Děti dětem? ANO!

1. 5. 2023

9. února jsme v naší MŠ Čtyřlístek, ve třídě Mravenečků, přivítali třídu 5.A s paní učitelkou Mirkou Veselou z 1. ZŠ Masarykovo náměstí. To vše v rámci společného projektu Děti dětem. Žáci 5. ročníku si pro naše děti připravili program – četbu pohádky O Budulínkovi. Žáci četli krásně, souvisle, intonovali a děti ze školky jen s otevřenou pusou koukaly, poslouchaly a ani nedutaly. Po přečtení si školáci vzali do dvojic vždy jedno mladší dítě a ve skupinkách si společně prohlíželi leporela s pohádkou,  které žáci vlastnoručně vyrobili pro každé dítě. Na  počátku bylo setkání rozpačité, děti byly ostýchavé a nesmělé, obzvláště ve skupinkách, ale i to se po chvíli změnilo díky empatii a nápaditosti páťáků. Nakonec jsme si společně zazpívali píseň doprovázenou hrou na tělo, kterou zase školkové děti naučily ty školní. Jako další dárek jsme dostali vlastnoručně vyrobená dvě krmítka, která jsme společně pověsili na školní zahradě na náš javor. Malí Mravenečkové byli nadšení a radostní. Po celý zbytek dne si děti mezi sebou vyprávěly,  jaké mají velké kamarády a jak super to s nimi bylo. Nejdůležitější ale bylo  nadšení a odhodlání, že i ony jednou budou stejně krásně číst.

Velmi mě potěšilo, jak empatičtí, šikovní a milí páťáci byli, jak hezky a laskavě komunikovali a kooperovali s malými dětmi, jak je nadchli pro školu a hlavně pro čtení knih. Prožitkové učení, které v naší MŠ podporujeme, dává dětem prostor, působí na jejich osobnost a rozvíjí ji. Přirozeně motivuje k zapojení fyzické, psychické i sociální složky. Vede k tvořivosti a rozvoji fantazie. Ruku na srdce, v dnešní počítačové a mobilové době, jsou to dovednosti a schopnosti, které jsou velmi potřebné a užitečné pro další rozvoj dítěte.

Tak  naši milí páťáci  a úžasná paní učitelko Mirko, moc děkujeme a těšíme se na příští, věřím, že stejně vzájemně obohacující setkání u vás ve škole ve vaší třídě.

Za třídu Mravenečků Lýdia Verčimáková

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena