Další odsunutí dostavby pražského okruhu může mít pro Říčany nepříjemnou dohru

1. 7. 2016

Reakce Miloslav Šmolík, zastupitel

 

Rozhodnutí vlády ze začátku června, kterým byla dostavba Pražského okruhu mezi D1 a Běchovicemi vyřazena z prioritních staveb, u kterých při troše štěstí nebude nutno projít znovu celým procesem posuzování dopadu stavby na životní prostředí (EIA), je samo o sobě nešťastné a obyvatelům Říčanska a jihovýchodu Prahy v podstatě vzalo šanci dožít se výraznějšího zlepšení dopravní situace v regionu. Stává se tak navíc v době, kdy bylo vydání územního rozhodnutí na dosah, protože tento úsek má díky mravenčí práci mnoha lidí podporu prakticky všech zúčastněných. Nyní však hrozí, že se dostavby okruhu nedočkáme dříve než za 10 - 15 let, a to s sebou přináší možnost, že přeložka silnice II/101 (Říčanská) v oblasti Pacova bude realizována ještě před dokončením okruhu a stane se v podstatě jeho náhražkou.

Proti tomuto záměru se naštěstí svou peticí jasně postavil osadní výbor Pacov, neboť přeložka má být vedena přímo křižovatkou U Křížku, tedy v podstatě mezi domy. Na základě petice pak město zaslalo svůj nesouhlas s navrženým vedením komunikace Krajskému úřadu. Problém je, že dříve město zaslalo kraji opakovaně souhlas s touto přeložkou, na základě kterého byla podniknuta řada kroků v přípravě investičního záměru. Územní rozhodnutí nebylo vydáno, a tak se zatím můžeme dočkat maximálně požadování náhrady vynaložených nákladů od Kraje a nevůli obcí mezi Pacovem a Úvaly, kterým budou auta i nadále jezdit pod okny. Každopádně projekt je hotový, a byť se nejedná o dvouproudou komunikaci, dopravu by především v případě neexistence obchvatu Prahy do Říčan významně zahustil.

Odklad výstavby navíc zřejmě oddálí i přípravu přeložky silnice II/107 mezi silnicí č. 2 Kutnohorskou a D1 kolem Tehova, Světic a Všechrom, jak navrhuje dopravní studie revidovaná krajem v loňském roce. Ta by odklonila dopravu mimo obce i naše město přímo na dálnici. Nutno říct, že se podle studie jedná především o dopravu obyvatel v našem regionu, tranzitní doprava v ní hraje významně menší roli. Její výstavba je však vedením obcí podmiňována dokončením stavby mezi D1 a D11.

Změna podpory přípravy výstavby této části obchvatu je nepochopitelnější o to víc, že stavba je považována za nejdůležitější nejen v našem regionu, ale dost možná v celé zemi. Tranzitní doprava i díky výstavbě jiných úseků dálnic naroste, ale i kvůli neexistenci kapacitního propojení dojde k výraznému zhoršení dopravy u nás. To nesmíme dopustit!

 

Miloslav Šmolík, zastupitel

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena