Dobrý dojem a hojná účast. Vedení nemocnice zájem nejen praktických lékařů o odborný seminář potěšil

30. 4. 2023

Odborná akce MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE AMBULANTNÍHO LÉKAŘE A SPÁDOVÉ NEMOCNICE naplnila seminární místnost říčanské nemocnice více než třiceti odborníky. Tato vzdělávací akce, která však měla velmi praktický charakter, je prvním svého druhu připravená říčanskou nemocnicí.

Zájem odborné veřejnosti o účast na semináři, který měl za cíl navázat užší spolupráci se zdravotníky z nejbližšího okolí a poskytnout jim podrobnější informace o možnostech zdravotní péče jednotlivých odděleních nemocnice, udělal všem přednášejícím radost. Předseda představenstva a primář jednodenní péče na lůžku doktor Filip Svatoš přispěl na semináři přednáškou ORTOPEDIE A TRAUMATOLOGIE – zobrazovací metody a jednotlivé projekce s našimi možnostmi terapie. Celou akci zhodnotil slovy: „Věřím, že podané informace kolegům pomohou v jejich praxi a budou podnětem k rozšíření spolupráce s naší nemocnicí. Nechceme však zůstat jen u jednoho setkání, ale semináře pořádat pravidelně na témata, která budou ambulantní lékaře zajímat.“

Mezi účastníky byli především praktičtí lékaři a lékařky, například doktorka Horká, která za největší přínos považuje to, že osobně viděla i slyšela vedoucí lékaře z nemocnice a zjistila, s čím konkrétně může posílat pacienty k vyšetření či léčbě. Semináře se účastnili i jiní odborníci, mimo jiné stomatolog doktor Brindza, který se vyjádřil: „Celá akce ve mně budila velmi dobrý dojem. Myslím, že primáři jednotlivých odděleních vědí, co chtějí a dělají. Celá nemocnice směřuje dobrým směrem. Mě nejvíce zaujala možnost posílání pacientů s potížemi temporomandibulárního kloubu. V ČR není mnoho pracovišť, které by věnovaly fyzioterapii TMK, tudíž mít možnost takové pacienty posílat přímo v rámci Říčan je naprosto skvělé.“

Jedním z přednášejících mimo lékařskou obec byl Pavel Matoška, místostarosta města Říčany. Ten zhodnotil spolupráci města, nemocnice a externích lékařů. Vyjádřil podporu města pro další rozvoj nemocnice, například se zřízením pavilonu zobrazovacích metod. Jedním z bodů jeho přednášky byla také spolupráce na vybudování dětské pohotovosti. K průběhu semináře řekl: „Úžasná akce, velmi dobře zorganizovaná. Příjemná, zajímavá a užitečná platforma pro výměnu informací. Považuji to za důležitý krok k užší spolupráci nemocnice nejen s místními lékaři, ale i s městem.“

Věříme, že tato akce bude základem pravidelných setkání a rozvoje spolupráce s místními lékaři.

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena