Cesta integrace, o.p.s.

2. 5. 2021

Jak se má Klub Cesta?

Věříme v lepší dny a v to, že budeme moci naši službu zase 100% otevřít. Nyní se zaměřujeme zejména na práci venku, tzv. streetwork. Co to znamená streetwork? Streetwork je metoda sociální práce na ulici, v parku, nádraží, na hřišti, zkrátka venku. Těmto místům říkáme tzv. přirozené prostředí cílové skupiny. Cílovou skupinou jsou pro nás děti a mládež potřebující sociální poradenství, podporu nebo pomoc. Jedná se tedy o vyhledávací, doprovodnou a mobilní sociální práci s nízkoprahovou nabídkou. Tím, že jsme častěji venku, můžeme vidět, jak se vyvíjí vztah mladých lidí k okolí. Právě proto se snažíme vést naše klienty k soběstačnosti, prohloubit jejich vztah k přírodě. Je důležité pracovat s dětmi v oblasti seberozvoje a umožnit jim osvojovat si základní schopnosti, dovednosti a také hodnoty, např. empatii, kooperaci, odvahu, které můžeme skvěle prohlubovat právě venku. Našim klientům ukazujeme, že v každé životní situaci se nachází potenciál pro seberozvoj, zábavu, posouvání hranic atd. Dlouhodobě se snažíme podpořit děti a mladé lidi v aktivním a smysluplném trávení volného času, nabídnout jim jiný přístup. Proto nyní probíhají pravidelné tréninky Ligy férového fotbalu. Podporujeme tak zdravý životní styl dětí, motivujeme je k pohybu a prohlubujeme přístup týmovosti a cílevědomosti. Součástí je sbírání odpadků na hřištích, kde s dětmi trénujeme. Dále realizujeme Podcast Klubu Cesta s hostem. Jedná se o rozhovory se zajímavými hosty s myšlenkou předat dětem a mládeži sdělení „Cesta JE“. Hlavním cílem je přinášet pravidelná témata a rozhovory, které budou inspirovat, podněcovat zvědavost, informovat a vzdělávat v mnoha různorodých oblastech života. Neustále běží projekt Podpora vzdělávání, propojující potřebné děti a dobrovolníky, kteří usilovně a zcela dobrovolně pomáhají dětem s doučováním. Velmi si vážíme každého našeho dobrovolníka a posíláme sílu do dalších dní. Klub Cesta je k dispozici 3× týdně v klubu či terénu. Služba může být zdarma díky finančnímu přispění Středočeského kraje, MPSV, MŠMT a města Říčany.

Za tým Klubu Cesta
Tereza Zajíčková, vedoucí služby

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena