Co nového u nás v Říčanech

6. 7. 2020

 

Tak už se nám zase rozbíhá běžný život ve městě, i když s dozvuky koronavirového období, které mnohé v našem okolí výrazně zasáhlo. Pod rouškami proběhlo červnové zastupitelstvo i projednání změny č. 4 územního plánu.

Byty na Komenského se nám trochu posunuly, i když ne tak, jak by si mnozí přáli. Probíhá i jistý posun v zásobení vodou, když se hovoří, že se „konečně brzy (?)“ napojíme na Želivku. Rychlejší řešení ve formě obnovy vrtů pod Bahnivkou a vodárny v Březské však bohužel není na stole.  Také jsme na druhý pokus projednali návrh možnosti podpory místních podnikatelů, zasažených opatřeními COVID, který jsem opětovně předložil. Z navrhované podpory zbyla jen možnost inzerce v zářijovém speciálu Kurýru.

Tak trochu v ústraní proběhlo i veřejné projednání návrhu změny územního plánu, který mj. bude po stavebnících požadovat při ploše stavby větší jak 300 m² střechu s trvale udržitelnou zelení s mocností souvrství min. 15 cm, využitelném pro kořenění rostlin, a zálivkou ze zachycené dešťové vody. Zeleň na střechách může být nahrazena realizací fotovoltaické elektrárny. Bylo tím sice částečně vyhověno mé námitce, kdy původně byla požadována mocnost zeminy 25 cm při ploše 250 m² a mohlo se to dotknout i rekonstrukcí, ale zas tak moc se tím nemění. Možnost nahrazení fotovoltaikou je chvályhodným pokusem, ale argumentačně pokulhává zejména vůči důvodu oteplování krajiny. A jak takové zelené střechy často končí si lze jen domyslet. Prach a bláto. Protože zálivka je drahá, voda z dešťových nádrží nebude stačit a bude nutné se napojit na vodovod. Vody však má dnes město díky své politice nedostatek.

Ozelenění střech je argumentováno snižováním oteplování krajiny, ale to v případě fotovoltaiky asi tak  úplně platit nebude. Stejně jako u nové vyasfaltované široké cyklostrády, která sice přináší potřebnou a bezpečnou trasu mimo silnice, ale negativem je ohromná plocha asfaltu, která nahradila polní cesty. Nedovedu si také úplně představit provoz množství kiosků kolem ní, navíc bez elektřiny.

Nezbývá než doufat, že vody bude brzy dostatek pro všechny a zavládne tu opět vodní blahobyt, který umožní urychleně napojit všechny, kteří to potřebují.

Miloslav Šmolík, zastupitel (ODS)

 

Reakce na přípěvek Miloslava Šmolíka

Předně chci uvést, že mi nevadí, když opozice připomínkuje kroky vedení. Je to často i žádoucí. Mrzí mě však, když se věci vytrhují z kontextu a nezasvěcený čtenář pak tápe. Raději bych zde místo líbivých řečnických otázek viděl konkrétní návrhy, které budou dopracované v detailu. Detail totiž často rozhoduje.

Nedostatek vody? O krocích, které činíme pro zajištění kapacit pitné „vody pro domácí“ se dočtete na jiném místě. Kromě hlavního přivaděče samozřejmě připravujeme i obnovu vrtů a úpravny vody v Březské. Dlužno však dodat, že vydatnost vrtů Říčany nezachrání a cena je vysoká. Jedná se ale určitě o strategicky důležitý záložní zdroj.

Zelené střechy na haly? Klidné město skutečně nechce podporovat stavbu dalších hal či velkých bytových domů v tradičním pojetí. Proto jsme navrhli zelené střechy, které prokazatelně zlepšují městské mikroklima a pomáhají hospodaření s dešťovou vodou. Dražší investici chceme vyvážit tím, že část zelené střechy si stavebník může započíst do potřebné plochy zeleně. Možnost nahrazení lehkými solárními panely je zde právě pro případy, kdy zelená střecha je těžko realizovatelná. Fotovoltaika, vyrábějící čistou energii ze Slunce, je ale podle nás z hlediska udržitelnosti stále lepší, než rozpálený plech či beton. O schválení této změny bude zastupitelstvo teprve rozhodovat. Srovnávat zelené střechy na nových halových objektech a „široké cyklostrády“ mi přijde nesouvisející. Ať si každý čtenář zváží, zda nově otevřená cyklostezka je tak moc široká, či zda by místo hladkého a bezúdržbového asfaltu měl raději štěrk, který odplave po první větší bouřce. Jen těžko někdo spočítá, jaké množství výfukových plynů nebylo vypuštěno do ovzduší, když mnozí cestu autem do práce či na kroužky vyměnili za jízdu na kole po nové cyklostezce. I to může mít v důsledku vliv na životní prostředí. Já si zde dovedu představit i stylové kiosky s občerstvením. Pro ty jsme pečlivě vytipovali tři vhodná místa a stanovili přísná kritéria z hlediska ekologie a úklidu. Pravdou však je, že přívod elektřiny je třeba dořešit. Na závěr návrh na podporu podnikatelů kvůli COVID. Tento populistický návrh nepřesvědčil o správnosti ani jednoho zastupitele. Více se opět dočtete v rubrice Názory v reakci Martina Gebaura a Pavla Matošky.

David Michalička,

místostarosta (Klidné město)

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena