Detailní třídění odpadu uspoří obcím náklady – komu na ekologii záleží, může jednodruhový odpad odvézt přímo do sběrného dvora

13. 5. 2020

PRAHA, 28. dubna 2020 – V době koronavirové pandemie, kdy se každodenní pracovní život přesouvá z firem do domácností, mění se a roste množství vyprodukovaného odpadu. Pro všechny, kteří ekologii berou vážně, vznikl prostor zaměřit se na zlepšení třídění odpadů a tím snížit neustále rostoucí ceny za jeho likvidaci. Pokud se jednotlivci soustředí na vyšší stupeň třídění komunálního odpadu, bude to mít pozitivní dopad jak na životní prostředí, tak na lokální rozpočty obcí za odpadové hospodářství. Koronavirová solidarita se tak vztáhne i na klesající příjmovou stránku obecních rozpočtů.

 

Každý Čech a Moravan vyprodukuje za rok až 300 kilogramů odpadu. Téměř třetina je ovšem dále využitelná. Zlepšením třídění odpadů může i jednotlivec zamezit, aby materiály, které jsou recyklovatelné, skončily na skládkách bez dalšího využití. Přesunutím pracovníků na home office se přesunuly odpadky z firem do domácností – a zkomplikovala se jeho struktura.

 

Lépe třídit odpad ušetří část obecního rozpočtu na odpadové hospodářství. Znamená to vyseparovat například zvlášť kartony, novinový papír, čisté plastové lahve a nehodit vše do veřejné sběrné sítě, ale odnést to do sběrného dvora, který také patří obcím. To sníží náklady na likvidaci odpadu, protože likvidovat takzvaný čistý nebo jednodruhový odpad je pro obce levnější,“ uvádí, jak by to v praxi mohlo vypadat, Aleš Choutka z poradenské společnosti Obcejinak.cz.

 

Ušetřené peníze je pak možné například použít pro ochranné pomůcky třeba pro záchranné složky obce nebo pro péči o seniory. Zvyšovat množství čistě tříděného odpadu je pro obce ekonomicky výhodné. Za odpad musí obce tak i tak platit, ale za ten čistě vytříděný ze sběrného dvora o poznání méně.

 

„Musíme také rozlišovat komerční odpad a občanský odpad. Mnoho lidí si neuvědomuje, že například papír, respektive karton z kanceláře či továrny se řadí do komerčního odpadu a je to čistý recyklovatelný papír. Bude docházet k tomu, že lidé z domácích kanceláří budou třídit tyto odpadky přes veřejnou síť, čímž ho znehodnotí a tím se sníží produkce čistého odpadu a narostou náklady obcí na likvidaci,“ přiblížil situaci dnešních dní Aleš Choutka, zástupce poradenské společnosti Obcejinak.cz.

 

Každá radnice s počtem obyvatel nad 2000 má možnost zřídit sběrné místo odpadu. Tam, kde žádný sběrný dvůr neexistuje, má obec povinnost dvakrát ročně zorganizovat takzvaný mobilní sběr. Cílem všech sběrných dvorů je zvýšit recyklaci odpadů a zároveň snížit množství odpadů ukládaných na skládky. Pokud se v čase práce na home office lidé

 

alespoň pokusí vytvořit jednodruhový odpad, pro obce by mohlo jít o výrazné snížení nákladů.

 

Ve sběrném dvoře se samozřejmě sbírají hlavně ty komunální odpady, které by bylo obtížné odkládat do běžně používaných nádob na odpad kvůli objemu, případně odpady, které do běžného kontejneru vůbec nepatří. Lidé sem ale mohou přivézt, stejně jako do kontejnerů, i pečlivě vytříděné využitelné složky komunálního odpadu, jako jsou plast, papír, sklo, kovy a nápojový karton. Pracovníci sběrných dvorů pomohou vytříděný odpad i správně uložit.

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena