Cyklistický dotazník – shrnutí

6. 7. 2020

 

Jak někteří z vás možná zaznamenali, květen byl pro cyklistiku v Říčanech poměrně významný měsíc. Na cyklostezce Do Prahy na kole byly dokončeny stavební práce a nová stezka byla dokončena také v oblasti mezi nádražím a nákupní zónou Černokostelecká. Od 1. května byl navíc oficiálně spuštěn pilotní projekt sdílených kol Nextbike.

Tím jsme ale rozhodně s podporou cyklistiky neskončili. Abychom mohli s úspěšným rozvojem pokračovat i nadále, rozhodli jsme se dát možnost k vyjádření na téma cyklistiky také vám. Na našem Facebooku jsme 11. května zveřejnili cyklistický dotazník, který jsme připravili společně se studentem Vysoké školy ekonomické Michalem Vítkem, který šetření využije v rámci své diplomové práce. S výsledky dotazníku však bude pracovat při budoucím rozvoji cyklistické infrastruktury také město. Při vyhodnocování dotazníku jsme narazili na spoustu zajímavých komentářů i návrhů, a proto všem respondentům děkujeme za vyplnění. Dotazník vyplnilo 324 respondentů, což předčilo naše očekávání. Rozhodli jsme se proto, že s vámi některé zajímavosti budeme sdílet.

První sekce dotazníku se soustředila na zkoumání přístupu obyvatel k cyklistice v obecnějším pojetí. Pozitivním zjištěním byl fakt, že 75,7 % respondentů na kole jezdí alespoň několikrát do měsíce a až 38 % dotazovaných pak dokonce několikrát týdně. Jízdní kolo se tedy jeví být poměrně populárním dopravním prostředkem Říčaňáků. Dotazovaní uvedli, že na kole jezdí nejčastěji za účelem rekreace nebo sportu, nicméně přes 39 % dotazovaných také zmínilo dojíždění do zaměstnání či školy nebo dopravu po městě.

 V druhé sekci jsme se vás ptali, jak hodnotíte cyklistické možnosti Říčan.  Potěšilo nás, že více než 60 % respondentů považuje Říčany za cyklisticky přívětivé město. Nadpoloviční většina se navíc cítí při jízdě na kole v Říčanech bezpečně. Přesto jsme chtěli vědět, co považujete z hlediska bezpečnosti za problém. Nejčastěji byly uváděny: nadměrná hustota provozu, agresivita a bezohlednost řidičů, nedostatek cyklostezek a vodorovného značení.

 Otázky třetí sekce dotazníku se týkaly nově otevřené cyklostezky Do Prahy na kole. Udělalo nám velkou radost, že 61,1 % respondentů již cyklostezku osobně vyzkoušelo. Nadpoloviční většina dotazovaných dokonce uvádí, že je nová cyklostezka motivuje k častějším vyjížďkám na kole. Ptali jsme se také, za jakým účelem budete cyklostezku využívat. Očekávaně převládá rekreace a sport, nicméně značný počet dotazovaných plánuje cyklostezku využívat také k dopravě mezi obcemi nebo k dojíždění do práce či školy.

Poslední čtvrtá sekce dotazníku se pak věnovala konceptu sdílených kol. Jak jsme již zmínili, bikesharing pilotně funguje od 1. května také v Říčanech, a to ve spolupráci se společností Nextbike.

Přes 57 % respondentů vidí v bikesharingu v Říčanech určitý potenciál, nicméně pouze 40 % dotázaných plánuje službu vyzkoušet nebo už ji vyzkoušelo. Ze 132 respondentů, kteří o sdílená kola v Říčanech projevili zájem, 63,6 % uvedlo, že pokud by služba v Říčanech byla zavedena natrvalo, využívali by ji pravidelně. Téměř 70 % respondentů (ze 132) pak navíc předpokládá, že by je bikesharing přiměl k častější jízdě na kole. Zájemci plánují využívat sdílená kola především k dopravě po městě (81,1 %), ale také k rekreaci či sportu (25,8 %) nebo k dojíždění do zaměstnání a školy (19,7 %). Co se týče parkovacích stanic, jejich současné umístění do velké míry koresponduje s názorem veřejnosti. Jako nejužitečnější lokality pro parkovací stanice sdílených kol byly uváděny: říčanské nádraží, Masarykovo i Komenského náměstí, rekreační veřejná místa jako Jureček a Marvánek nebo supermarkety a obchodní centra. Přestože odpovědi z dotazníku odpovídají současnému umístění stanic, město bude využívání sdílených kol aktivně monitorovat a na základě poptávky stanice případně přidávat či přesouvat. Zvažujeme také přidání elektrokol, která by vzhledem ke kopcovitosti Říčan jistě našla své uplatnění. To mimo jiné potvrzují i výsledky dotazníku, ve kterém zájem o elektrokola vyjádřilo 75,8 % respondentů (ze 132).

Nově spuštěný Nextbike zatím vyzkoušelo pouze malé množství dotazovaných, a to konkrétně 19. Zeptali jsme se jich, jak by celkovou zkušenost se službou hodnotili. S radostí můžeme oznámit, že naprostá většina, tj. 18 z 19 uživatelů, hodnotilo Nextbike pozitivně. Někteří se však vyjádřili k technickým problémům s odemčením zámku či s vrácením kola. Tyto potíže jsme předali společnosti Nextbike a nemělo by k nim tedy v budoucnu již docházet.

Závěrem jsme vám ještě umožnili k dotazníku přidat jakýkoliv komentář či návrh v souvislosti s cyklistikou v Říčanech. Posbírali jsme skutečně spoustu trefných poznámek, za což bychom vám ještě jednou chtěli poděkovat. Věříme, že v Říčanech na kole jezdíte rádi a budete rádi jezdit i nadále!

Michal Vítek, David Michalička

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena