Chcete město přátelské pro auta, nebo pro lidi?

30. 8. 2019

Tomáš Krebs, zastupitel (STAN)

Základní otázka u dopravy zní: Chceme upřednostňovat individuální automobilovou dopravu (IAD)? Od odpovědi se pak odvíjí způsob řešení. Existují možnosti A) nedělat nic a zachovat stávající stav, B) preferovat AID, C) postupně omezovat IAD. Pomineme-li aktuální stav, tak u variant B a C se jedná o odlišné koncepty vnímání světa.

Varianta B znamená město přátelské pro auta, preference aut, širší silnice, využití veřejných prostor pro nová parkovací místa, budování parkovacích domů všude, kde je třeba. S tím budou mnozí souhlasit, nejlépe však ve filozofii NIMBY (Not In My Back Yard, tj. česky „ne na mém dvorku“). Jinými slovy, v okolí mého bydliště chci mít klid, ale současně požaduji monost svým autem kamkoliv dojet a zaparkovat a neřeším, jestli budu svojí cestou nebo parkováním snižovat kvalitu života ostatním. Varianta C je město přátelské pro lidi s udržitelnou dopravou. Jde o vytvoření funkční MHD a regionální veřejné dopravy jako základní alternativy k IAD, infrastruktura pro jiné formy dopravy, obchvaty města, postupné snižování tranzitu přes rezidentní zóny, řízení parkování formou poplatků a zón, přestupní terminály mimo centrum.

Stejné problémy mají města v západní Evropě již od 70. let. Říčany se do tohoto problému dostaly díky těsné blízkosti Prahy. Počet aut narostl čtyřnásobně, Praha zavádí parkovací zóny a vytlačuje auta otravných Středočechů, výrazně narůstá počet obyvatel v Říčanech a okolí.

Jak tedy dál? Jako pravicově uvažující člověk bych měl volit variantu B. Nechci další zákazy, moje svoboda pohybu je pro mě nepřekročitelná, platím daně a chci, aby město zajistilo komfort pro mě a mé auto. Strčte si variantu C za klobouk, je to další levicově ekologická buzerace, jak z lidí vytáhnout peníze a nařídit jim, co mají dělat.

Je ale varianta B cesta dlouhodobě udržitelného života ve městě? Nejsem si jist. Udržitelná doprava není ale jednoduché téma. Dochází zde ke střetu lidí bydlících na různých místech. Lidé bydlící na okraji v klidných místech požadují možnost kamkoliv dojet a zaparkovat, lidé bydlící v centru požadují klidnější bydlení. Podnikatelé potřebují své zákazníky. Čí právo je silnější? Cílem odborné a veřejné diskuse by měl být konsensus, řekněme „společenská“ smlouva, v jakém městě chceme žít a vzájemný respekt k názoru ostatních.

Jaké město chcete budovat vy? Zapojte se do ankety a diskuse na Facebooku STAN Říčany.

Můžete také psát na stanricany@seznam.cz, jinak příště již konkrétně k problémům dopravy.

Tomáš Krebs, zastupitel (STAN) 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena