Cyklostezka z Prahy do Mnichovic pokročila

1. 12. 2019

Stavba cyklostezky v posledních měsících výrazně pokročila. Některé úseky jsou téměř dokončeny, na jiných se intenzivně pracuje. Přestože se může zdát, že je cyklostezka dokončená, protože asfalt přímo láká k projížďce, upozorňujeme všechny, že žádná část cyklostezky není zkolaudována a jedná se stále o stavbu. Vstup na stavbu je zakázán!

Jako první bylo v září zahájeno předávací řízení na krátký úsek v katastru městské části Praha-Kolovraty. Cyklisté a chodci se po kolaudaci nové stezky bezpečně dostanou od mostku na konci Kolovrat až k areálu Říčanské ČOV. Cestou je pro ně připraven odpočinkový altán a informační tabule, kde budou informace o celé trase cyklostezky a místních zajímavostech.

Další pokračování vede již po říčanském katastru od ČOV podél Říčanského potoka a areálu bývalé věznice. Toto dlouho zapomenuté a veřejnosti nepřístupné území se pomalu otevírá návštěvníkům a nabízí velmi zajímavé pohledy jak na torzo rozestavěné věznice, tak rezidenční lokalitu Na Vysoké s nedávno revitalizovaným tokem Říčanského potoka. Celý úsek od Kolovrat až do centra Říčan bude nasvětlen inteligentními LED svítilnami, které umožňují stmívání na různé úrovně intenzity v době nízkého využití stezky.

Na tento úsek navazuje tunel pod komunikací Říčanská II/101. Cyklisté a chodci pojedou/půjdou původním rámovým propustkem pro Říčanský potok. Pro každý směr bude vyhrazen jeden tunel. Potok bude převeden do nově proraženého propustku kruhového průřezu, umístěného vedle stávajícího toku. Na druhé straně se nyní buduje gabionová stěna, která zajistí stabilitu svahu nad novým korytem potoka. Z důvodu její výstavby je nyní uzavřen příjezd do sběrného dvora. Příjezd do dvora po objízdných trasách potrvá cca do konce roku 2019.

V úseku cyklostezky skrze „Pohodové údolí“ – od tunelu pod Říčanskou na hráz Mlýnského rybníka – bude nakonec sypaná stezka nahrazena dřevěnými povalovými chodníky. Jedná se o řešení, které umožňuje realizaci i ve značně podmáčeném až bažinatém terénu. Tyto dřevěné chodníky se staví ručně, s minimálním využitím mechanizace, což významně sníží negativní vlivy stavební činnosti na životní prostředí a nenaruší vodní režim v lokalitě. Zároveň vznikne návštěvnicky atraktivní stezka skrze nivu Říčanského potoka. Úsek doplní informační tabule, které návštěvníky seznámí s hodnotami a zajímavostmi v území.

Dále cyklostezka pokračuje po stávající stezce na hrázi Mlýnského rybníka, míjí hřiště s lodí v ulici Podhrázská, kde vznikne další odpočinkový altán pro veřejnost, a pokračuje již dokončeným úsekem v ulici U Studánky. V ulici Na Obci koncem listopadu proběhla pokládka asfaltových vrstev, úsek na Lázeňské louce podél dětského hřiště bude dokončen do konce roku 2019. I zde vznikne nový altánek s posezením, cyklostojany a servisním stanovištěm pro opravy kol. Na místě původní úzké lávky vyrostl nový dřevěný most. Nové stanoviště pro bezpečné parkování kol vznikne i u sportovní haly a zimního stadionu.

Cyklostezka dále pokračuje ulicí U Kamene, kolem skautské klubovny k hrázi rybníka Marvánku a dále původním úvozem nad Marvánkem, kolem nově vysazených remízků, až na hráz rybníka Rozpakova. Zde vznikne na jaře 2020 nový mostek přes bezpečnostní přeliv a odpočinkový altán. V tomto úseku jsou nyní položeny podkladní vrstvy a čeká se na pokládku finálních povrchů. Následovat bude úprava krajnic a okolí stezky, aby byl zásah stavební činnosti do této cenné lokality co nejméně patrný. Po dobu výstavby této části je dočasně uzavřen příjezd do chatové oblasti nad Rozpakovem.

Stezka v ovocném sadu mezi Srnčím rybníkem a železničním přejezdem ve Světicích byla dokončena již v létě.

Dominik Landkammer

Oddělení investic

 

U říčanské ČOV

Práce u propustku na straně Pohodového údolí

Nedaleko torza věznice

Nový most přes Říčanský potok u ragby

Opevněné břehy odbahněného rybníku Rozpakov

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena