Cesta integrace, o.p.s.

29. 11. 2019

Centrum primárních programů

 Září a říjen byl ve znamení dopravní výchovy, kterou Cesta integrace realizuje 12. rokem ve spolupráci s BESIP – Ministerstvem dopravy ČR, městem Říčany a Centrem pro silniční dopravu. Díky omezené kapacitě se zapojilo 17 škol z regionu se svými 33 třídami. Počet žáků přesáhl 600. Děti se při teorii v Klubu Cesta a praxi na dopravním hřišti naučily základy bezpečné jízdy na kole – dopravní značky, křižovatky, povinnou výbavu kola apod. a vše si pak procvičily jízdou na kole. Na toto setkání pak navážeme se školami opět na jaře, včetně jízdy na dopravním hřišti. Správný cyklista může získat průkaz cyklisty.

 

Dále se naplno věnujeme prevenci na školách. Díky finanční podpoře Ministerstva zdravotnictví ČR - Program prevence kriminality – Děti a digitální media, realizujeme 30 bezplatných programů pro žáky 3. – 9. tříd ZŠ v tématu bezpečný internet, závislost, kyberšikana. Středy v listopadu a prosinci jsou pak věnovány off-line výzvám, do kterých se zapojí 10 tříd v regionu – co se dá prožít a zažít bez internetu.

Klasickou prevencí se rozumí dlouhodobé programy na školách v různých tématech – od vztahů a prevenci šikany, přes stmelovací techniky, téma hodnot, návykových látek, dětství, dospívání a sexuality, právnímu povědomí, předsudkům apod. Tyto programy jsou financovány MŠMT, krajskými fondy primární prevence a školami, kterým pomáháme dotace i získávat.

Markéta Hubínková

Vedoucí Centra primárních programů

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena