Co to máme za tajemníka MěÚ v Říčanech?

30. 6. 2017

Reakce Václav Macinauer

Vyjádření pana tajemníka Maříka k mé otázce, co to máme za tajemníka MěÚ, bylo velmi zajímavé. Argumentuje podle své okamžité potřeby. Mj. uvádí, že stanovisko Odboru státní správy lesů a myslivosti MZe jako nejvyššího správního orgánu v problematice lesů a myslivosti není pro něj závazné. Zvláštní. V přípise ze dne 9. 1. 2017 mně sdělil, že je vázán stanoviskem nadřízeného orgánu KÚSK, které napsal odborný pracovník referátu lesů na KÚSK, když "okecával" problém Staráku, ve snaze obhájit nedbalou práci svého podřízeného a vůbec mu nevadilo, že zaujal přesně opačný názor, nežli ve svém předchozím stanovisku. Znovu stojí za zmínku, že stanovisko téhož pracovníka pan tajemník v roce 2014 ignoroval a necítil se jím kupodivu vázán, protože nebylo v souladu s přáním pana starosty a jeho nohsledů. Pan tajemník po vzoru svého chlebodárce také rád uvádí nepravdy, případně polopravdy. Např. cituje ze stanoviska MZe, které má k dispozici, ale velmi, ale opravdu velmi nepřesně. Stanovisko MZe nemluví o problému Staráku obecně, ale označuje přímo hudební produkci Staráku za porušení §9 zákona o myslivosti, který zakazuje plašit zvěř jakýmkoliv způsobem. Pan tajemník také taktně zamlčuje, že to platí nejen pro les jako takový, ale i pro tzv. dotčené pozemky. Omezení aktivit v lese v době hnízdění nebo lovu s tím vůbec nesouvisí, to pan tajemník jenom mlží. Závěrem pane tajemníku snad jenom to. Ti dva chudáci na SSL Říčany jsou v tom víceméně nevinně. Jsou poplatní choutkám pana starosty a tím pádem i vám, který jste kašpárkem pana starosty a ne státním úředníkem. Jste tragická postava, bohužel ke škodě Říčan.

 

A ještě jednu informaci pro vás. Kategorické potvrzení svého stanoviska MZe zaslalo na základě mé žádosti, aby vyjasnilo pojem plašení zvěře, které vámi respektovaný "odborný pracovník na KÚSK" vysvětloval dosti svérázným způsobem. Za tím účelem jsem MZe zaslal veškerou proběhlou korespondenci, jak s MěÚ Říčany, tak s KÚSK. Výsledek je takový, jaký je, ale jak je vidět, pro tajemníka MěÚ Říčany je to málo. Tolik svévole se hned tak nevidí.

 

Václav Macinauer

 

 

Pane Macinauere, Váš způsob vyjadřování se mi zdá poněkud zavádějící, ale v otevřeném médiu typu věstníku Kurýr na něj asi máte právo. Co dodat? Je smutné, jak někteří lidé stářím zatrpknou a myslí už jen a jen negativně, ztrácí přirozené zábrany a často i orientaci, nedokážou rozlišit správné a nesprávné, pravdu a lež, důležité a nedůležité. A nakonec vlastně nerozumí už ani sami sobě.

Tomáš Mařík,

tajemník

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena