Deset největších problémů Říčan očima veřejnosti – výsledky

19. 8. 2013

V květnu měla veřejnost již tradičně možnost diskutovat a určovat na tzv. Fóru Zdravého města Říčany ty nejdůležitější problémy města Říčan, které by se měly řešit prioritně.

Poté se dala příležitost široké veřejnosti, která se akce nemohla zúčastnit, aby také ona mohla spolurozhodovat a potvrdit ty z navržených problémů, které jsou nejurgentnější. Anketu bylo možné zaslat do 10. 8. Následně se vyhodnocoval průnik prvních deseti zvolených problémů z květnové akce a deset nejčastěji zaškrtaných problémů v anketě. To znamená, že problémy, které se objevily až v anketě, nemohly být zařazeny mezi tzv. ověřené. Stejně tak problémy, které se umístily na květnové akci do 10. místa a v anketě se dostaly až na 11. či další místo, se také tzv. neověřily. Ověřené problémy – v letošním roce jich je sedm – nyní půjdou ke schválení do zastupitelstva města a následně budou zařazeny do Akčního plánu města Říčany k řešení.

 

Jaké ověřené problémy vidí říčanská veřejnost v roce 2013 jako nejdůležitější (srovnáno dle umístění)?

-          nedostatek míst v mateřských školách

-          nebezpečná cesta do základních škol

-          Marvánek (vč. vyčištění a in-line dráhy)

-          rychlost aut v obydlených oblastech (nutno snížit rychlost a více kontrolovat)

-          nedostatečná kapacita školních družin ve všech ZŠ

-          zprůchodnit trasu od Mlýnského rybníka podél potoka do Kolovrat

 

Hana Jarošová

Koordinátorka ZM a MA21

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena