Dobrovolnictví napříč generacemi

4. 4. 2021

Jistě jste již slyšeli pojem dobrovolník – člověk, který věnuje svůj čas a energii ve prospěch druhých, zcela nezištně. Dobrovolníci nabízejí svou pomocnou ruku v nejrůznějších oblastech, kde je potřeba, ale zároveň mohou pomáhat vytvářet něco prospěšného či inovativního. Nejsilnější skupinou dobrovolníků jsou lidé ve věku 18-35 let. V současné době zároveň přibývá dobrovolníků v seniorském věku, kteří potvrzují, že dobrovolníkem se může stát každý bez ohledu na věk. Stačí mít jen srdce na pravém místě a trochu volného času, který se rozhodnete věnovat druhým.

 Také možností, jak se zapojit jako dobrovolník, je mnoho. Zejména teď v současné složité pandemické době jsou dobrovolníci s jakýmkoliv zdravotnickým vzděláním velmi vítáni v nemocničních zařízeních. Můžete se ale stát také společníkem osamělých lidí a zpříjemnit jim dlouhé chvíle nebo pomoci s nákupy. Jako seniorský dobrovolník můžete najít své místo v blízké mateřské škole jako tzv. čtecí babička a až to situace dovolí sbírat i rozdávat radost z dětské bezprostřednosti. Pomoc dobrovolníků je dále vítaná v knihovnách, zvířecích útulcích nebo ekologicky zaměřených organizacích. Každému dle jeho chuti a zájmu.

 V rámci projektu rozvoje dobrovolnictví v ČR vznikla napříč kraji Regionální dobrovolnická centra (dále jen RDC), do jejichž databáze se může přidat jakákoliv organizace, která s dobrovolníky spolupracuje. Na RDC se může obrátit i zájemce o dobrovolnictví, kterému bude následně vybrána vhodná aktivita jeho činnosti. V Praze a Středočeském kraji tato centra provozuje organizace Letokruh.

 Nezisková organizace Letokruh, již přes dva roky sdružuje a motivuje dobrovolníky, převážně v seniorském věku. Hlavním cílem a posláním této organizace je aktivizace seniorů. Koordinátoři dobrovolníků v Letokruhu nechtějí, aby byli senioři pouhými příjemci péče, ale aby i oni sami, pokud jim to zdravotní stav umožní, ještě uplatnili svou vitalitu a zkušenosti. Mnohým seniorům může dobrovolnická aktivita pomoci překonat těžká životní období a najít i nové přátele.

Co dělat, když se rozhodnete stát se dobrovolníkem?

Kontaktujte koordinátory RDC na níže uvedených kontaktech a ti Vám najdou využití tak, aby Vám dobrovolnictví přinášelo co nejvíce naplnění. Současně RDC pomáhá organizacím najít dobrovolníky pro jejich programy.

Připojte se i vy k řadě spokojených dobrovolníků, kteří chtějí obohatit nejen sebe, ale i své okolí, a nebo zaregistrujte svou organizaci do databáze RDC. Více informací naleznete na www.stredocesky.rdc-info.cz, www.letokruh.eu nebo na dobrostredocesky@letokruh.eu ,tel.: 603 483 487.

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena