Co nového u hasičů?

27. 11. 2013

Pět našich borců se v sobotu 19. října vypravilo do Mukařova. Zde se konala poslední z řady soutěží středočeské ligy v TFA, tzv. železný hasič. Všichni závodníci si opět dali pořádně do těla a v náročné soutěži ze sebe dostali skvělé výkony. Za zmínku stojí umístění našeho závodníka Jakuba Kratochvíla. Ten se v rámci celé ligy umístil na pěkném sedmém místě. Naše jednotka absolvovala také výcvik v protiplynovém polygonu. V sobotu 20. října jsme se vypravili do Příbrami, abychom si vyzkoušeli, jaké to je, pohybovat se v neviditelném prostředí zadýmeného polygonu. V sobotu 26. října jsme se vypravili do Odolené Vody, kde se v místní části Dolínek konala tradiční noční soutěž hasičských družstev. Letos se nám opravdu zadařilo. Naše družstvo se mezi silnou konkurencí neztratilo a obsadilo skvělé čtvrté místo. Za sebou tak nechalo dalších čtrnáct družstev. V sobotu 9. listopadu jsme přijali pozvání na Podzimní slavnosti do Olivovny. Opět byla k vidění naše technika a výstroj. A děti si mohly vyzkoušet uhasit domeček pomocí ruční džberové stříkačky.

Během prosince se s námi budete moci setkat na tradičních adventních setkáních, která se budou konat každou adventní neděli na Masarykově náměstí.

S přáním poklidného času adventního a hezkých Vánoc

Filip Šilar, jednatel SDH  Říčany

 

Hasiči z Kuří se pustili do úklidu

Na přelomu října a listopadu se dobrovolní hasiči z Kuří zapojili do pomoci s přípravou obce na zimu. Ve spolupráci s osadním výborem Kuří se podíleli na úklidu listí v obci. Dále prováděli udržovací práce na místním rybníku, který slouží jako požární nádrž. Posekali trávu v jeho okolí a vyčistili přítok. V hasičské zbrojnici provedli zateplení oken a ve finále jsou práce na staronové cisterně, kterou se kuřským hasičům podařilo získat. Všem, kteří přiložili ruku k dílu, děkuji.

Karel Chaloupecký, velitel SDH Kuří

 

Výcvik JSDH

Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) Říčany absolvovala dne 20. 10. 2013 praktický výcvik nositelů dýchací techniky v protiplynovém polygonu na stanici Hasičského záchranného sboru (HZS) Příbram. Výcviku se účastnilo 11 členů JSDH Říčany, spolu s mjr. Josefem Kudrnou z HZS územního odboru Kolín. Fyzicky a psychicky náročný den si vyžadoval dobrou fyzickou a psychickou kondici. Naštěstí všichni zúčastnění výcvik zdárně dokončili. Po absolvování náročného výcviku jsme se, posilněni z místní restaurace, vydali na poučnou exkurzi do příbramských dolů. Projeli jsme se i hornickým vláčkem a dokonce si i povinně zazpívali. Celý den jsme završili návratem do hasičské zbrojnice v Říčanech a úklidem dýchací techniky. Jménem celé JSDH Říčany bych chtěl poděkovat našim profesionálním kolegům z HZS Příbram za jejich ochotu a trpělivost. Panu mjr. Josefu Kudrnovi za to, že tento výcvik a následnou exkurzi navrhl a naplánoval. Dále bych chtěl poděkovat všem členům JSDH Říčany, kteří se výcviku zúčastnili. A v neposlední řadě děkuji panu Jiřímu Skočdopolemu, řediteli Útvaru krizového řízení města Říčany, a současně městu Říčany za uvolnění finanční částky na tento výcvik.

Ondřej Nejedlý, technik chemicko-technické služby, JSDH Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2023 Všechna práva vyhrazena