Čtení jako hledání perličky na dně

29. 3. 2024

Podle Wikipedie je čtení způsob získávání informací z něčeho, co bylo napsáno. To zahrnuje poznávání symbolů, písmen, které tvoří jazyk. Čtení a poslech jsou u lidí dva nejčastější způsoby získávání informací. Bez čtení bychom nevystudovali. Je to úžasná dovednost. Dává nám spoustu možností. Když dítko začne část, mnoho rodičů na tímto umem jásá. Mám ráda ilustrace, na kterých postavy zahleděné do mobilů mají kolem sebe šedý svět a postavy začtené do knih obklopuje svět barevný a lákavý. Čtení je skvělá činnost. Čtení je zábava. Čtení je radost. Čtení je krása.

Česko má údajně nejhustší síť knihoven a Říčany mají knihovnu překrásnou. Máme dvě oddělení. Na Masarykově náměstí je oddělení knih pro dospělé čtenáře s bohatou nabídkou knih pro dospělé i mladé dospělé, audioknih, časopisů, beletrie i knih naučných. Na Komenského náměstí máme oddělení pro děti. Tam najdete knihy, audioknihy a časopisy a vaše dítě bude jistě knihovnu znát z pravidelných návštěv se školou či školkou. Těchto programů děláme opravdu hodně a nově jsme k těm pondělním přidali i páteční dopolední termíny. Čtenářský klub v naší knihovně provozuji již od roku 2015 a po všechny roky bylo plno. Čtenáři chodí do klubu rádi. Jsou naučeni, že si povídáme o knížkách. Učíme se o nich stručně a výstižně povídat. Uvědomit si, co nám textem chtěl spisovatel sdělit. Prohlížíme si i práci ilustrátorů a povídáme si o tom, jak nám autor kresbou text přiblížil, či naopak. Snažíme se umět vytvořit osnovu vyprávění. Uvědomit si klíčová slova textu. Umět najít další kvalitní četbu. Zaujmout ty, co se jim číst nechce. To je vždy výzva a knihovnici opravdu těší, když takového zarytého nečtenáře dokáže nadchnout nějakou knihou, komiksem nebo třeba naučnou literaturou. Ideální je nerozdělovat knihy na kvalitní a ty horší, ale podporovat radost ze čtení. Dětem navštěvujícím klub opakuji, že knihovna je vlídné místo, kde je nehodnotíme, ale povzbuzujeme.

Můj oblíbený spisovatel Bohumil Hrabal měl svoji krásnou teorii o hledání a zahlédnutí perly na dně člověka. Nadšeně hledám a stále nacházím perly a perličky v knihách.

Budeme rádi, když se u nás v knihovně stavíte a budete si číst.

Děkujeme projektu OP MAP JAK za letitou podporu čtenářské gramotnosti a čtenářských klubů. Těšíme se na spolupráci i v dalších letech.

Jana Svobodová,
knihovnice

 

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ A SETKÁNÍ MAP

DATUM A ČAS

NÁZEV SEMINÁŘE

MÍSTO

PRO KOHO JE SETKÁNÍ URČENO

4. 4. 2024
14.00–15.30 hod

Kulatý stůl školních psychologů
s Mgr. Jitkou Svátkovou

PPP ŘÍČANY
3. ZŠ u Říčanského lesa, Školní 2400/4, Říčany

psychologům působících ve školských zařízeních v ORP Říčany

8. 4. 2024
14.00–15.30 hod

Kulatý stůl angličtinářů
s Mgr. Evou Štosovou
a Stuart David McNaughton

MAP
společenská místnost,
Olivova 1800/2, Říčany

pedagogům vyučujícím angličtinu a rodilým mluvčím

9. 4. 2024
12.30–15.30 hod

Workshop pro pedagogy Základy hlasové techniky a správné použitáí hlasu z pozice pedagoga

s Mgr. Ditou Stromko, dipl. um.

MAP
společenská místnost,
Olivova 1800/2, Říčany

pedagogům MŠ, ZŠ

10. 4. 2024
16.00–17.00 hod

Kulatý stůl matikářů
s Mgr. Petrem Chárou

MAP
společenská místnost,
Olivova 1800/2, Říčany

pedagogům 2. stupně vyučujícím matematiku

16. 4. 2024
9.00–10.30 hod

Kulatý stůl tělocvikářů s kin-ballem
s Mgr. Michalem Kučabou,
a Mgr. Kateřinou Schejbalovou

ZŠ Emila Kolbena Strančice,
Revoluční 170, Strančice

pedagogům vyučujícím tělesnou výchovu

22. 4. 2024
14.30-16.30 hod

Kulatý stůl speciálních pedagogů
s Mgr. Lenkou Šourkovou

MAP
společenská místnost,
Olivova 1800/2, Říčany

speciálním pedagogům ZŠ

24. 4. 2024
7.30–13.00 hod

MEOW

(Microregional English Olympic Workshop)

meziškolní olympiáda v anglickém jazyce

ZŠ Mirošovice

ZŠ Mirošovice,
ZŠ Kunice, ZŠ Strančice, ZŠ Senohraby
a ZŠ Vyžlovka

29. 4. 2024
od 14.30 hod

Bálintovská skupina pro pracovníky ŠPP
s Mgr. Jitkou Svátkovou

MAP
společenská místnost,
Olivova 1800/2, Říčany

pracovníkům ŠPP (supervizní setkání
nad konkrétními problémy a situacemi v ZŠ)

Pokud se chcete na výše uvedená setkání přihlásit, napište nám e-mail na adresu map@ricany.cz

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena