Cesta integrace, o.p.s.

28. 11. 2021

Centrum primárních programů pracuje již s 80 třídami na školách

Primární prevence na školách je již součástí většiny škol a snad každý pedagog si uvědomuje, že prevence je potřebná. Dávno jsou za námi velké celoškolní akce. Dnešní pojetí programů je v rukách metodiků prevence, třídních učitelů a neziskových organizací. Forma je hlavně zážitková, kdy se kombinují diskuse, skupinové techniky, hraní rolí, kreativní techniky apod. Programy jsou určeny pro jednu třídu a mezi efektivní zásady patří včasnost a zacílení na věkovou kategorii, soustavnost a dlouhodobost (několik let), interaktivnost a podpora účasti cílové skupiny. Program bere v úvahu místní specifika a aktuální potřeby skupiny, pracuje na základě „KAB“ modelu (znalosti, postoje, dovednosti),… Témat je spousta. Společným prvkem je kolektiv a práce na jeho stmelení, komunikace, spolupráce, podpora a pravidla třídy. Další témata jsou nastavena tak, aby odpovídala věku žáků, např. dopravní výchova, první pomoc, adrenalin a rizikové sporty, legální a nelegální návykové látky, internet a kyberšikana, dospívání a sexualita, předsudky, právo, ideál krásy, zdravý životní styl.

Cesta integrace na poli primární prevence pracuje již řadu let a nejenže programy na školách v regionu Praha – východ realizuje, ale pomáhá i školám získat finance na prevenci, podpůrně pracuje s metodiky prevence, učiteli. Máme certifikované programy MŠMT pro 1. i 2. stupeň ZŠ a nyní realizujeme programy ve více, než 13 školách, máme v oběhu nad 80 tříd, se kterými dlouhodobě pracujeme. Velmi děkujeme MŠMT a Středočeskému kraji v rámci Fondu primární prevence za finanční podporu, dále také městu Říčany.

Za vedení CPP Cesty integrace Markéta Hubínková

 

Cesta integrace přivítala v Říčanech kolegy z Estonska

Klub Cesta, provozovaný Cestou integrace se zapojil do projektu „Schools and (social) streetworkers – the same target group, the same goals“, který vede Česká asociace streetwork. Projekt je zaměřen na zkvalitnění činnosti odborných organizací, pracujících s mládeží formou nízkoprahových sociálních služeb pomocí výměnných stáží metodou „stínování“. Pracovníci s mládeží vyjíždí na zkušenou do zahraničí (Německo, Holandsko, Estonsko, Slovinsko, Finsko) a kolegové ze zahraničí naopak přijíždí načerpat inspiraci do České republiky. V týdnu od 8. 11. do 11. 11. jsme v klubu uvítali kolegy z Estonska z organizace MONO Tallinn. Estonským kolegům jsme ukazovali, jak funguje klub, jak realizujeme streetwork na školách, jak zajišťujeme potravinovou pomoc, jak celkově funguje Cesta integrace a její dílčí služby. Byl to velmi přínosný zážitek. Velké díky patří našemu kolegovi Adamovi, který se o zahraniční návštěvu staral.

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2022 Všechna práva vyhrazena