Co to máme za tajemníka MěÚ v Říčanech?

2. 6. 2017

Názor - Václav Macinauer

Ptám se proto, že tento, nejvyšší úředník státní správy v přenesené působnosti na tomto úřadě ignoruje stanoviska nejvyššího správního orgánu v dané problematice, v tomto případě Min. zemědělství, odboru lesů, myslivosti a rybářství.

Tato stanoviska jednoznačně určují, že jakákoliv rušivá činnost v blízkosti dotčených PUPFL je dle § 14 odst.2 lesního zákona podmíněna souhlasným rozhodnutím SSL, v tomto případě SSL MěÚ Říčany. Tento souhlas Starák v roce 2016 neobdržel. Jednoznačně také určují, že hudební produkce na akci Starák znamená porušení § 9 zákona o myslivosti.

Dovolím si připojit malé vysvětlení: V roce 2014 MZe toto stanovisko sdělilo a bylo doručeno i SSL Říčany. V roce 2014 obdobné stanovisko říčanskému MěÚ zaslal i KÚSK. V roce 2015 se Starák nekonal a v roce 2016 si říčanská SSL hrála na mrtvého brouka. Tím ovšem nechtěně pořadateli Staráku prokázala medvědí službu. Přestože pořadatel neobdržel souhlasné rozhodnutí SSL, akce se konala.

Ale na podzim roku 2016 pracovník KÚSK Ing. Macháček, zřejmě proto, aby přikryl nedbalou práci svého podřízeného Ing. Volného, začal věc tak říkajíc okecávat, přičemž udělal názorové kotrmelce a de facto zčásti popřel své stanovisko z roku 2014. A zatímco stanoviskem KUSK z roku 2014 se náš pan tajemník necítil vázán, tak najednou se cítí být vázán tím okecávajícím stanoviskem ing. Macháčka z přelomu roku 2016 a 2017. Proto jsem tedy 11. 5. 2017 zaslal panu tajemníkovi stanovisko MZE ze dne 8. 4. 2017, ve kterém v plném rozsahu potvrzuje své stanovisko z roku 2014.

Navíc, jak vyplývá ze stanoviska MV, odboru veřejné správy, se pořadatel v roce 2016 dopustil přestupku rušení nočního klidu, protože od městské rady měl výjimku z OZV 2/2016 pouze na čas konání akce, Výjimku z nočního klidu totiž stanovuje OZV 11/2016 pouze na 2 dny v roce. Ve všechny ostatní dny platí noční klid od 22 do 6 hodin. To je dané § 47 zákona o přestupcích.

Ve všech těchto věcech jsem jej opět vyzval, aby MěÚ Říčany konal. Pan tajemník by si měl rozsoudit, které stanovisko má větší váhu. Zda účelové stanovisko přímo nadřízeného správního orgánu, nebo stanovisko ústředního správního orgánu, tj. MZE? Je s podivem, kam až může klesnout státní úředník ve snaze se zavděčit svému chlebodárci.

Václav Macinauer

 

Pane Macinauere, odpovím vám, když už se tak hezky prostřednictvím Kurýru ptáte, a zároveň tím uvedu vaše argumenty na pravou míru i pro ostatní čtenáře. Z vašeho příspěvku má vyplývat, že tajemník nerespektuje „stanovisko nejvyššího správního orgánu…“. Tady musím přiznat, že máte částečně pravdu, protože stanovisko referenta z ministerstva zemědělství (dále jen MZe) opravdu není pro tajemníka závazné. Opak se mi snažíte neustále sdělovat ve vašich přípisech na MěÚ. Už byste ale mohl po dlouhodobém dopisování s orgány veřejné správy vědět, že ani referent, ani ředitel odboru na MZe není ten, kdo závazně vykládá zákon. Úředníci MZe ale můžou, respektive musí odpovídat na jednotlivé dotazy, což se také stalo. Nicméně i interpretace odpovědi může být rozdílná, stejně jako váš dotaz může být zkreslený podle osobního názoru. V citovaném stanovisku MZe se totiž jen obecně píše, že „konání technoparty (v lese) je porušením zákona o myslivosti a lze za to uložit pokutu a zároveň v době hnízdění nebo provádění lovů může příslušný orgán státní správy myslivosti nařídit přiměřené omezení“. Ano a s tím lze v této obecné rovině jistě souhlasit. Ale málo to vypovídá o konkrétní akci Starák, o kterou vám pane Macinauere přeci jde. K vašemu vysvětlení v dalších odstavcích už se radši ani nebudu vyjadřovat, protože z něj vyplývá pouze jediné… Každý, kdo má jiný názor než vy, pane Macinauere jen „dělá názorové kotrmelce a věci okecává, případně je jeho stanovisko pouze účelové…“. Když to teď vidím takto vašimi slovy napsané, tak mi to vlastně nejvíc připomíná vaše vlastní články a vyjádření.

Tomáš Mařík,

tajemník

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena