Čtvrtý ročník Překvapte Říčany má za sebou prezentace a registraci návrhů

31. 12. 2019

 

Od ledna budou realizovatelnost 28 prezentovaných projektů posuzovat pracovníci radnice. V dubnu 2020 se dozvíme, které z námětů občanů postoupí do hlasování. Navrhovatelé dostanou prostor pro vlastní kampaň a na přelomu května a června 2020 budeme hlasovat o čtyřech nejúspěšnějších, které radnice zrealizuje. Tradičně nechybí infrastrukturní záležitosti jako chodníky a autobusové zastávky, úprava veřejného prostranství. O přízeň se budou ucházet i zajímavé nápady na podporu komunitní činnosti, ekologie, sportu a volnočasových aktivit. Tabu z oblasti pohřebnictví otevírá projekt na založení přírodního hřbitova.

Měsíc a půl měli občané Říčan možnost předkládat náměty, které zlepší život v našem městě. Přinést ho mohli osobně přímo na setkání či do infocentra, podat elektronicky přímo na web prekvaptericany.cz nebo mailem na ridim@ricany.cz. Podmínky jsou již několik let stejné. Námět musí být do dvou milionů korun a proveden na majetku města. Podmínkou je i veřejná prezentace námětu. V listopadu jsme vyslechli na desítku námětů občanů v KC Labuť a v hospůdce na Marvánku. Další dvě setkání proběhla v prosinci v restauraci Jureček a v hotelu Pavilon. Nově se objevilo téma dosud nedotčené, a tím je pohřebnictví. Téma, které je ve společnosti stále více diskutováno z důvodu nedostatku pohřebních míst, s sebou nese nové pohledy a možnosti. I v tomto směru by mohly být Říčany výjimečné, a to díky projektu Krajina vzpomínek. Podporou komunitní činnosti se zabývají projekty Komunitní /městská zahrada, původně navržená na Komenského náměstí. Po veřejném projednání je už jasné, že bude třeba najít jiný prostor, neboť na navrhovaném pozemku je již vyprojektovaný park. Další Komunitní zahrádku navrhují občané v lokalitě u sídliště Na Kavčí skále na pozemku, kde město zvažuje umístění koupaliště. V této lokalitě se bude o přízeň hlasujících ucházet i projekt Ploučka. SOUSEDÉ plus je dobrovolnický projekt, který podporuje vzájemnou sousedskou výpomoc a sounáležitost. Úspěšně funguje jak ve světě, tak i v ČR. Nechybí ani náměty na ekologickou likvidaci biologického odpadu ze zahrad i domácností. Obnovit Říčanský les po kůrovcové kalamitě je námět, který počítá se zapojením veřejnosti při výsadbě nových stromů po nucené těžbě.

Zastoupena jsou také sportoviště a podpora aktivního trávení volného času. Kandidáty v této oblasti jsou Rekonstrukce hřiště v areálu Strašínská, revitalizace umělého povrchu tréninkového hřiště na Lázeňské louce a travnaté plochy u sportovní haly. Pro „náctileté“ by mohla vzniknout Legální plocha pro streetart umělce. Říčanskou hop arénou by chtěla navrhovatelka vrátit do života budovu starého kina. Jak by mohla vypadat úprava veřejného prostranství v městské části Strašín, představil projekt Revitalizace návsi Strašín.

