Dny otevřených dveří a základní informace ohledně zápisu do 1. ročníku na Bezručce

28. 1. 2024

Pomalu, ale jistě se blíží termín dne otevřených dveří, který proběhne v obou budovách školy, a to v pátek 16. 2. 2024 od 10.00 do 16.00 hod.Během dne vás v hlavní budově školy provedou naši deváťáci a pokusí se odpovědět na vaše dotazy. V časech od 11.00 a od 13.00 hod. proběhnou v hlavní budově (ulice Bezručova) setkání s vedením školy, kde budete mít příležitost zeptat se na vše, co vás zajímá.

V letošním roce proběhne zápis do prvního ročníku v pátek 12. 4. 2024 od 9.00 do 17.00 hod.

Součástí zápisu je i osobní návštěva školy dítětem. V případě nemoci dítěte postačí podání písemné žádosti zákonným zástupcem nebo jeho zmocněncem v den zápisu. Registrace k zápisu je možná od 1. 3. 2024 na adrese  https://skoly.ricany.cz. Zároveň je možné na této webové stránce registrovat žáky i do školní družiny, a to od 1. března do 31. května 2024.

S sebou nezapomeňte přinést:

  1. Občanský průkaz zákonného zástupce.
  2. Rodný list dítěte.
  3. V případě, že má dítě jiný trvalý pobyt než zákonný zástupce, potvrzení z evidence obyvatel a doklad užívacího práva k objektu, kde má dítě hlášen trvalý pobyt.
  4. V případě, že budete žádat o odklad školní docházky, přineste vyjádření pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře, pokud je již máte.

Pro následující školní rok se chystáme otvírat čtyři první třídy. Jedna hudební, jedna s rozšířenou výukou angličtiny a dvě třídy běžné. Do hudební třídy a do třídy s rozšířenou výukou AJ je nutné podat předběžnou přihlášku, a to do 28. 2. 2024 k rukám ředitele školy – stačí poslat přihlášku na e-mail. Talentové zkoušky do první hudební třídy proběhnou 22. 3. 2024. O času konání budou rodiče včas informováni. Pro přijetí do třídy s rozšířenou výukou AJ je nutná plná školní zralost. Míru vhodnosti posoudí školní psycholog v termínu od 1. března do 4 dubna 2024. Rodiče si termín domluví s paní psycholožkou PhDr. Ivetou Míkovou.

Podrobné informace k zápisu do prvního ročníku, včetně kritérií přijetí, naleznete na webových stránkách školy: Škola není jen učení. Měla by žít spolu se svými žáky. | 2ZŠ Říčany (2zsricany.cz)

Těšíme se na vás.

Vaše Bezručovka

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena