Co dělají říčanští rybáři?

30. 8. 2021

 

Na tuto otázku bych vám rád odpověděl ve dvou navazujících článcích.

Vážení spoluobčané, prázdniny jsou u konce a my bychom vás rádi seznámili s tím, co se u nás událo a čím se zabýváme. Většina z vás si jistě pod pojmem rybář představí „tichého blázna“, který svůj volný čas tráví u řeky, nebo rybníka a vídáte ho třeba na oblíbeném rybářském revíru Mlýnský rybník, jak sedí na židličce a hypnotizuje splávek na prutech. Co již většinou není vidět, je práce, kterou naši aktivní členové vykonávají v rámci rybářských brigád a spolkových činností. V zimě to jsou prořezy dřevin v okolí rybníků, čištění potoků, hlídání stavu a průtoků vod, prosekávání ledu, úklid nepořádku a odpadků. Na jaře především přípravy na hospodářskou sezónu – výlovy násad ryb, zarybňování revírů, rozvoz krmení. V létě pak sekání trávy a starost o obsádky na rybnících pro podzimní výlovy, ze kterých vysazujeme sportovní revíry „Mlýnský rybník“ a „Jureček“.

Průběžně kontrolujeme stav rybníků, jejich bezpečnost a v případě potřeby čistíme výpustní zařízení, nebo česle a přelivy, odstraňujme spadlé stromy a větve. Nedílnou součástí jsou kontroly sportovních rybářů, která naše rybářská stráž provádí ve spolupráci s Městkou policií. Té patří náš dík. Pytláci a neukáznění rybáři u nás nejsou vítáni! S tímto vším je spojena i čím dál více bující administrativa.

V prosinci 2020 se naši členové zapojili do akce města ve vysazování stromů a za celý rok odpracovali cca čtyři tisíce brigádnických hodin. Všechny tyto činnosti vykonávají naši aktivní členové a funkcionáři ve svém volnu. Nejvíce o sobotách, nedělích a svátcích, bez nároku na honorář. Navazujeme tak na předchozí generace rybářů, kteří v Říčanech působí již od roku 1937, kdy se vznik spolku datuje. Za tuto dobu byly našimi členy odpracovány desetitisíce brigádních hodin nejen na našem majetku, ale i majetku města. Např. při stavbě klubovny, areálu sádek, opravách rybníků, nebo stavbě rybníka Rozpakov a Srnčí. V posledních letech jsme se účastnili všech revitalizací říčanských rybníků, ať už ve fázi projektových příprav, nebo samotných prací. Jako poslední jsme nyní spolupracovali na přípravě projektu i revitalizaci Rozpakova.

Velmi si vážíme podpory a financí, které nejen do vodních děl město Říčany investuje. Vnímáme to jako velmi potřebné v době klimatických změn, kdy dochází k náhlým výkyvům počasí a v posledních letech dříve nevídanému jevu – nedostatku vody. Vodu v krajině je třeba zadržet a účinně regulovat. Ke všem těmto aktivitám je potřeba funkčních vodních děl, která jsou pravidelně udržována. Tuto činnost na nich vykonáváme my.

Dokončení v příštím čísle...

S rybářským pozdravem Petrův zdar!

Martin Vosátka, místopředseda
a hospodář ČRS MO Říčany, z.s.

crsricany.webnode.cz

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena