Chystané soukromé stavební projekty v Říčanech

1. 11. 2020

Vybíráme nejzajímavější a případně kontroverzní záměry, které jsou městu předkládány soukromými investory. Projekty jsou v různých fázích povolovacího řízení. Některé z nich již žádají o stavební povolení, jiné nejsou ani zdaleka v souladu s územním plánem a mají tudíž malou šanci na realizaci v předložené podobě.

Business Place Říčany

Ulice Rooseveltova  (u kruhového objezdu u hřbitova)

Developer: Bohemia Home a. s.  

Popis: Showroom/Administrativní objekt bude mít dvě nadzemní podlaží

Fáze: Územní rozhodnutí vydáno dne 4. 8. 2010, stavební povolení vydáno dne 8. 9. 2014, probíhá stavba

Residence Saphira

Ulice 17. listopadu

Developer: global success s. r. o.

Popis: Polyfunkční dům, v parteru dvě obchodní jednotky; devět bytových jednotek.

Fáze: Stavební povolení vydáno v roce 2018; proběhla demolice původní stavby a je vedeno řízení o prodloužení stavebního povolení o změně stavby.

Stavebník žádá o závazné stanovisko Odboru územního plánování a regionálního rozvoje (změna).

Polyfunkční dům „Oliva“

Ulice Verdunská (místo restaurace Oliva)

Developer: SGF development s. r. o.

Popis: Polyfunkční dům, v přízemí obchodní prostory, v prvním patře menší byty a kancelářské prostory, v horních patrech luxusní byty. Parkování v podzemních garážích a částečně v přízemí na pozemku majitele.

Fáze: Podána žádost o Závazné stanovisko na Odboru územního plánování a žádost o souhlas města. Město navrhuje úpravy záměru a zmenšení hmoty, efektivnější řešení parkování a uzavření plánovací smlouvy včetně investic do okolní veřejné infrastruktury.

Dva multifunkční domy Černokostelecká

Ulice Černokostelecká

Investor neposkytl vizualizaci z důvodu úprav projektu

Developer/architekt: Treasleworth a. s.

Popis: Poslední předložený záměr spočíval ve výstavbě dvou polyfunkčních objektů o třech nadzemních podlažích s parkovištěm uprostřed. Stavba by se měla realizovat v zahradě, kde dnes stojí starší rodinná vila vedle autobusové zastávky U Nemocnice směr Praha.

Fáze: Podána žádost o Závazné stanovisko na Odboru územního plánování, město vydalo se stavbou nesouhlas z podobných důvodů, které zmiňují i sousedé (mj. příliš velká hmota zadního objektu, který by měl stát mezi rodinnými domy, problematické parkoviště v zahradě či obcházení nedostatečné kapacity vody a kanalizace). Dle aktuálních informací investor záměr přepracovává.

Usedlost Voděrádky

Investor: AVT Group a.s.

Popis: Záměrem investora je v rámci vlastního areálu, k již stávajícím objektům (dílny, sklady, divadlo a pracoviště s multifunkčním prostorem), vystavět další objekty – většinou formou přestavby původních a bouraných staveb (červeně zvýrazněné): Letní scéna, Stodola (bydlení, kanceláře a dílny), Rodinný dům, Rezidenci (dům s ateliéry a bydlením v patře, Objekt k bydlení, Hostinec.

Fáze: Objemová studie jako podklad pro změnu územního plánu (změna č. 6), projednáno a odsouhlaseno na Výboru pro územní plánování a rozvoj. Město bude požadovat plánovací smlouvu.

Nový pavilon Domov seniorů Voděrádky

Investor odmítl zveřejnit vizualizaci, zde přibližný zákres plánovaného objektu

Investor: DS Realitní II, s. r. o.

Popis: Tři nadzemní podlaží v novém objektu o velikosti zhruba poloviny stávajícího areálu. Nový pavilon má být umístěn v severním cípu pozemku.

Fáze: Vyřízená žádost o Závazné stanovisko od Odboru územního plánování, podána žádost o stavební povolení na Stavební úřad. Investor jedná s městem o dodatku k plánovací smlouvě.

Rezidence náměstí

Masarykovo náměstí

Odmítli zveřejnit vizualizaci, zde přibližný zákres pozemku.

Investor: D. Š.

Popis: Doplnění měšťanského domu v proluce na náměstí s obchodními prostory v přízemí, dále výstavba dalších tří bytových domů ve dvoře s 15 byty. Přístup od náměstí, příjezd ulicí Kamlerova.

Fáze: Žádost o vyjádření města ke stavbě, jednání o plánovací smlouvě a čekání na dostatečnou kapacitu vody a kanalizace. Podána žádost o závazné stanovisko Odboru územního plánování a regionálního rozvoje. Město s předloženým řešením v tuto chvíli nesouhlasí.

Bytové domy u Lihovaru

Investor odmítl zveřejnit vizualizaci, zde přibližný zákres pozemku

Investor: Commexim Group, a.s.

Popis: Vize investora byla představena architekty Ateliéru 8000 na zářijovém zastupitelstvu. Lokalitu u nádraží, kde se v současné době nacházejí sklady a dle platného ÚP plní funkci občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá, chce investor změnit na plochy městské obytné – smíšené. Představená studie obsahuje 96 bytů (některé domy až šest pater) 150 parkovacích míst zejména v podzemí a komerční prostory. Investor nabízí část svého pozemku městu na výstavbu P+R parkoviště pro veřejnost s kapacitou 270 aut (investor však nepočítá s investicí do samotné výstavby parkoviště).

Fáze: Investor podal žádost o změnu územního plánu. Výbor pro územní plánování a rozvoj má k předložené studii velké výhrady, stejně jako zastupitelé, a to především kvůli maximálnímu vytěžení prostoru a dopravním návaznostem. Přínosem by jistě byla revitalizace dnes málo přívětivého území mezi Lihovarem a nádražím a vymístění průmyslu z centra města. Mezi rizika předloženého záměru by ale mohla kromě kapacit dopravy, vody a kanalizace či škol patřit i razantní změna výškových limitů zástavby v našem městě.

Kateřina Lauerová

Investiční mapa města, kde najdete vyjádření ke stavbám (schválené, zamítnuté a realizované) k projektům od roku 2017 je na webu města Radnice/ Mapy - Geoportál Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena