. 2022

Novoroční inventura včelařů

Začátkem každého nového roku je tendence rekapitulovat rok předchozí a zkrátka dělat si takovou inventuru. Ne jinak je to i u včelařů. Naše Základní Organizace Českého Svazu Včelařů v Říčanech v minulém roce, rozhodně nelenila. Stejně jako včelky jednotlivých členů opylovávaly okolní rostliny a tím zabezpečovaly přirozený běh přírody, včelaři, kromě pečování o své svěřenkyně, dělali ještě další činnosti v rámci osvěty a propagace včel. Neboť uvědomění si, jak nezbytné včely a ostatní opylovači pro nás jsou, je velmi důležité a musí se vštěpovat už i malým dětem. Proto několik našich členů obráželo školy a školky s živými včelami v proskleném úlu a s dětmi si o včelách povídali hravou formou. Často byli ještě zvídavější a udivenější jejich pedagogové, co vše včely dělají a jak vlastně žijí. Začátkem června, jako téměř každoročně, jsme se zúčastnili akce pro celé rodiny Příběh potravin, pořádané Výzkumným ústavem živočišné výroby v Uhříněvsi, v Netlukách. Byla to vždy velmi přínosná a zajímavá akce s živými zvířaty a soutěžemi pro děti i jejich rodiče. Doufáme, že se bude konat i v tomto roce. Protože kontakt s veřejností a odpovídání na jejich všetečné otázky ohledně včel, obohacuje i nás včelaře. Stejně tak byla i zajímavá akce pořádaná Městem Říčany na Lázeňské Louce, kam jsme byli také přizváni se včelami a ukázkou předmětů kolem nich. Mezi tím párkrát proběhly oblíbené Včely na plotě, což spočívá v tom, že věšíme didaktické tabule s informacemi a fotografiemi včel na plotech veřejného prostranství a náhodní kolemjdoucí mohou v klidu studovat třeba při procházce. Často bývá po ruce i nějaký včelař aby nejasnosti a dotazy zodpověděl. Jedná se vždy o jednodenní akci tzv. „od svítání do soumraku“, tak jak včely létají. Tentokrát byly informace o včelách „zavěšeny” na oplocence u Pirátského hřiště ve Strašíně. A když se nám včelařům začaly včely doslova zavěšovat, tedy rojit se, rekrutovali se někteří z nás ve Včelařskou pohotovost a na zavolání na číslo, zveřejněné na webu naší organizace, vyjížděli sundávat roje do okolí ze stromů, plotů, zaparkovaných aut i autobusových zastávek. V měsíci listopadu, stejně jako v roce předchozím, včelaři ze ZO ČSV Říčany vysazovali stromy. Ty byly pořízeny za finančního přispění města Říčany. Tentokrát byla vybrána lokalita Pacov, kde bylo vysazeno celkem jedenáct vzrostlých stromů pestrého složení, přínosného pro včely a jejich pastvu. Výsadba je zajištěna oporou a včelaři se budou starat i o zálivku, aby porost řádně zakořenil. Při procházce z Říčan do Pacova narazíte na slivoň, lípu nebo jabloň a určitě budou dělat radost nejen včelám, ale i vám, kolemjdoucím. A nás hřeje vědomí, že jsme udělali něco pro přírodu a krajinu kolem nás. Jako dárek sobě i ostatním včelařům jsme si nadělili v roce, kdy celorepublikový svaz včelařů slavil 150 let svého trvání, reprint knihy z roku 1969 Zákonitosti života včelstva, která se nazývá „včelařskou Biblí”, od autora Otakara Brennera (1886 - 1975) z Babic, významného člena a předsedy Říčanského včelařského spolku; na současném vydání se ZO ČSV Říčany také podílela. Kniha byla pokřtěna v den svátku sv. Ambrože - patrona včelařů 7. 12., a jak jinak, než medovinou. Přejeme vám, sobě a hlavně včelám mnoho zdraví v roce 2023.

Vaši včelaři z Říčan a okolí na www.vcelyricany.cz

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena