Cesta integrace, o.p.s.

30. 9. 2021

Občanská poradna Říčany

Občanská poradna v Říčanech funguje již od roku 2007 a podle počtu případů, příběhů, poskytnuté pomoci a radosti z úspěšného vyřešení problému má své důležité místo v systému sociálních služeb. Jedná se o místo nestranné, nezávislé, důvěrné a bezplatné právní pomoci. Mezi pracovníky máme právníky, sociální pracovníky, odborníky na domácí násilí a dluhovou problematiku. Co vlastně nabízíme? Poradna má v současné době tři různé služby: Jedná se o všeobecné sociálně-právní poradenství, kdy vám poradíme v oblastech rodinného práva, pracovního práva, občanského práva, sociálního systému, ochrany spotřebitele a finančních záležitostí. Další velkou oblastí je tématika domácího násilí a trestné činnosti, kde se zaměřujeme především na téma násilí v rodině, nejrůznější trestnou činnost. Třetí oblastí je dluhová poradna – dluhové poradenství, finanční gramotnost a služby v oblasti oddlužení dle příslušné akreditace Ministerstva spravedlnosti ČR. Nabízíme pomoc s vyhodnocením celé dluhové situace, pomoc s mapováním dluhů, sepsáním návrhu na oddlužení až po se sestavením všech potřebných příloh k návrhu na oddlužení.

Mezi naše největší donátory, díky kterým můžeme fungovat, patří MPSV, MSP, město Říčany. Projekt „Cesta z dluhů na Říčansku II.“ realizujeme díky finanční podpoře z Operačního programu Zaměstnanost, č. projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011916 a spolupráci s MAS Říčansko, o.p.s., Masarykovo nám. 6/17, 25101 Říčany. Prosíme o předchozí objednání na tel. 312 315 284 nebo e-mailem: obcanskaporadna@cestaintegrace.cz. Více informací na
www.cestaintegrace.cz.

Otevírací doba:

pondělí a středa 9 – 12, 13 – 17 hod., úterý a čtvrtek pouze na objednání.

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2022 Všechna práva vyhrazena