Co nového kolem nás?

1. 4. 2022

 

V uplynulém období se událo mnohé a 2000 znaků, které mám k dispozici, jsou k tomu opravdu málo. Doplnil bych je také fotografiemi, ale to by asi neprošlo, tak vezměte zavděk těmito řádky, kde se pokusím o krátké shrnutí vybraných informací tentokrát převážně z Kraje.

Úvodem bych chtěl poděkovat všem, kteří vyjádřili svůj názor ohledně parkování. Přes veškeré překážky považuji účast i výsledek za výrazný signál k vedení města, že takto ne. Nelíbí se mi také postoj města ještě více prohlubovat náklady na zpackaný projekt žalobou. Pokud už chceme nastavit pravidla parkování, nemusí to být nutně za podmínek nového zpoplatnění. Mimo tradiční úhradu na náměstí jako před zavedením projektu je nutné především rozšířit kapacitu novými parkovišti. Nově označená stání na ulicích, pokud mají opodstatnění a není nutné je odstraňovat, se mohou využít v exponovaných místech pro časově omezené parkování. Čas by byl vyznačen na parkovacích hodinách uvnitř vozu. To by pak mohla namátkou kontrolovat městská policie.

V rámci svého působení v krajském zastupitelstvu jsem si dal také za úkol napomoci vybudování tělocvičny u státního gymnázia, která je krajskou investicí. Věřím, že město už bude svým přístupem opravdu vstřícné a uvědomí si, že tělocvična bude sloužit převážně říčanským dětem a sportovcům. Neustálé podmínky, které si klade, opravdu nepřispívají k dobrým vztahům s krajem.  Zvlášť, když je kraj připraven udělat vše pro urychlené dokončení dostavby cestmistrovství správy silnic, aby se mohl vymístit areál pod Mlýnským rybníkem a město mohlo tento prostor zvelebit pro nás všechny.

V neposlední řadě jsem na pracovní skupině pro rozvoj infrastruktury Kraje, které předsedám, projednával několik projektů na propojování vodárenských soustav včetně napojení Říčan na Želivku, kterému se dlouhodobě věnuji. Projekt by pak mohl získat krajskou prioritu a tím zvýšit šanci na zajištění dotace pro výstavbu.

Ve světle posledních událostí na Ukrajině jsou však všechny zmiňované problémy nicotnými… Chtěl bych touto cestou poděkovat nejen městu, ale spoustě lidí kolem sebe, kteří více či méně pomáhají, a pak především těm, kteří denně dělají vše pro začlenění uprchlíků do běžného života. Vlna solidarity v naší zemi je úžasná. Mnozí z nás si uvědomují, že se bohužel asi nebude jednat o epizodu na pár dní či týdnů, ale dlouhodobější záležitost, a tak je zapotřebí v naší podpoře nejen vytrvat, ale hledat řešení vhodného začlenění uprchlíků do společnosti. Ať chceme, nebo ne konflikt na Ukrajině se dotkne nás všech, proto ještě jednou díky všem a vytrvejme!

Miloslav Šmolík, zastupitel (ODS)

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2022 Všechna práva vyhrazena