Některé z námětů byly v hlasování již v minulém ročníku a nepodařilo se jim umístit tak, aby byly realizovány. Skončily vždy v polovině celkového pořadí. Důstojný příchod k místu odpočinku našich blízkých Chodník ke hřbitovu a bezpečí pěších směřujících na náměstí Chodník ve frekventované ulici Rooseveltova jsou témata, která si i letos našla své předkladatele. Námět na Zřízení zastřešených autobusových zastávek měl vloni velkou podporu a skončil na pátém místě z 19 projektů, i tento námět bude opět ve hře a se stejným navrhovatelem. Tomu jen po veřejném projednání zůstává otazník nad tím, zda zvolit pro tento ročník zelené střechy zastávek. Přibýt by podle námětu mohla i Zastávka Na Obci. Stavem komunikací, ať už se jedná o rekonstrukce či bezpečnost, se zabývají další projekty: Opravu povrchu místní komunikaci Březinova, Rekonstrukce cesty pro pěší od nádraží k Myší díře, Dopravní řešení křižovatky Olivova X Rýdlova, Přehlednější křižovatka Rýdlova X Politických vězňů. S dopravou souvisí i projekty Rozšíření parkoviště u Sportoviště u lesa s výsadbou stromů a Bezpečí nejen pro naše děti. Zvýšit bezpečnost ve městě a okolí má za cíl projekt Elektro čtyřkolka pro Městskou policii.

S dopravou souvisí i námět na umístění Elektronické tabule na autobusovou zastávku Na Rychtě a Školní vláček. Snížit počet nechtěných koťat a štěňat, která končí v zuboženém stavu v útulcích, má pomoci projekt Kastrační program pro zvířata občanů Říčan.

Celkem se za tři předchozí ročníky sešlo na devět desítek námětů od občanů, které jsou pro radnici vodítkem, kde a co ve městě vylepšit. Letos k nim přibude dalších 28. Mnohé z navržených nápadů již měla radnice v plánu realizovat, některé dokonce byly naprojektovány, ale na jejich realizaci se v rozpočtu nenašlo dostatek financí. Pébéčko funguje jako „urychlovač“, pokud námět v hlasování uspěje, realizace je provedena z peněz určených na participaci. I když radnice realizuje z každého ročníku čtyři projekty s nejvyšším počtem hlasů, třetinu námětů se podařilo realizovat i mimo rozpočet pébéčka. Některé radnice hradila ze svého rozpočtu, namátkou připomeňme likvidaci černé skládky na Pacově a v dalších lokalitách, rekonstrukci ulice Bezručova, osvětlení tréninkového hřiště na Lázeňské louce, zakoupení nafukovacího promítacího plátna. Na některé dokonce sehnala dotaci, například na projekty Kameny zmizelých, Lávka přes Říčanský potok u Lázeňské louky, Ovocný park. Třeba realizaci cvičebních prvků pro seniory zainvestoval soukromý subjekt. Vaše náměty nezapadnou a mění naše město.

Kateřina Lauerová

Koordinátorka participativního rozpočtování

 

Výsledky hlasování třetího ročníku Překvapte Říčany 2019

Kategorie velké do 2 mil.

Dopravní hřiště v Říčanech – modernizace – v přípravě

Dlážděná stání pro kontejnery na tříděný odpad po městě - bude vypracováno v souladu s novou koncepcí odpadového hospodářství, která se připravuje

Kategorie malé do 0,5 mil.

Defibrilátor - zachraňte život! – vybraný dodavatel, instalace je plánována na konci roku 2019

Zadržení vody v krajině při správné údržbě turistických a místních komunikací - v přípravě

 

Výsledky hlasování druhého ročníku Překvapte Říčany 2018

Kategorie velké do 2 mil.

Charitativní obchod KOLOBĚH – v provozu od listopadu 2019

Minigolfové hřiště na Marvánku – v provozu od září 2019

Kategorie malé do 0,5 mil.

Lavičky v říčanském lese nejen pro seniory – v provozu od března 2019

Venkovní posilovna – Lázeňská louka – v provozu od června 2019

 

Výsledky hlasování prvního ročníku Překvapte Říčany 2017

Kategorie velké do 2 mil.

B+R parkoviště pro kola – v provozu od dubna 2018

I. Etapa industriální park pro „náctileté“ – připraven projekt k realizaci v roce 2020

Kategorie malé do 0,5 mil.

Rozšíření chodníku ulice Široká – v provozu od května 2019

Dobudování chodníku Domažlická – Legií – v provozu od července 2018

 

 

Podrobnosti o všech navržených projektech se dočtete na www.prekvaptericany.cz

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena