Cyklostezka

1. 12. 2017

Názor - Petr Bartoš; Odpověď - David Michalička

Vážení Říčaňáci,

prostřednictvím minulého Kurýru se vám dostala informace ohledně chystané výstavby nové cyklostezky, která by měla procházet přes naše území.

Tento projekt jsem od počátku plně podporoval, ale až do chvíle, kdy jsem se dozvěděl o finální podobě. Starosta Vladimír Kořen a radní David Michalička zapracovali do projektu bez konzultací velké změny. Když jsem se o úpravách dozvěděl a naléhal na jejich odstranění, bylo mi řečeno, že je pozdě cokoliv měnit. Toto naštěstí nebyla pravda a veřejné osvětlení po velkých hádkách bylo odstraněno. Umístit lampy po 25 m uprostřed polí, když některé ulice nemají žádné, mi přišlo nesmyslné a dosti neekonomické, protože tuto zhýralost by nekryla ani žádná dotace, ale město ze svého rozpočtu. Další nesouhlas jsem projevil u povrchu, asfaltový nerespektuje navržený územní plán krajinného parku a plně by postačil do přírody vhodnější mlat.

Trasa vede jinudy, než jak byla dohodnuta a zapracována do územního plánu. Co je však dále neuvěřitelné, že cyklostezka zasahuje ve velké míře do posledních prvků ochrany přírody, a tou jsou prvky ÚSES (územní systémy ekologické stability) a VKP (významné krajinné prvky). Cyklostezka tyto prvky zcela ignoruje a tady, když se to hodí, jde ochrana přírody zcela stranou. Asfalt a veřejné osvětlení je zcela v rozporu s touto ochranou, na které jsme se společně dohodli při tvorbě nového územního plánu.

Takto rozsáhlá stavba by si zasloužila projednat s občany. Projekt „Řídím Říčany“ je jen pro případy, kdy se to hodí. O nových důležitých projektech neví velmi často ani Výbor zastupitelstva města pro výstavbu, přímo k těmto případům vytvořený. Dále projekt vykazuje mnoho dalších zajímavostí, například neobvykle kapacitní doplňkové stavby. Např. nestačí územním plánem navržené stavby přístřešků do 50 m2, pro cyklisty mnohem větší „kovárnu“ s výhní uprostřed pole 80 m2. Tedy nestačí přístřešek před deštěm pro cca 100 cyklistů, je nutné jich před deštěm ochránit 200. Dále parčík městského typu v krajině u skautské klubovny (jedno z posledních míst pro úkryt zvěře) a rozhledna.

Odbor dopravy i dopravní policie shledávají jako nebezpečné trasovat cyklostezku přes železniční přejezd u Světic, i když je levnější a bezpečnější k mání. Lze využít podjezd pod tratí, který je „U Srnčího paloučku“, dokonce již má asfaltovou část hotovou.

Tento postup není ojedinělý a někteří zastupitelé za Klidné město jsou již z postupů pánů Kořena a Michaličky značně rozčarováni.

Petr Bartoš (zastupitel cyklista)

 

Vážení čtenáři, kdo aspoň trochu znáte autora článku a oba kritizované zastupitele, uděláte si snad sami obrázek, kdo pro město poctivě pracuje.

David Michalička
radní

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena