Domov Pod Kavčí Skálou

29. 11. 2020

Je prosinec, konec roku stojí za dveřmi a vyzývá k bilancování dnů předešlých. Jaká bude bilance roku 2020? Smutná? Veselá? Obojí. Divná.

Z pohledu Domova pro seniory by na první pohled mohla být smutná. Přece jenom, při obou pandemických vlnách byl a je Domov uzavřen vnějšímu světu. Pro klienty byla a je separace od rodin velká zátěž. Přesto bilance smutná není. Navzdory všem těm omezením, která pandemie přinesla, můžeme rok 2020 hodnotit jako příjemný a úspěšný. Odhalil mnoho zajímavých zjištění.

Přinesl sice spoustu zrušených akcí, avšak v mezidobí, která nebyla omezeními tolik válcovaná, jsme dokázali velký kus práce. V obou vlnách pandemie klienti v započaté práce navázali a pokračovali. Čas jim tak lépe utíkal.

Při první vlně pandemie naši senioři osázeli zahradu domova sazenicemi, které předpěstovaly děti z MŠ Čtyřlístek s rodiči. Pokračovali tak v projektu Babiččina zahrádka. Sice jsme se s dětmi nemohli vidět a pracovat ruku v ruce, přesto vědomí, že pracujeme společně na jednom cíli, jsme si udrželi a to klienty motivovalo.

S dětmi z MŠ Čtyřlístek pracovali naši klienti i na dalším společném projektu Zlatá rybička. V červnu byl tento projekt oceněn hlavní cenou „Srdce s láskou darované“ a my jsme byli přizváni na předání. Mezigenerační setkávání u nás v domově má tradici a velký význam. Když to situace umožňuje, děti se svou paní učitelkou k nám chodí každý týden. Když to nejde, posíláme si alespoň pozdravy, obrázky, videa. Jsme vděčni za moderní technické vymoženosti, učíme se je využívat více a více. Díky nim naši klienti neztrácí vizuální kontakt s vnějším světem a rodinou.

I když byl rok 2020 zpomalený, naši nezaháleli. Při první vlně pandemie šili roušky nejprve pro zaměstnance a pro sebe, posléze i pro ostatní potřebné v našem okolí. V červenci šili panenky pro Unicef v rámci soutěže Miss panenka senior. Tato soutěž má silný přesah. Adopcí Unicef panenek se získá očkovací látka pro děti v rozvojových zemích. Od léta chystali naši klienti dárky pro běžce Běhu pro Domov Pod Kavčí Skálou, na jehož čtvrtý ročník se už od jara moc těšili.

Sice nás pandemie donutila závod v jeho původní podobě zrušit, ale ruce v klíně jsme nenechali, vymysleli jsme alternativu.  Malou interní soutěž klientům jsme zachovali, při ní jsme byli schopni uhlídat striktní dodržování všech opatření. Doplnili jsme ji o interní zahradní slavnost, kam jsme pozvali rodinné příslušníky (ještě v době před zákazem návštěv). Veřejný závod jsme nakonec s velkým úspěchem uspořádali virtuálně, a k němu ještě dražbu hraček ručně šitých našimi klienty. Sami jsme byli překvapeni, jak silnou měl odezvu, a to jak finanční, tak i sociální. Z jednodenního běhu jsme udělali měsíční běhání s myšlenkou na naše seniory a běhající veřejnost s námi byla v průběžném kontaktu přes sociální sítě. S radostí se naši klienti těšili na každotýdenní setkávání nad výsledky běhu, kdy jsme si četli vzkazy od našich závodníků a radovali se nad reakcemi z dárků, které vyrobili. Bez sociálních sítí, zejména facebookových skupin, by to nešlo. Díky tomu počinu naši klienti našli vztah k facebooku a na vlastní kůži si zažili, co vše umožňuje.

Na začátku září jsme ještě stihli zorganizovat Sportovní hry pro seniory, kterých se účastnila řada týmů i z ostatních domovů seniorů. Naši pečlivě trénovali celé léto, a tak se jim podařilo získat krásné první místo.

Měsíc říjen nám přinesl potěšení z akce „Aukce osmitisícovky“, kterou uspořádala říčanská Pekárna Okýnko 20. 10. 2020 k výročí své roční existence. Krásný osmitisícgramový pecen vydražil pan Pavel a částku 7.000 Kč předal řediteli našeho domova, který k celé akci uvedl. „Jsem velice potěšený, že ani v dnešní komplikované době lidé nezapomínají na dobročinnost a že si Pekárna Okýnko při dražbě Osmitisícovky vybrala právě náš Domov Pod Kavčí Skálou jako adresáta vydražené částky. Moc děkujeme.“ Uvedené prostředky stejně jako výtěžek z Běhu pro Domov Pod Kavčí Skálou (17.455 Kč) budou použity na zlepšení a zpestření života našich klientů, zejména na jejich volnočasové a rehabilitační aktivity.

Druhá vlna pandemie přinesla další omezení a bohužel i nemocné mezi zaměstnanci. Potýkali jsme se s absencí pracovníků i díky povinné karanténě. Ale protože jsme tým, tak ve výsledku to klienti ani příliš nepocítili. V domově v plném proudu probíhají aktivity, předvánoční přípravy, pečení, komorní besedy i jiné akce a to navzdory tomu, že chvíli jsme byli bez obou aktivizačních pracovnic. Aktuálně je zpátky jen jedna z nich. Absenci té druhé supluje sociální pracovnice, zástupkyně ředitele, vrchní sestra. Podle potřeby a podle toho, kdo co umí.

A co naši klienti a covid?  Jsme právem hrdí na skutečnost, že díky striktnímu dodržování všech hygienických a bezpečnostních pravidel a asi i díky notné dávce štěstí jsou naši klienti stále ochráněni. Antigenní testy u všech testovaných klientů ukázaly identický výsledek: negativní (upozornění: stav k 19. 11.) A protože se nám v zařízení daří udržet aktivity v plném rozsahu, opět jsou k dispozici videohovory s rodinami a protože jsme komorní zařízení, kde se všichni dobře známe, tak atmosféra je tu trvale pozitivní. Momentálně je protkána Mikulášskou nadílkou, chystáním rukodělných dárečků pro „naše děti“ (z MŠ Čtyřlístek) a vůní badyánu a skořice z pečení perníčků.

Jak to, že si navzdory pandemii dovolíme rok 2020 hodnotit jako úspěšný? Protože nás všechny prověřil a prověřuje. Zjistili jsme, že si poradíme, že táhneme za jeden provaz, že když je potřeba, umíme zabrat bez ohledu na pozici či postavení a že v těch náhradních řešeních, ke kterým nás pandemie donutila, jsme fakt dobří. Naši klienti nám to vrací plnými doušky, svou vděčností a dobrou náladou, kterou si snaží udržet navzdory všemu, co je omezuje.

Konec roku s sebou kromě bilancování nese i přání do roku dalšího. Stačí jediné. Buďme všichni zdrávi a udržme si pozitivní mysl. Jako naši klienti. Klidné svátky přejeme všem.

                            Petra Suchánková, zástupkyně ředitele

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena