Domov Pod Kavčí Skálou

1. 1. 2021

Domov pod Kavčí skálou

Jako každému člověku v naší zemi rok 2020 přinesl mnoho starostí, ale navzdory všem obtížím přinesl i dostatek radosti a mnoho poznání. Jednou z radostí, na kterou jsme nejvíce hrdí, je skutečnost, že v obou vlnách covid - pandemie obyvatelé Domova Pod Kavčí Skálou vydrželi zdraví. V Domově jsme zatím, díky Bohu, neměli jediný případ.  Další radost nám nese skutečnost, že navzdory omezením se nám tady daří držet dobrá nálada. Respekt, zdravý rozum, ohleduplnost a sounáležitost je tu cítit na každém kroku. Bilancovali jsme v minulém čísle, nyní už se díváme dopředu. Těšíme se na rok 2021. Přijímáme jej takový, jaký je. Je nám jasné, že covid nás všechny ještě potrápí, ale ve výsledku nás posílí. Víme, že jsme připraveni a že to zvládneme. Loňský rok ukázal, že jsme funkční tým, který umí improvizovat. Důkladně nás zocelil a lidsky významně propojil. Ukázal, na koho je spolehnutí. Odhalil podstaty každého jednoho z nás. Loňský rok také ukázal, že naši obyvatelé jsou povětšinou prima statečná parta. Máme tudíž všechny předpoklady rok 2021 zvládnout se ctí. 

Co si do roku 2021 tedy přát?

Obyvatelé a kolektiv zaměstnanců Domova Pod Kavčí Skálou přejí říčanským i všem lidem dobré vůle pevné zdraví, laskavé srdce, vstřícný postoj a optimistickou mysl, probuzené člověčenství, hodně radosti a štěstí.

Petra Suchánková,

zástupkyně ředitele

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena