Den bez úrazů

27. 5. 2013

Výzkumy a statistiky o úrazovosti dětí mají negativní výsledky. Velmi málo dětí do 10 let se dokáže dostatečně bezpečně pohybovat na dopravních komunikacích.

 

Přibližně 1/3 smrtelných úrazů dětí do 14 let se stane na silnicích. Největší dopravní nehodovost chodců způsobují děti a mládež ve věku 6 až 14 let.

 Na tuto skutečnost o. s. Cesta integrace reaguje pořádáním Dne bez úrazů, kde děti hravou formou informuje o správném chování na silnici a seznámí je se všemi složkami integrovaného záchranného systému. Tato akce je určena pro 3. třídy říčanských škol. Volně navazuje na podzimní akci „Bezpečně na kole“. Ve 4. třídě pak děti čeká rozsáhlá dopravní výchova, kterou o. s. Cesta integrace pořádá ve spolupráci s BESIP – Ministerstvem dopravy.

Akce „Den bez úrazů“ oslavuje již svůj 4. ročník. Koná se v rámci kampaně Dny bez úrazů dne 6. června na dětském dopravním hřišti v Říčanech. Děti se mohou těšit na vozidlo záchranné služby, dobrovolné hasiče Říčany a Městskou policii Říčany. V soutěžních úkolech připravených o. s. Cestou integrace, jako je jízda na kole, zdravověda, poznávání dopravních značek, se mohou nejenom něco nového dozvědět, ale také vyhrát drobné ceny, které se určitě ke kolu a bezpečnosti hodí J.

Touto cestou patří poděkování Městské policii Říčany, Sboru dobrovolných hasičů Říčany a Zdravotnické záchranné službě Středočeského kraje za účast a spolupráci na této akci. Městu Říčany pak za podporu této akce.

 Akce se koná v návaznosti na projekt Zdravé město Říčany a Místní Agenda 21.

 

Markéta Hubínková, o. s. Cesta integrace

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2022 Všechna práva vyhrazena