Diskuze o rychlosti výstavby v Říčanech musí brát v úvahu finanční možnosti našeho města

28. 9. 2018

Máme vizi rozvoje města, která směřuje k dlouhodobě udržitelné kvalitě života jejich obyvatel. Jsme na dobré cestě, Říčany jsou vnímány jako atraktivní místo pro život, hodně lidí by zde chtělo bydlet. Ale proto je potřeba množství nových obyvatel regulovat. Slyšíme falešná tvrzení o konzervaci města. Není to pravda, určitě jste si všimli, že se staví. Územní plán se snaží rozumně přizpůsobit rozvoj města jeho finančním možnostem. Výstavba jednotlivých rodinných domů v existující zástavbě není omezována, ty se začleňují do stávající zástavby a nevytvářejí takový tlak na městské investice. Co město nemůže finančně zvládnout, jsou připravované rozsáhlé developerské projekty v nových rozvojových oblastech, které by vyžadovaly obrovské městské výdaje, na které peníze nejsou.

Matematika je to jednoduchá. Srovnejme si příjmy a výdaje na jednoho nového obyvatele. Do příjmů na jednoho obyvatele se počítá především příspěvek státu za každého obyvatele s trvalým pobytem a část daně z nemovitosti. Do výdajů na jednoho nového obyvatele je potřeba započítat poměrnou část nových infrastrukturních výdajů, které je město povinno ze zákona zajistit, jako jsou nová místa ve školkách a školách, výstavba a údržba páteřní vodovodní a kanalizační, čističky odpadních vod, silnic, veřejného osvětlení a dalších.

Věděli jste, že roční příjem za přihlášeného obyvatele je nižší než 20 tisíc Kč? A že za obyvatele, který se přistěhuje a nepřihlásí k trvalému pobytu, město nedostane nic? Věděli jste, že celkový výdaj města na jednoho nového obyvatele se pohybuje řádově ve stovkách tisíc Kč? Zkuste si jen představit, jak ta částka narůstá s každým větším projektem. Kdo to zaplatí? Odpověď je velmi prostá – my všichni stávající obyvatelé tohoto města, ne developeři. Město se bude muset zadlužit, aby zajistilo všechny potřebné funkce tak, jak mu přikazuje zákon. Nové dluhy bude nutné splácet a tím zbyde méně na městské služby např. na školní autobusy, dětská hřiště, podporu školství a kroužků nebo oprav a dobudování stávajících komunikací a inženýrských sítí, kde přes velkou snahu nejsme zdaleka hotovi.

Toto je vážná hrozba pro budoucí zdravou finanční situaci města a budoucí kvalitu života jejich obyvatel, která není na první pohled tak zřejmá. Jako předseda finančního výboru bych rád poděkoval všem jeho členům za výborně odvedenou práci, kterou po celé volební období dělali zcela zdarma a ve svém volném čase. Tento tým by se mohl  vzhledem ke svému složení, zkušenostem i znalostem směle měřit s finančním výborem jakéhokoliv města v Česku.  I díky jejich práci jsou Říčany ve výborné finanční kondici.

                             Martin Gebauer, předseda finančního

výboru a zastupitel za Klidné město

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena