Doba jímková, aneb zastavíme rozvoj? - Miloslav Šmolík

29. 4. 2016

Reakce - Zdeněk Hraba

V minulém čísle Kurýru se čtenáři dozvěděli, že pan místostarosta Zdeněk Hraba nepodporuje rozšíření čistírny odpadních vod (ČOV), ke kterému se mimochodem město zavázalo v územním plánu. Jeho článek vyznívá jako varování před blížícím se kolapsem města, kterému se lze vyhnout tím, že ČOV nerozšíříme. Jsem však přesvědčen, že tomu tak není. Vždyť zastavit rozvoj a pokrok téměř nelze a ani to není rozumné. Stejně jako nemůžeme nařizovat občanům, aby měli méně dětí, protože není místo ve školách. I když možná po vyhlášce o veřejném pořádku se můžeme dočkat všeho.

Říčanská ODS vždy prosazovala a bude prosazovat umírněný rozvoj, který má své jasné a rozumné limity v podobě územního plánu. Když se podíváme na správná čísla, docházíme k závěru, že nárůst obyvatel bude výrazně menší, než pan místostarosta uvedl, a navíc bude probíhat dlouhodobě, možná 5 - 10let.

Špatná dopravní situace v Říčanech není způsobená jen nárůstem počtu obyvatel Říčan, ale je převážně způsobená tranzitem z rozsáhlého okolí našeho města a rozvoje okolních obcí. Věřím, že Klidné město má dle svého volebního slibu jasné plány, jak kritickou situaci řešit a zlepšit, a bude dohlížet a důsledně se vyjadřovat ke vznikajícím územním plánům okolí a jednat s vedením obcí nejen nad dopravní studií Říčanska, kterou jsem na kraji inicioval a jejíž výsledky, věřím, napomůžou k celkovému zlepšení dopravní situace na Říčansku a především v Říčanech.

Co je ale cílem Klidného města? Výstavba se přeci nezastaví, bude se stavět s jímkami, nepřipojíme nové školy, školky a jiné pro město důležité objekty. Městem budou denně projíždět desítky fekálních vozů a znečišťovat naše prostředí. Ti, kteří na rozdíl od pana místostarosty nejsou připojeni, budou zbytečně investovat do jímek? V celkovém úhrnu pak půjde o desítky miliónů korun, vyhozených z okna, nebo spíš doslova spláchnutých do toalety.

My považujeme kvalitní a dostatečnou infrastrukturu za základní kámen dobře fungujícího města a věříme, že naše logické argumenty pochopí i většina zastupitelů a na přípravě intenzifikace ČOV se brzy začne.

Miloslav Šmolík, zastupitel

 

V minulém Kurýru jsem položil prostou řečnickou otázku „kdo se bojí referenda o rozšíření čistírny odpadních vod“. Že někdo takový je, prokázal Miloslav Šmolík. Ve svém článku v minulém Kurýru jsem upozornil na důsledky rozšíření kapacity čistírny odpadních vod. A na to, že občané Říčan by měli sami v referendu rozhodnout, zda si přejí stamilionovou investici města do rozšíření čistírny odpadních vod nyní oddálit (ne navěky zablokovat, jak se snaží ve svém textu naznačit M. Šmolík) a nejprve opravit nemálo místních komunikací a chodníků a jiných zařízení města. Nic víc a nic méně.

M. Šmolík reaguje tak, že píše o něčem zcela jiném, kárá, personifikuje a hlavně hrubě zkresluje a vůbec nemluví pravdu. Obsahem jeho článku jsou tvrzení, že ve svém článku údajně:

  • varuji „před blížícím se kolapsem města“,
  • chci „zastavit rozvoj a pokrok“,
  • po vyhlášce o veřejném pořádku mohu chtít „nařizovat občanům, aby měli méně dětí, protože není místo

ve školách“,

  • nemám „správná čísla“ o počtu obyvatel města,
  • chci, aby „městem denně projížděly desítky fekálních vozů a znečišťovaly prostředí, zatímco jsem „připojen“ (zřejmě na veřejnou kanalizaci) apod.

Čtenář nechť sám posoudí, zda jsem něco takového napsal. M. Šmolík si nejdříve sám vymyslel má údajná stanoviska, aby s nimi následně mohl statečně bojovat. Takovému způsobu komunikace a argumentace se obvykle říká demagogie.

A jak je to vlastně s těmi jímkami a současnou kapacitou čistírny odpadních vod? Chápu, že se ODS ústy, resp. klávesnicí M. Šmolíka snaží o co nejrychlejší rozšíření kapacity čističky. Vždyť současná kapacita čističky brání například realizaci projektu hned několika bytových domů jednoho investora (jistě jen náhodou kandidáta ODS v místních volbách v minulosti a navíc projektovaných dalším kandidátem ODS) ve Verdunské ulici. Je ale nutné říci, že fyzicky to s tou současnou kapacitou čistírny tak zlé není.

Mnoho developerských projektů z minulých dob, i když jsou stále ještě jen „na papíře“ má totiž pro sebe formálně „blokovanou“ kapacitu na čistírně. U některých projektů takováto situace třeba trvá už přes 6 let. Byla by možná potřebná právní analýza, zda takováto „blokace“ kapacity čistírny odpadních vod je v souladu s dobrými mravy, či přímo se zákonem.

To, že někdo bude nucen řešit likvidaci odpadních vod své nemovitosti stavbou jímky, je tedy do značné míry způsobeno tím, že ačkoli je kapacita čistírny (v současné době) relativně dostatečná, tak se kvůli spekulacím několika investičních skupin s nejvýnosnější dobou realizace jejich developerských projektů na kanalizaci připojit nemůže. Vyvolávání představ dennodenních kolon desítek fekálních vozů v říčanských ulicích je jen ryze účelová fantazie M. Šmolíka. A on to samozřejmě velmi dobře ví.

Pokud měla být účelem článku M. Šmolíka obhajoba zájmů nějakých investorů oproti zájmu sedmnácti tisíc současných obyvatel Říčan čekajících na opravy komunikací a chodníků či stavbu nové říčanské školy, pak sice chápu osobní motivaci M. Šmolíka k takovému postoji, ale rozhodně ji nesdílím.

Zdeněk Hraba, místostarosta

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena